Úvod Blogy Blog Tomáša Hudcoviča: Vyslovenie nedôvery snáď povedie k sebareflexii

Blog Tomáša Hudcoviča: Vyslovenie nedôvery snáď povedie k sebareflexii

REKLAMA

Mestské zastupiteľstvo 1. októbra vyslovilo nedôveru primátorovi mesta Piešťany Milošovi Tamajkovi, viceprimátorovi Michalovi Hynekovi a prednostke Dáše Rehákovej 헬로카봇 노래 mp3 다운로드. Bolo to na podnet nášho klubu Spoločne pre Piešťany, avšak, ako ukázali výsledky hlasovania, nespokojných s vedením mesta je 84 percent členov zastupiteľstva, ktorí sa hlasovania zúčastnili 박스헤드 다운로드. Ľudia, ktorí nie sú priamo zainteresovaní v tom, čo sa deje, preto tento blog ako ďalšie vysvetlenie.
IMG_2730_resizeZ našej strany po takmer desaťmesačných skúsenostiach s vedením mesta išlo o vyslanie jasného signálu, že nie sme spokojní s tým, kam Piešťany smerujú WindowsXp Minesweeper. Mrzí nás, že vedenie radnice celú situáciu bagatelizuje a vôbec si neuvedomuje svoju zodpovednosť a dôsledky svojho konania. Primátor opakovane verejnosť a nás poslancov presviedča, že chce spoluprácu, a že zastupiteľstvo je ten orgán, ktorý nepracuje 블로그 다운로드. Úlohou zastupiteľstva je zo zákona rozhodovať o základných otázkach života obce a kontrolovať. Samotný výkon činností mesta je podľa toho istého zákona na pleciach mestského úradu pod vedením primátora a prednostu qr코드 파일 다운로드.

Žiaľ, triumvirát (treba pripočítať viceprimátora) na čele Piešťan si ho vykladá po svojom. Opakovane sa stretávame s neplnením uznesení, či s doslova “odfláknutou“ prácou, za ktorú by už šéf v akejkoľvek súkromnej firme “letel“ Peiko download. Vedenie za desať mesiacov nepredstavilo jasnú koncepciu smerovania, a keď sa poslanci dožadujú podkladov a faktov potrebných pre koncepčné rozhodovanie, nemá ich kto na úrade pripraviť, alebo čo by bol horší prípad, nechce 파인 프린트 다운로드. Primátor deklaruje spoluprácu od zvolenia, ale realita je niekde inde. Zväčša všetko skončí len polohe prísľubov, ktoré sa nenaplnia a nedodržiavanie dohôd zo strany vedenia mesta je tiež pomerne bežnou praxou turbo c.
Mesto, okrem zákonom stanovených originálnych právomocí, vykonáva prenesený výkon štátnej správy. Primátorovi sa však jeho krokmi od bezpečnostného auditu až po zmenu organizačnej štruktúry podarilo dostať úrad do stavu, keď prestáva byť schopný zabezpečiť tieto povinnosti linux vim.
Primátor Tamajka vo svojej reakcii na vyslovenie nedôvery uviedol: „Som presvedčený, že na taký krok, ako vyslovenie nedôvery by mali existovať naozaj vážne, dokázateľné a preukázané dôvody, ako je porušenie zákona, plytvanie finančnými prostriedkami, či zneužitie právomocí na svoj prospech 안드로이드 스튜디오 다운로드. K ničomu takému ani v náznakoch nedošlo, čo napokon aj poslanci priznali.“ Toto vyjadrenie je opäť zavádzaním. Realita je, že nezávislý orgán, ktorým je hlavný kontrolór, zistil množstvo porušení zákona zo strany vedenia mesta a dokonca došlo k činnostiam, ktoré viedli k mareniu jeho kontroly. Viceprimátor Michal Hynek je v konflikte záujmov, keď ako jeden z konateľov firmy dával prácu “poradcu“ na mestskom úrade druhému konateľovi tej istej firmy. Toto sa dialo, samozrejme, s vedomím primátora a kompetentné orgány by mali posúdiť, či nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Ďalej napríklad kroky, ktoré mali priniesť zefektívnenie činnosti MsÚ, reálne prinášajú pre nezvládnutie procesu, straty presahujúce desaťtisíc eur a hrozia žaloby zo strany zamestnancov, a tým ďalšie finančné straty pre mesto.
Preto si myslím, že deklarácia vyslovenia nedôvery celému vedeniu mesta Piešťany bola odôvodnená a potrebná. Zastupiteľstvo sa postavilo k situácii čelom a spravilo krok, ktorý, dúfam, povedie k sebareflexii a pomôže k obnove funkčnosti samosprávy.
Tomáš Hudcovič

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
REKLAMA