Connect with us

Aktuality

Zverejnili termíny vývozu separovaného odpadu. Pozor, po novom sa budú zbierať plasty, kovy a tetrapaky do jednej nádoby

Mesto Piešťany dnes zverejnilo harmonogram vývozov separovaného odpadu v rodinných domoch. Začína platiť od 1. apríla. Od tohto termínu príde pri zbere separovaného odpadu v Piešťanoch k zásadnej zmene. Plasty, kovy a tetrapaky sa budú zbierať do jednej nádoby. V prípade rodinných domov pôjde všetko spomínané do žltej nádoby. V prípade stojísk pri bytových domoch bude možné do žltých, oranžových a červených nádob vhadzovať všetky tri vyseparované zložky.

Published

on

Reklama
Reklama

 

K zmene dochádza so zmenou organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá bude zber separovaného odpadu pre Piešťany zabezpečovať. Samospráva informovala, že spoločnosť NATUR-PACK vypovedala zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. Mesto Piešťany podľa informácií z mestského zastupiteľstva našlo novú spoločnosť. Tá považuje trojzber separovaných zložiek za ekonomickejší, keďže auto nemusí chodiť niekoľko ráz na to isté miesto pre rôzny odpad, ale odvezie všetky tri zložky naraz. Ušetriť by sa tak malo na množstve najazdených kilometrov. Zmiešané zložky následne poputujú na triedičku, kde končili aj v minulosti, keďže nádoby neboli vždy stopercentne naplnené len odpadom, ktorý v nich mal byť.

Zefektívnenie zberu sa nepremietne do platby obyvateľov mesta za komunálny odpad, keďže zber separovaného odpadu je hradený organizáciou zodpovednosti výrobcov, nie občanmi cez miestny poplatok. Pozitívny dopad by v ďalšom roku mohlo mať zvýšenie separácie, na základe čoho by Mesto Piešťany mohlo mať nižšie poplatky za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu.

Samospráva zatiaľ novú zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov na svojom webovom sídle nezverejnila. Zber odpadu má aj naďalej zabezpečovať spoločnosť Marius Pedersen. Tá by mala v dohľadnej dobe tiež doručiť rozpis termínov vývozu do schránok rodinných domov.

Reklama

Papier a spolu plasty, kovy a tetrapapky sa majú zberať na mesačnej báze. Biodopad sa má zberať od marca do novembra na týždennej báze. Frekvencia vývozu zmesového komunálneho odpadu je pre fyzické osoby raz za 14 dní počas celého roka. Podľa usmernenia samosprávy je nádoby nutné pripraviť na vývoz v určený deň o 6:00 h.

V prípade, že by obyvateľom rodinného domu nestačil objem žltej nádoby na množstvo komodít „trojzberu“, možu požiadať o pridelenie väčšej, alebo ďalšej nádoby, ale rovnako môžu podľa vyjadrení z mestského zastupiteľstva priložiť v deň vývozu k nádobe aj plastové vrece s vyseparovaným odpadom.

Kalendáre vývozu odpadov po jednotlivých úsekoch

Úsek 1

Zoznam ulíc:

Bajzova, Beckovská, Bodona, Bottova, Bratislavská, Budatínska, Čachtická, Díčova, Domkársky rad, D. Tatarku, E.F.Scherera, Fándlyho, Holubyho, Hoštáky, Hričovská, I. Stodolu, J. Záborského, Košecká, Krajinská, Kuzmányho, Lednická, Letná, Lietavská, Likavská, Mýtny rad, Pod Párovcami. Považská, Sasinkova, Strečianska, Stromová, Súľovská, Svätoplukova, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, A. Šindelára, Štefánikova, Tematínska, Trenčianska, Urbánkova, Úzka, Valová, Vršatecká, Žilinská.

Úsek 2

Zoznam ulíc:

Beethovenova, Bernolákova, Detská, Družby, Dudvážska, E.Suchoňa, Furdekova, Golfová, Hodžova, Hollého, Hviezdoslavova, Chalúpkova, Jachtárska, Kajakárska, Kalinčiakova, K Lodenici, Kollárova, Kukorelliho, Kukučínova, Matúškova, Mieštianska, Mierová, Moyzesova, Nábrežie I. Krasku, Nálepkova, Nám. 1.mája, Nám. J. Murgaša, Nám. Slobody, Nám. SNP, Nitrianska, Ovocná, Palárikova, Park Pasáž, Poštová, Potočná, Pribinova, Radlinského, Rastislavova, Rázusova, Rekreačná, Royova, Sad A. Kmeťa, Sládkovičova, Šafárikova, Školská, Teplická, Vajanského, Veslárska, Winterova, Záhradná

Úsek 3

Zoznam ulíc:

Agátová, A. Hlinku, Brigádnická, Cintorínska, Čkalovova, Detvianska, Dopravná, Družstevná, Dubová, Haluzického, Hospodárska, Hurbanova, Jánošíkova, Javorinská, J. Jesenského, Kláštorská, pplk. V. Ábela, Lipová, Milana Antala, Mliekarenská, Mlynská, Mojmírova, Mudroňova, Na Lehote, Nová, N. Teslu, Obchodná, Orviská cesta, Orviský kút, Partizánska, Pod náhonom, Priemyselná, Sadová, Staničná, Topoľová, Vodárenská, Vrbovská cesta, Zavretý kút

Úsek 4

Zoznam ulíc:

A. Dubčeka, Baltská, Brezová, Dlhá, Fínska, Gaštanová, Heinolská, Helsinská, Hlboká, Jarná, Javorová, Jazerná, Jozefská, Južná, Komenského, Konečná, Krížna, J. Kupeckého, Kúpeľná, Lúčna, Lužná, Malá, Nám. J. Kráľa, P. Nurmiho, Okružná, 8. mája, Panenská, Prístavná, Robotnícka, Ružová, Rybná, Sibírska, Sihoťská, Skalná, Studená, Tichá, Valašská, Vážska, Veterná, Vysoká, M. Waltariho

-red- Zdroj: Mesto Piešťany Ilustr. foto: Mesto Piešťany

Populárne články