Úvod Koktail Charitatívne centrum pomôže deťom aj ľuďom v núdzi

Charitatívne centrum pomôže deťom aj ľuďom v núdzi

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Centrum pomoci človeku v Piešťanoch ponúka pre deti a mládež služby nízkoprahového klubu pre deti. Priestor na ulici Andreja Hlinku 41 funguje v utorok, stredu a vo štvrtok v čase od 14:00 do 17:00, využiť ho môžu na športové, tvorivé a remeselné aktivity Summer to Kikujiro. Charitatívne centrum tiež pomôže ľuďom bez domova, jednotlivcom i rodinám ohrozeným chudobou, požičia kompenzačné pomôcky, podaruje ošatenie i pomôže pri hľadaní zamestnania a ubytovania. 

Nízkoprahový klub pre deti a mládež je určený pre všetky deti pre všetky deti školského veku ponúkame priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas, porozprávať sa, počúvať hudbu, prečítať si knihu, zahrať spoločenské hry 이지툰 다운로드. Majú možnosť zapojiť sa do tvorivých dielní, remeselných dielní, či rôznych športových aktivít. Obľúbenými voľnočasovými aktivitami sú pong – pong, stolný futbal a mini biliard 한글과컴퓨터 사전 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Centrum pomoci človeku v Piešťanoch ponúka deťom a mladým dospievajúcim bezpečnú alternatívu ulice a príležitosť spoznávať nové využitia voľného času a iné hodnoty Download Buzz Thorns. Hra v kolektíve je výborným tréningom pre rozvíjanie komunikácie, učí riešeniu konfliktov, prispieva k osvojovaniu si vzorcov zvládania problémov a starostí, ktoré trápia v každom veku a v neposlednom rade deti nachádzajú radosť v priamom kontakte s rovesníkmi toe-ik. Deti a mládež k nám môžu chodiť pravidelne alebo len keď majú čas a chuť. Môžu u nás ostávať počas celých otváracích hodín alebo len chvíľu good day.

CHarita4

-lt/Zdroj: Trnavská arcidiecézna charita, Mesto Piešťany/Foto: archív-

REKLAMA