Úvod Aktuality Piešťanec Ján Orlovský sa stal riaditeľom migračného úradu

Piešťanec Ján Orlovský sa stal riaditeľom migračného úradu

REKLAMA
Skola Rakovice

Zásluhou Jána Orlovského bola zrekonštruovaná Elektrárňa Piešťany. Mesto mu za to udelilo ocenenie Kultúrna osobnosť roka 2014.

Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Vendelín Leitner v pondelok 25 microsoft office word 2007. januára 2021 uviedol Jána Orlovského do funkcie riaditeľa Migračného úradu rezortu vnútra.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
Knebl
PN Taxi

Migračný úrad bol zriadený v roku 1993 uznesením vlády Slovenskej republiky 스타트 메뉴 8 다운로드. Jeho úlohou je zabezpečovanie migračnej politiky. Je odborným útvarom ministerstva pre otázky azylu a integrácie osôb, ktoré na Slovensku požiadali o azyl alebo im bola poskytnutá doplnková ochrana 폴라익스프레스 다운로드. Úrad zároveň plní aj úlohu správcu vládou zriadeného koordinačného orgánu pre politiky migrácie a integrácie cudzincov na území Slovenskej republiky Download atmel studio 6.

„Téma migrácie bude bezpochyby predstavovať veľkú výzvu pre celú Európu aj v najbližších rokoch. Je mimoriadne dôležité, aby sa členské krajiny snažili nájsť konsenzus v ďalšom smerovaní migračnej politiky a zároveň intenzívnejšie pracovali na riešení problémov, ktoré sú z dlhodobého hľadiska identifikované ako najzásadnejšie Download dem from the National Geospatial Intelligence Agency. Z mojej pozície budem úrad smerovať k hľadaniu nových príležitostí užšej spolupráce so štátnymi orgánmi, občianskym sektorom, aj so samosprávou. Je dôležité, aby sa spolužitie občanov SR s cudzincami nieslo v duchu vzájomného porozumenia, tolerancie, a aby prinášalo spokojnosť všetkým, ktorí žijú na našom území,“ povedal nový riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský.

Ján Orlovský navštevoval Základnú školu na Holubyho ulici v Piešťanoch, neskôr na Gymnázium Pierra de Coubertina. Vďaka plávaniu sa dostal na Fakultu telovýchovy a športu do Bratislavy, kde v roku 1989 ukončil štúdium v kombinácii s ruským jazykom. Potom pokračoval postgraduálnym štúdiom medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prvú prax získal na vtedajšom ministerstve medzinárodných vzťahov, odkiaľ sa dostal do Washingtonu. Nasledoval ročný pobyt v Zambii, odkiaľ ho opäť povolali do Washingtonu. Venoval sa spolupráci s Kongresom USA ako aj s neziskovými a výskumnými organizáciami.

V rokoch 2003 až 2014 zastával pozíciu hovorcu a riaditeľa kancelárie predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika. Jeho zásluhou bola zrekonštruovaná Elektrárňa Piešťany. Za významný podiel na záchrane tejto národnej kultúrnej pamiatky mu mesto udelilo ocenenie Kultúrna osobnosť roka 2014. Od roku 2015 až do roku 2020 pôsobil ako výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.

Do výberového konania na miesto riaditeľa migračného úradu, ktoré MV SR vyhlásilo v decembri, sa prihlásili štyria uchádzači. Komisia zložená zo zástupcov ministerstva vnútra a odborov posudzovala schopnosti kandidátov vo viacerých kategóriách. Uchádzači museli preukázať svoje analytické, koncepčné či riadiace zručnosti, takisto schopnosť riešiť krízové a konfliktné situácie. Vzhľadom na zameranie a kompetencie migračného úradu sa posudzovala aj úroveň komunikácie v anglickom jazyku.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva vnútra SR, Piešťanské informačné centrum

REKLAMA