Úvod Koktail A. Galovičová: Duševné cvičenia v Piešťanoch

A. Galovičová: Duševné cvičenia v Piešťanoch

REKLAMA
Knebl

Keď som pred časom informovala o nedávnej návšteve indického mesta GOA, v ktorom sú uložené ostatky sv. Františka Xaverského, najväčšieho kresťanského misionára  a najbližšieho spolupracovníka sv. Ignáca, zakladateľa Rehole jezuitov, netušila som, že u nás v Piešťanoch sa už niekoľko rokov pravidelne organizujú duševné cvičenia, ktoré sa uchovali od čias jeho autora sv. Ignáca subtitles for Game of Thrones Season 8 5.

sv. IgnácA tak som neváhala a absolvovala  tento skvostný program pod vedením pátra Leopolda Slaninku od 26 Galaxy Note firmware. apríla – 1. mája 2016, ktorého sa zúčastnilo 26 veriacich, väčšina z Piešťan.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany

Čo sú duševné cvičenia? Telesné cvičenia poznáme z telocviku, zo športového prostredia a tréningu, rastú športovcom svaly, ich fyzická zdatnosť, i vôľové vlastnosti a mnohí sa postupne zamerajú na zdravý životný štýl bez alkoholu, fajčenia, uprednostňujú regeneráciu, vitálny spánok bez ponocovania a hulvátstva. Ale je ťažké v našej západnej kultúre dopátrať sa, čo sa schováva za duševnými cvičeniami. Ich prvou fázou je duševná očista.  Sú to mnoho hodinové debaty o Ježišových výrokoch game to survive the nuclear war?  Výmena názorov ako posilniť vieru v Boha? Alebo povinné čítanie Biblie? Či opakovanie modlitieb  s ružencom v rukách niekoľko hodín denne kľačúc  v kaplnke?

46bcbccdb7677Plná zvedavosti som sa teda ubytovala v jednolôžkovej izbe v Dome Spoločnosti Ježišovej na Poštovej Froome2.  V svojom živote už od 17. rokov som absolvovala mnohé intenzívne meditačné programy v rôznych kútoch sveta, ktoré sa spravidla viedli v anglickom jazyku, či s prekladom do anglického jazyka. Sedávalo sa zväčša na podložke na zemi, v tureckom sede po celé hodiny. Spalo v ubytovniach s príslušenstvom vonku, ale človek všeličo vydrží, veď chce rozvíjať a lepšie využívať v každodennom živote svoj  mentálny potenciál, neomieľať svoje boľačky,  neotravovať  sociálne prostredie svojimi problémami,  ovládať rušivé myšlienky, toxické emócie a naučiť sa postupne byť pánom svojej mysle, i svojho života 즐거운 인생 다운로드. A tak som tušila, že aj sv. Ignác  pripravil duševné cvičenia pre získanie pokoja a duchovnej obnovy.

Preto ma vôbec neprekvapilo, keď nám bolo povedané, že platí po celý pobyt silencium – mlčanie. V sanskrte „mouna“. Čo ma potešilo, že na rozdiel od iných pobytov, tu sa aj mlčanie po celé dni dodržiavalo. Dupľom na izbách, keď každý zostal sám 또 오해영 2회 다운로드. Na spoločný program, kde sme dostávali niekoľkokrát denne inštrukcie a témy na meditáciu, nás pozývala jemná  hudba s myšlienkami dňa s citlivým výberom pri zobúdzaní a zaspávaní.

Denne sme absolvovali dvakrát zážitkovú meditáciu podľa indického kňaza a psychoterapeuta Anthonyho de Mella. Hneď prvý večer sa ohlásila uspávanka, ktorá začala príbehom, ako boli premožení zajatci týraní, aby zabudli, kto sú, odkiaľ pochádzajú, a poslušne svojim premožiteľom slúžili, ak vôbec týranie prežili 에버레스트 다운로드.

