Connect with us

Koktail

Tip na výlet: Nová galéria a múzeum v Chtelnickom kaštieli

Published

on

Reklama
Reklama

Malokarpatskú galériu a Regionálne múzeum Chtelnica (MGRM) otvorili v zrekonštruovaných v pivničných priestoroch historického kaštieľa obec a Mikroregión nad Holeškou začiatkom júla. Noovotvorené podzemné múzeum v súčasnosti ponúka dočasné expozície – jednu z paleontologickej lokality Černík, zapožičané z Balneologického múzea v Piešťanoch, ďalšia je venovaná remeslám, v inom priestore návštevníci nájdu historické poľnohospodárske stroje a nástroje, vo štvrtej je zastúpené vinohradníctvo a posledná, osobitná skupina predstavuje nálezy z kláštora sv. Katarínky. V galérii vystavujú svoje  fotoobrazy a abstraktné maľby Fedor Nemec a Róbert (Viktor) Nemeček. Ich prezentácia má názov „Vedľa seba a nad sebou“ a potrvá do 14. augusta. Okrem týchto priestorov Chtelničania obnovili severný a východný pavilón s Kaplnkou ukrižovania.

Ako uvádza MGRM Chtelnica na svojej FB stránke, dočasná muzeálna výstava je rozdelená do piatich hlavných častí pojednávajúcich o bohatej histórii na našom území: „V prírodnej časti nájdete napríklad fosílne dreviny či skameneliny hlavonožcov. Ide o nálezy z významnej paleontologickej lokality Chtelnica – Černík, ktorá predstavuje najbohatšie nálezisko spodnojurskej fauny v Západných Karpatoch. V tejto časti môžete tiež vidieť archeologické nálezy hmotnej kultúry pravekých obyvateľov, konkrétne z mladšej doby kamennej, ale aj Chtelnickú venušu! Exponáty sú zapožičané z Balneologického múzea v Piešťanoch, ktoré robilo na našom území rozsiahle výskumy.“

Remeslám, ako napríklad rezbárstvu, tesárstvu, hrnčiarstvu, murárstvu, stavebníctvu či obuvníctvu je venovaný druhý výstavný priestor. Zachované nástroje remeselníkov sú doplnené o vzácne dobové pánske odevy a historické nástroje z domácností miestnych obyvateľov.

V ďalšom priestore sú umiestnené poľnohospodárske stroje, nástroje a poľnohospodárske príslušenstvo zväčša z 18. storočia.

Reklama

Vinárstvu a vinohradníctvu je venovaný v poradí štvrtý výstavný priestor. „Vinárstvo má u nás bohatú históriu a v 17. storočí malo silné zastúpenie,“ píše sa ďalej na stránke.

Osobitnú skupinu predstavujú architektonické fragmenty kláštora františkánov sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach. „Prečo vystavujeme práve nálezy z Katarínky? Pretože práve v chtelnickom kaštieli sa vydala v roku 1618 zakladacia listina. Výstavný priestor je venovaný jednak vzniku a histórii kláštora, ale aj Katarínke z pohľadu najnovších výskumov. Výstava vznikla v spolupráci so ZKSM a občianskym združením Katarínka,“ dopĺňajú prevádzkovatelia zariadenia, ktoré je otvorené počas júla každý deň o celej hodine až do šiestej a spojené je s prehliadkou zrekonštruovaných častí historického kaštiela a odborným výkladom.

Obec Chtelnica, ktorá je od Piešťan vzdialená približne dvadsať kilometrov a sídli v našom okrese, sa rozhodla zrekonštruovať chátrajúcu historickú pamiatku po neúspešnej snahe kaštieľ predať. Na investíciu venovali aj obyvatelia niekoľko tisíc eur vo verejnej zbierke. Začiatkom júla obec slávnostne otvorila časť novoopravených priestorov svojej dominanty, okrem podzemia aj severnú a východnú baštu spolu s Kaplnkou ukrižovania a spojovacou časťou.

-ad-, Zdroj a foto: FB stránka MGRM – Malokarpatská galéria a Regionálne múzeum Chtelnica, Vrbové online

Populárne články