Úvod Blogy Blog Ladislava Kuba: Nevedomosť hriechu… nečiní? (o domnelej recenzii)

Blog Ladislava Kuba: Nevedomosť hriechu… nečiní? (o domnelej recenzii)

Komentár k domnelej „recenzii“ filmu R 지오디 다운로드. Depardona: Les Habitants)

V hodnotení tohto filmu (pozri: http://kinema.sk/recenzia/37676/francuzsko-les-habitants.htm, ako ho uviedla na portále „kinema.sk“), osvedčila „recenzentka” Hana Lippová aj napriek tomu, že istú mieru evidencie faktov naznačuje – predovšetkým veľkú intelektuálnu pohodlnosť, aká, zdá sa, plynie z prostoduchosti, pretože každý, kto vládne aspoň štipkou apriórnej sebareflexie, by vlastnú mentálnu insuficienciu nielenže neinzeroval, nevraviac  o tom, aby by ju – „prezlečenú za názor”, vystavoval na obdiv oz report.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba

Nehodlám tu Lippovej text pitvať vetu po vete, miesto toho iba, „pars pro toto”, glosujem jednu jeho pasáž. Citujme teda „recenzentku”:

„Každopádne, nesmieme zabúdať na to, že film nevznikol žiadnou relevantnou sociálno-vednou metodikou [?], preto, nech už si o jeho výsledku myslíme(!) čokoľvek, nie je dôkazom absolútne ničoho [sic] body has returned. Je to len subjektívny a nijak zvlášť neučesaný [?!] umelecký záznam náhodných ľudí v náhodných situáciách [!], a tak k jeho (potenciálne možno až nebezpečne náhodnej výpovednej hodnote) aj treba pristupovať

[hranaté zátvorky: komentár -lk-]

To hlavné, čo pisateľa podnietilo k zaujatiu stanoviska a kvôli čomu tu ukážku „recenzentkinej”, okázalej nadutosti uvádza v plnom rozsahu, je presvedčenie, že to je práve „argumentačná vybavenosť spomenutej”, ktorá spôsobila nulitnú vypovedaciu hodnotu jej textu Eclipse sts.

Odporúčam Hane Lippovej do pozornosti, povedzme, publikáciu P. Sztompku: „VIZUÁLNÍ SOCIOLOGIE, Fotografie jako výskumná metoda” (vyd Ied the singer. Sociologické nakladatelství, Praha 2007), dostupnú aj u nás, so želaním, že azda porozumie rozdielu medzi slovami „vidieť” a „pozerať sa” (In: Sztompka, 2007: 51) King of Fine Gems.

Význam spomenutej pasáže tejto knihy by azda bolo možné parafrázovať aj tak, že: „Lippová sa síce pozerá, ale nevidí”, nech je už príčina akákoľvek Download the coward pedal 2.

V zmienenej publikácii by ostatne „recenzentka” našla, o. i., aj informáciu o metódach, aké sa vo vedeckej subdisciplíne vizuálnej sociológie používajú a potom by azda dokázala identifikovať [a nie iba irelevantne popierať!] tie, ktoré informovali aj tento Depardonov dokumentárny film 묵향 31 txt 다운로드.

Snímka Les Habitants síce nie je aktom „deklaratívne vedecko-výskumným”, to však ani  v najmenšom nezakladá dôvod k jej plytkému deklasovaniu – podsúvaním akejsi „vedeckej menejcennosti” umeleckému vyjadreniu, aby to vzápätí ponechala bez argumentov [pripomeňme si znovu citát: „Je to len subjektívny a nijak zvlášť neučesaný [?!] umelecký záznam…] – znova konštatujme, že Lippová „sa síce pozerá, ale nevidí” a preto vo svojej „interpretácii” úplne zlyhala Terraria Mobile.

Je však pravda možné, že Hana Lippová funkčný analfabetizmus iba predstiera a plní tak napr. podmienky udelenia honoráru – de facto teda pôsobí ako trol Sunflower of Detective Conan Flame.

l_kubo

REKLAMA