Aj my sme tu na tejto planéte, mnohí rozpoltení, jedni s presvedčením, že ich vedomie po smrti zhasne ako horiaca sviečka a zostane po nich pár fotografií v rodinnom albume, či urna s popolom. Druhí veria, že ide o zmysluplnosť a vyššie poslanie vzácneho ľudského zrodenia. Po duševnej očiste, uvedomení si svojich tienistých stránok, priznaní si svojich chýb a napáchaných škôd a hriechov, kedy sme druhým ublížili, sme spôsobilí naštartovať  spoluprácu na rôznych úrovniach, uvedomiť si  spojenie s Celkom (teologicky s Bohom), že sme vzájomne spätí a v nepodmienečnej  Láske a svetle poznania rastieme, silnieme a rozpoznávame svoje poslanie 퀵타임 플레이어 다운로드. Toto otvorenie sa Jeho láske je jadrom duševných cvičení sv. Ignáca. Posilnenie viery v kresťanstve sa nedeje iba vlastným pričinením a úsilím, ako napr. v budhizme.  Sv. Ignác vypracoval kompletný systém duševných cvičení ako si usporiadať svoj život na mentálnom fundamente sveta. Prítomnosť Ježiša je kľúčová 라이트룸6 다운로드. Nejde iba o vzor, že sa dá ovládať egoizmus a mať pod kontrolou zlo. Ide o možnosť spojenia a uvedomenia si vyššej lásky, s ktorou sa bežne v živote nestretávame.

IMG_3738_resize-640x427Začala som postupne chápať, že je potrebné hlboko sa pohrúžiť do seba a rozšíriť vedomie future section on the other side of the border. Opustiť denný stereotyp a načrieť do duše, objaviť jedinečnosť. Tentokrát však nie v tureckom sede, ani nie so zaťatými zubami prekonávajúc bolesti chrbta, či kĺbov, ale pohodlne na stoličke, či na posteli v svojej izbe, alebo sediac  na lavici v kaplnke a meditujúc so sprievodným slovom v materinskom jazyku pod vedením  cvičiteľa pátra Lea.

Tým výťahom hore však je Ten, ktorý má mnohé mená. A v našej kultúre je otváračom vnútorného zraku Ježiš. Tentokrát to bolo moje prvé duševné cvičenie, kde som sa stretávala v celom priestore Domu Spoločnosti Ježišovej s jeho zobrazením, sochami, i na izbe. V kresťanstve  je jediným Božím vtelením.

V každom duchovnom centre podobne ako v športových areáloch sú obrazy a fotky zakladateľov danej spirituálnej školy, náboženstva, vzorov, majstrov v danej oblasti.  U budhistov je to Buddha a jeho žiaci, u hinduistov je to Šiva, praotec meditácie, a jeho poprední stúpenci, v Ramanaašrame je to popredný indický svätec RamanaMahariši a jeho poprední žiaci, v tenisovom centre sú to popredné hviezdy tenisu, v hokejovej aréne zasa poprední hokejisti.

Keď som si to uvedomila, tak mi od radosti stiekla jedna slza z pravého oka. A ocitla som sa spolu s Ježišom „na inej planéte“, v inej dimenzii, kde niet nespokojnosť, ani strach, či hnev, alebo slabosť, ktoré dobre všetci poznáme tu na Zemi. Pochopila som, aký dar je ukotviť sa vo vlastnej viere, ktorá mnohým z nás bola daná do vienka krstom a ku ktorej sa mnohí i vlažne veriaci, i neveriaci vrátili a vracajú pred úmrtím a volajú farára, aby sa mu vyspovedali. Ale tiež som si uvedomila, že aj keď sme zakúsili za totality krízu v cirkvi, eštebákov prezlečených za kňazov a mnohí hľadajú „polievku pre dušu“ u psychoterapeutov, koučov  mimo cirkvi, často nechápeme cirkev, cirkevnú hierarchiu, kritizujeme jej rozhodnutia, bolo jej veľkým prínosom, že nám dodnes zachovali  jezuiti duševné cvičenia pre lepšie sebapoznanie a usporiadanie svojho života, upevnenie viery, rozpoznanie svojho konkrétneho poslania.

A vôbec, že ešte na Slovensku existujú kňazi, ktorí rozpoznali svoje poslanie udržať pre nás  tradičnú cestu viery v Ježiša a mnohým pomohli udržať sa a nespadnúť  do konzumu, materiálneho  fundamentu sveta, či do subhumánnosti.  A za to zo srdca ďakujem a lepšie chápem tajuplnú koincidenciu, zhluk udalostí, kedy dokážeme pozdvihnúť zrak hore a zachytiť „medzeru“, pocítiť Lásku, vyjsť zo zachodených koľají a zastaviť sa.

Anna Galovičová, ilustr. foto:duchovne-cvicenia.jezuiti.sk, archív A. Galovičovej

 

 

 

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba