Connect with us

Blogy

Blog Lucie Drábikovej: Ako riešiť nedostatok všeobecných lekárov v Trnavskom kraji? Župa chystá finančnú motiváciu

Published

on

Reklama
Reklama

Priemerný vek všeobecných lekárov na Slovensku je vysoký, je však porovnateľný s priemerom Európskej únie. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bol u nás v roku 2019 priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých 54,1 roka. Lekári nad 50 rokov tvorili približne 63 % z celkového počtu lekárov. Vďaka aktivitám, ktoré sa v ostatných rokoch rozbehli v oblasti všeobecných lekárov pre dospelých sa ukazuje, že podiel mladých lekárov sa pomaly zvyšuje a priemerný vek klesol medzi rokmi 2016 a 2019 o 1,8 roka.

Slovensko má  celkový počet lekárov porovnateľný s priemerom EÚ15. V roku 2017 pripadalo v EÚ15 na 1000 obyvateľov 3,6 lekára, na Slovensku to bolo 3,4. Problémom je však štruktúra lekárskych odborností. Najvážnejšia situácia je v oblasti všeobecného lekárstva. Kým v EÚ15 pripadá na 1000 obyvateľov 1,3 všeobecného lekára, u nás to bolo len 0,4 (rok 2016). Nedostatok všeobecných lekárov znemožňuje vytvoriť efektívnejšiu ambulantnú starostlivosť, pretože nemajú kapacitu poskytovať širokú zdravotnú starostlivosť.

“Z kombinácie dát Eurostatu a prepočtu dát za Slovensko vyplýva, že počet všeobecných lekárov pre dospelých je v SR výrazne nižší, ako je priemer za krajiny EÚ.  Aj v porovnaní s Českou republikou je tento nedostatok evidentný. Kým v SR pripadalo v roku 2018 necelých 43 všeobecných lekárov na 100 tis. obyvateľov, v Čechách to bolo o približne 23 viac a v prípade ostatných krajín EÚ v priemere až takmer dvojnásobne viac. Vývoj tohto ukazovateľa hovorí, že rozdiel medzi Slovenskom a priemerom krajín EÚ sa kontinuálne zväčšuje,” konštatoval vo svojej analýze v minulom roku Najvyšší kontrolný úrad SR.

Reklama

I keď sa počet všeobecných lekárov na počet obyvateľov naprieč krajmi veľmi nelíši, predsa len je Trnavský kraj momentálne na chvoste tejto štatistiky. V roku 2017 sme u nás mali 38 všeobecných lekárov na 100 tisíc. obyvateľov.

Kraj sa situáciu pokúsi riešiť finančnou motiváciou

Vedenie kraja v spolupráci s poslancami má ambíciu tieto nelichotivé štatistiky zvrátiť. V záujme zvýšenia motivácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zamestnávať lekárov, ktorí sa pripravujú na atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo a následne budú poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom na území kraja, ako aj v záujme zvýšenia kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, zvýšenia motivácie študentov medicíny, aby sa špecializovali na odbor všeobecné lekárstvo a lekárov pripravujúcich sa na atestáciu, aby po získaní atestácie poskytovali zdravotnú starostlivosť na území kraja, chce Trnavský kraj prijať  všeobecne záväzné nariadenie dotáciách z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva.

Nariadenie bližšie určuje postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu TTSK na podporu a rozvoj zdravotníctva na území TTSK, a to predovšetkým poskytovaním dotácií zdravotníckym zariadeniam primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, s cieľom zlepšenia jej dostupnosti najmä v oblastiach s ich nedostatkom a zvýšenia počtu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.

Už tento týždeň bude o VZN rozhodovať krajské zastupiteľstvo. Jeho prijatie odporučili odborné komisie i Rada TTSK, preto verím, že bude bez problémov prijaté.

Trnavský samosprávny kraj tak bude môcť začať poskytovať nasledovné naplánované dotácie:

1. jednorazový príspevok pre školiace pracovisko v maximálnej výške 5 000,00 €;
2. príspevok k mzde lekára pripravujúceho sa na atestáciu VLD/VLDD v maximálnej výške 8 400,00 € za kalendárny rok (t. j. 700,00 € za mesiac);
3. jednorazový náborový príspevok pre lekára – špecialistu po prevzatí ambulancie od VLD/VLDD v maximálnej výške 5 000,00 €;
4. jednorazový príspevok pre lekára po absolvovaní atestácie VLD/VLDD
na vybavenie ambulancie po predchádzajúcom lekárovi v maximálnej výške 15 000 €;
5. jednorazový príspevok pre lekára po absolvovaní atestácie VLD/VLDD na vybavenie novej ambulancie (tzv. na zelenej lúke) v maximálnej výške 20 000,00 €.

Populárne články