Úvod Koktail Expozícia pripomína nedoloženú návštevu Beethovena v Piešťanoch

Expozícia pripomína nedoloženú návštevu Beethovena v Piešťanoch

REKLAMA

Balneologické múzeum Imricha Wintera sa môže popýšiť cennými zbierkami z rôznych období histórie. K tým najvýznamnejším exponátom, ktoré môžu návštevníci vidieť, patria archeologické exponáty, vzácne mince, prírodovedecké nálezy i predmety z dejín kúpeľníctva subtitles for Game of Thrones Season 8 5. Jednou z expozícií je i zbierka, ktorá pripomína možnú i keď nepodloženú návštevu Ludwiga van Beethovena v roku 1801 v Piešťanoch.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Dompek Pizza donaskova sluzba
Knebl

Tradíciu Beethovenovho pobytu v Piešťanoch oživili predstavitelia piešťanských kúpeľov a Piešťanskej muzeálne spoločnosti v roku 1927 pri príležitosti stého výročia skladateľovej smrti Galaxy Note firmware. Rozsahom neveľká zbierka pripomína možnú, i keď nedoloženú návštevu, ktorá sa udiala pravdepodobne v roku 1801.

Pondelok 6. júla Anjel môj, moje všetko, moje Ja game to survive the nuclear war! ...“ Týmito slovami začína Beethovenov list „Nesmrteľnej milej“.

List plný vášnivej lásky, ktorý však Ludwig van Beethoven nikdy neodoslal a ktorý bol nájdený, skrytý v zásuvke jeho stola, až po skladateľovej smrti Froome2. Dodnes sa vedci sporia o tom, komu bol adresovaný, kde vôbec bol napísaný a v ktorom roku. Naisto sa vie, že bol napísaný na začiatku 19. storočia v bližšie neurčených kúpeľoch 즐거운 인생 다운로드. Bol azda napísaný v Piešťanoch? Bola adresátkou niektorá z dvoch dcér grófa Brunsvika z neďalekej Dolnej Krupej, s ktorým bol v čulom kontakte 또 오해영 2회 다운로드? Alebo ich sesternica Giulietta Giuccardi, ktorej venoval „Sonátu mesačného svitu“? Viaceré indície tomu nasvedčujú.

Návštevník múzea tu môže vidieť bustu Ludwiga van Beethovena, masku jeho tváre, zhotovenú ešte za jeho života, faksimile spomínaného ľúbostného listu, ako aj ďalšie predmety, viažuce sa na tradíciu Beethovenovho pobytu v Piešťanoch 에버레스트 다운로드. Dnes tohto hudobného velikána pripomína pomník v neďalekom parku ako aj názov ulice, na ktorej Balneologické múzeum sídli.

-red/Zdroj a foto: Balneologické múzeum Imricha Wintera-

REKLAMA