Connect with us

Kultúra

Film Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom ukazuje, ako je vhodné sa starať o krajinu

Published

on

Reklama
Reklama

Premietanie dokumentárneho filmu Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom chystá OZ Kvas v klube ŽiWell na štvrtok 11. decembra o 17,30 h. Po filme sa bude konať aj beseda s jeho tvorcom, fotografom a ochranárom Jakubom Cíbikom. Vstup je voľný.

plagat_piestany

Ako o filme hovorí jeho autor, začal vznikať v auguste roku 2012 a venovaný je pohoriu ležiacemu na Slovensko-moravskom pomedzí. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti tento nádherný, ale trochu pozabudnutý kraj Slovenska.
Snímka je zameraná predovšetkým na fenomén kultúrno-prírodnej krajiny, ktorej súčasťou je oddávna človek. Ten ju postupne pretváral k svojmu obrazu až do dnešnej podoby. Vďaka prístupu našich predkov tu vznikli druhovo veľmi pestré spoločenstvá kvetnatých lúk a pasienkov, políčok a pastevných lesov. V posledných storočiach však naša spoločnosť, a s ňou aj krajina, prechádza mnohými zmenami. S absenciou tradičného hospodárenia sa vytráca pestrá krajinná mozaika a množstvo vzácnych organizmov. Preto je hlavným posolstvom tohto dokumentu poukázať na nevyhnutnosť obnovy foriem hospodárenia, ktoré sú blízke prírode, hovoriac o mozaikovitom kosení, extenzívnej pastve a iných.

Film postupne približuje typické zložky bielokarpatskej krajiny – ľudské sídla, vodné toky, kvetnaté lúky a pasienky, polia, skalné bralá, lesy a ovocné sady. Prostredníctvom pútavých záberov a komentára sa verejnosť dozvie mnoho informácií o ich cenných obyvateľoch, ale aj súčasných problémoch, vhodných i nevhodných spôsoboch starostlivosti.

Reklama

(inf)

REKLAMA
Plesen_banner w

Populárne články