Úvod Aktuality Elektrárňa našla strategického partnera, chce v nej vytvoriť centrum pre zážitkové vzdelávanie

Elektrárňa našla strategického partnera, chce v nej vytvoriť centrum pre zážitkové vzdelávanie

REKLAMA

Elektárňa Piešťany a Nadácia ZSE ukončili svoje aktivity k 30. júnu tohto roku, pričom ešte začiatkom júna začali s hľadaním strategického partnera, ktorý by im pomohol s prevádzkou zariadenia baretail. Ponuky mohli záujemcovia vďaka verejnej výzve predkladať do 7. júla. Prihlásilo sa dohromady päť subjektov, ktoré mali v objekte okrem iného dlhodobo organizovať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity society poster template. Výberová komisia ich hodnotila na základe dosiahnutých výsledkov v kritériách, akými boli koncepcia a strategické smerovanie, relevantné dosiahnuté výsledky a personálne zabezpečenie, marketingový plán komunikácie aktivít a udržateľný plán financovania. Na základe odporúčania komisie bol ako najlepší vyhodnotený návrh Komunitného centra Nitra. 

V rámci partnerstva poskytne Nadácia bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie 윈도우10 블루투스 드라이버 다운로드. Inštitucionálna podpora pre partnera na rozvoj vzdelávacích aktivít bude v prvom roku vo forme grantu v maximálnej výške 90 000 eur z Nadácie ZSE. Občianske združenie Komunitné centrum Nitra má bohaté skúsenosti v oblasti vytvárania medzisektrových partnerstiev, v oblasti poskytovania neformálnej vzdelávacej a tréningovej činnosti, vo vytváraní podmienok na sebarealizáciu jednotlivcov WhaleY. Jedným z dlhodobých strategických cieľov OZ Komunitné centrum Nitra je vyhľadávanie zaujímavých ľudí, subjektov a vytváranie platforiem a strategických partnerstiev cez ktoré OZ môže rozširovať svoje aktivity aj za hranice Nitrianskeho kraja 유심 강제 다운로드.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Knebl

Ambíciou predkladaného projektu je v priebehu troch rokov vytvoriť z Elektrárne Piešťany centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia mysql toad 다운로드. Študenti základných, stredných škôl a návštevníci spoznajú významných Slovenských vedcov a ich vynálezy. Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií sa zábavnou formou dozvedia viac o fungovaní elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energii nwc 2.75a 다운로드. Energiu kreatívnych ľudí a umelcov im chcú predstaviť prostredníctvom diskusií, výstav, koncertov a menej tradičných foriem divadelného umenia Aura Sync Download.

-lt/Zdroj a foto: Elektrárňa Piešťany-

REKLAMA