Úvod Aktuality Záujemcovia o členstvo v komisiách MsZ sa môžu prihlásiť u zástupcu primátora

Záujemcovia o členstvo v komisiách MsZ sa môžu prihlásiť u zástupcu primátora

REKLAMA

Mestský úrad (MsÚ) v spolupráci s poslancami Mestského zastupiteľstva (MsZ) vyzývajú občanov, ktorí majú záujem sa spolupodieľať na chode a činnosti mestského zastupiteľstva, aby sa prihlásili za člena komisie MsZ 스모토리 다운로드.

Komisie, ktorých sa obsadenie za členov týka, sú:
KOMISIA PRE LEGISLATÍVU, PRÁVO, FINANCIE A PODNIKANIE
KOMISIA PRE STRATÉGIU, VÝSTAVBU, DOPRAVU A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE KOMISIA PRE ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE VECI A BÝVANIE
KOMISIA  PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ A KULTÚRU
KOMISIA PRE ŠPORT, REKREÁCIU A CESTOVNÝ RUCH

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Knebl
Chlapci na panvici

Každá komisia MsZ bude zložená z poslancov MsZ a zástupcov verejnosti 곰세마리 mp3 다운로드. Jedinou podmienkou pre uchádzača o členstvo je preukázateľná odbornosť v oblasti pôsobnosti komisie. Uchádzač nemusí mať trvalý pobyt v meste Piešťany 전자정부프레임워크 3.6 다운로드. Vybraných kandidátov zvolí do funkcie MsZ na svojom zasadnutí v roku 2019.

Komisie MsZ sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne, kontrolné orgány mestského zastupiteľstva vmware player 32-bit. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Noví členovia budú za účasť na zasadnutiach predmetnej komisie odmeňovaní, podľa platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Piešťanoch HeatFilm Express.

Záujemcovia, ktorí sa rozhodnú reagovať na túto výzvu poslancov MsZ mesta Piešťany, môžu adresovať svoju žiadosť spolu s uvedením vzdelania a praxe v danej oblasti zástupcovi primátora emailom: michal.bezak@piestany.sk do 28 Youtube mp3. decembra 2019.
-inf- Ilustr. foto: -vv-

REKLAMA