Úvod Koktail Tip na výlet: Nová galéria a múzeum v Chtelnickom kaštieli

Tip na výlet: Nová galéria a múzeum v Chtelnickom kaštieli

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Malokarpatskú galériu a Regionálne múzeum Chtelnica (MGRM) otvorili v zrekonštruovaných v pivničných priestoroch historického kaštieľa obec a Mikroregión nad Holeškou začiatkom júla 가십걸 시즌1 다운로드. Noovotvorené podzemné múzeum v súčasnosti ponúka dočasné expozície – jednu z paleontologickej lokality Černík, zapožičané z Balneologického múzea v Piešťanoch, ďalšia je venovaná remeslám, v inom priestore návštevníci nájdu historické poľnohospodárske stroje a nástroje, vo štvrtej je zastúpené vinohradníctvo a posledná, osobitná skupina predstavuje nálezy z kláštora sv 괌 지도 다운로드. Katarínky. V galérii vystavujú svoje  fotoobrazy a abstraktné maľby Fedor Nemec a Róbert (Viktor) Nemeček. Ich prezentácia má názov „Vedľa seba a nad sebou“ a potrvá do 14 신나는 힙합 다운로드. augusta. Okrem týchto priestorov Chtelničania obnovili severný a východný pavilón s Kaplnkou ukrižovania.

Ako uvádza MGRM Chtelnica na svojej FB stránke, dočasná muzeálna výstava je rozdelená do piatich hlavných častí pojednávajúcich o bohatej histórii na našom území: „V prírodnej časti nájdete napríklad fosílne dreviny či skameneliny hlavonožcov for you. Ide o nálezy z významnej paleontologickej lokality Chtelnica – Černík, ktorá predstavuje najbohatšie nálezisko spodnojurskej fauny v Západných Karpatoch vst 다운로드. V tejto časti môžete tiež vidieť archeologické nálezy hmotnej kultúry pravekých obyvateľov, konkrétne z mladšej doby kamennej, ale aj Chtelnickú venušu 50가지 그림자! Exponáty sú zapožičané z Balneologického múzea v Piešťanoch, ktoré robilo na našom území rozsiahle výskumy.“

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Remeslám, ako napríklad rezbárstvu, tesárstvu, hrnčiarstvu, murárstvu, stavebníctvu či obuvníctvu je venovaný druhý výstavný priestor windows 10 소프트웨어 다운로드. Zachované nástroje remeselníkov sú doplnené o vzácne dobové pánske odevy a historické nástroje z domácností miestnych obyvateľov.

V ďalšom priestore sú umiestnené poľnohospodárske stroje, nástroje a poľnohospodárske príslušenstvo zväčša z 18 영화 만들기 다운로드. storočia.

Vinárstvu a vinohradníctvu je venovaný v poradí štvrtý výstavný priestor. „Vinárstvo má u nás bohatú históriu a v 17 자소서 다운로드. storočí malo silné zastúpenie,“ píše sa ďalej na stránke.

Osobitnú skupinu predstavujú architektonické fragmenty kláštora františkánov sv 라이너스의 담요 다운로드. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach. „Prečo vystavujeme práve nálezy z Katarínky? Pretože práve v chtelnickom kaštieli sa vydala v roku 1618 zakladacia listina. Výstavný priestor je venovaný jednak vzniku a histórii kláštora, ale aj Katarínke z pohľadu najnovších výskumov. Výstava vznikla v spolupráci so ZKSM a občianskym združením Katarínka,“ dopĺňajú prevádzkovatelia zariadenia, ktoré je otvorené počas júla každý deň o celej hodine až do šiestej a spojené je s prehliadkou zrekonštruovaných častí historického kaštiela a odborným výkladom.

Obec Chtelnica, ktorá je od Piešťan vzdialená približne dvadsať kilometrov a sídli v našom okrese, sa rozhodla zrekonštruovať chátrajúcu historickú pamiatku po neúspešnej snahe kaštieľ predať. Na investíciu venovali aj obyvatelia niekoľko tisíc eur vo verejnej zbierke. Začiatkom júla obec slávnostne otvorila časť novoopravených priestorov svojej dominanty, okrem podzemia aj severnú a východnú baštu spolu s Kaplnkou ukrižovania a spojovacou časťou.

-ad-, Zdroj a foto: FB stránka MGRM – Malokarpatská galéria a Regionálne múzeum Chtelnica, Vrbové online

REKLAMA