Úvod Kultúra O titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 zabojuje aj Hlohovec či Trnava

O titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 zabojuje aj Hlohovec či Trnava

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Slovenské mestá môžu ašpirovať na tento titul v roku 2026. Ocenenie môže získať len jedno z nich. Prihlášky je potrebné podať do 15 Jack Richards. decembra 2020. Hlohovec aj Trnava už oznámili svoju kandidatúru.

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Pre-in Sanskrit. O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske 위너 센치해 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

V zmysle legislatívneho rámca akcie EHMK na roky 2020 až 2033 musí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky šesť rokov pred rokom titulu EHMK zverejniť Výzvu na predkladanie prihlášok slovenských miest.Termín podávania prihlášok sa predĺžil z pôvodne stanoveného 31 아이클라우드 사진 다운로드. októbra 2020 na 15. decembra 2020.

Každá prihláška musí vychádzať z výrazného kultúrneho programu so silným európskym rozmerom. Kultúrny program musí pokrývať rok, na ktorý sa titul EHMK udeľuje a musí sa vypracovať zvlášť na tento účel 환경 스페셜 다운로드.

Susedný Hlohovec oznámil svoju kandidatúru ešte začiatkom roka. Primátor mesta Miroslav Kollár si myslí, že mesto má na to, aby sa o titul mohlo uchádzať. Radnici sa podarilo napríklad otvoriť pre verejnosť zrekonštruovaný zámok. „Za posledných päť rokov máme za sebou výrazné investície do kultúrnej infraštruktúry aj do rozšírenia kultúrnej ponuky v meste. Pôjde teda o prirodzené pokračovanie procesu, ktorý sme začali,“ uvádza.

Prípravy na kandidatúru sa v máji už rozbehli aj v Trnave.„Získanie tohto ocenenia by pre naše mesto znamenalo obrovskú príležitosť. Okrem zviditeľnenia sa, podpory cestovného ruchu, rozšírenia a sprístupnenia kultúrnej ponuky prináša titul aj významné investície do kultúrnej infraštruktúry a rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu ,“ hovorí Peter Cagala, vedúci úseku kultúry Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.

Titul EHMK je udeľovaný komisiou a Európskym parlamentom jednému alebo dvom európskym mestám, ktoré po celý rok majú možnosť predstaviť Európe ich kultúrny život a jeho rozvoj. O postupujúcich do finále a následne aj o víťazovi rozhoduje panel dvanástich expertov. Desiati členovia budú menovaní európskymi inštitúciami a orgánmi, t. j. Európskym parlamentom, Radou, Komisiou a Výborom regiónov a dvaja členovia budú odborníci menovaní Ministerstvom kultúry SR v súlade s príslušnými vnútroštátnymi postupmi a po konzultácii s Európskou komisiou.

V roku 2026 sa o tento post chce uchádzať okrem Trnavy viacero krajských sídiel ako napríklad Nitra, Žilina či Prešov, zapojiť sa však môžu aj iné mestá. Naopak hlavné mesto podľa posledných informácií kandidovať na EHMK nebude.

-red- Zdroje a ilustr. foto: hlohovec.sk., trnava.sk, culture.gov.sk, FB Zámok Hlohovec, 

REKLAMA