Connect with us

Aktuality

Zomrel významný pedagóg, ochranár a spisovateľ Kornel Duffek

Published

on

Reklama
Reklama

Kornel Duffek sa narodil v roku 1938 v Galante a po skončení štúdií na Štátnom konzervatóriu v Bratislave sa naplno zapojil do kultúrno-spoločenského diania v Piešťanoch. Počas svojho života pôsobil ako kultúrny pracovník, hudobný pedagóg, zberateľ, ale bol aj spoluautorom viacerých publikácií i propagačných materiálov a zanietený ochranca prírody. Za svoje aktivity si vyslúžil ocenenia Cena primátora mesta Piešťany, Cena mesta Piešťany a Pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Skonal vo veku nedožitých 80 rokov v piatok 26. januára v Trnave. Ak ste tohto významného Piešťanca poznali, či už osobne, alebo na základe jeho prínosnej činnosti, venujte mu tichú spomienku.

Životopis
Do kultúrno-spoločenského diania v Piešťanoch sa zapojil v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, po ukončení štúdií na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Najprv pôsobil na piešťanskej základnej umeleckej škole, kde sa venoval vzdelávaniu mladých talentov výučbou hry na klavír. Už vtedy sa venoval aj publikačnej činnosti. V roku 1966 mu ponúkol Anton Pastírik, vtedajší riaditeľ Kultúrneho a spoločenského strediska, členstvo v redakčnej rade mesačníka, ktorý do roku 2015 vychádzal pod názvom Revue Piešťany. V redakčnej rade pracoval bezmála štvrťstoročie, v rokoch 1986 – 1990 ako zodpovedný redaktor. Počas tohto obdobia napísal nespočetné množstvo príspevkov o živote v Piešťanoch v minulosti (história, balneohistória), o významných osobnostiach, ktoré tu žili a tvorili, alebo mali vzťah k nášmu mestu, o ľudovom umení regiónu a o aktuálnych aktivitách. Neskôr sa stal šéfredaktorom reprezentačného časopisu Revue Piešťany a za jeho vedenia toto periodikum získalo viacero významných celoštátnych ocenení.

V celonárodných periodikách pravidelne monitoroval hudobný život v meste, najmä v súvislosti s podujatiami Piešťanského festivalu. Vďaka jeho iniciatíve bola v Piešťanoch odhalená pamätná busta hudobného skladateľa Eugena Suchoňa. Kornel Duffek sa dlhoročne podieľal na organizovaní Piešťanského hudobného festivalu. Bol tajomníkom Kruhu priateľov hudby a predsedom Klubu priateľov výtvarného umenia. Ako kurátor pripravil niekoľko výstav obrazov v našom meste. V rokoch 1986 – 1990 zastával funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska. Dve desaťročia bol predsedom Kultúrnej a názvoslovnej komisie MsZ mesta Piešťany. Vďaka pomoci ďalších nadšencov sa v Piešťanoch od roku 1992 podarilo udomácniť slávnostné otváranie letnej kúpeľnej sezóny, ktoré sa odvtedy pravidelne organizujú ako najvýznamnejšie mestské slávnosti. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany 27. mája 1994 bol pán Duffek zvolený za viceprimátora mesta Piešťany.

Z podnetu Kornela Duffeka bola v roku 2002 založená knižničná edícia Bibliotheca Pescana, v ktorej vyšlo aj vďaka jeho podpore niekoľko významných kníh mapujúcich históriu Piešťan a okolia v rôznych oblastiach. Nezanedbateľný je aj jeho prínos v oblasti ochrany životného prostredia.

Reklama

Aktívny zostával aj v seniorskom veku, v roku 2017 sa mu spolu s členmi kultúrnej komisie podarilo zavŕšiť dlhoročnú snahu o presun hodnotnej sochy Karla Prantla z Kúpeľného ostrova späť do Mestského parku.

-red/Zdroj: Piešťanské informačné centrum/Foto: Piešťanské informačné centrum, archív/aktualizované-

 

Populárne články