Connect with us

Aktuality

Zastupiteľstvo prijalo zmeny v parkovaní. Rokovanie sprevádzal chaos

Published

on

Reklama
Reklama

Mestské zastupiteľstvo rokovalo na svojom poslednom stretnutí pred prázdninami o návrhu všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania. Jeho prijatie sprevádzala dlhá diskusia, množstvo aj protichodných názorov a následne množstvo zmien.

Primátor Peter Jančovič uviedol na začiatku rokovania, že toto je len prvý krok pri riešení parkovacej politiky. „Nechceme motivovať ľudí chodiť na aute a hlavne nie do centra mesta,“ povedal P. Jančovič. Podľa jeho ďalších slov sa pracuje sa na zostavovaní tímu, ktorý by mal vytvoriť podmienky na zadanie súťaže na  koncepciu parkovania. Primátor nevidí problém v predloženom zvýšení cien, keďže v iných mestách sú ceny za parkovanie výrazne vyššie ako v Piešťanoch. „Krokmi, ktoré robíme sledujeme reguláciu v strede mesta, malo by to viesť k vyššej obrátkovosti,“ komentoval.

V zásade poslanci, ktorí museli v závere rozhodnúť o tom, ktorý návrh prijať a ktorý nie, vítali, že sa s problémom parkovania začalo niečo robiť. Viacerým sa však nepáčili niektoré konkrétne návrhy a riešenia. Poslankyňa Zuzana Svrčeková napríklad upozornila, že je predložený návrh spoplatniť parkovanie pred nemocnicou vyššou cenou 2 eurá za hodinu, ale naďalej tu majú zostať platiť parkovacie karty, čo nezabezpečí vyššiu obrátkovosť parkoviska. Navrhla teda, aby tu parkovacie karty neplatili. Rovnako navrhla, aby zase naopak parkovacie karty platili na parkovisku Nálepkova počas celého týždňa.

Po diskusii bolo predložených viacero návrhov poslancov, ktoré však neboli úplne jasne formulované a vznikal chaos, čo sa ktorým návrhom schváli. Primátor následne vyhlásil prestávku, aby mohli byť návrhy uznesení dopracované. V hlasovaní však chaos z rokovania pokračoval, a tak napríklad zvýšenie poplatku za parkovanie pred nemocnicou až po hotel Slovan na 2 eurá za hodinu prešlo, ale vylúčenie parkovacích karie nie. Taktiež neprešiel návrh na to, aby platili parkovacie karty na parkovisku Nálepkova počas celého týždňa pre všetkých.

Reklama

Čo sa mení v parkovaní:

 • Parkovanie na Winterovej pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa, parkovanie na ulici Rázusova a parkovanie pri horeli Eden bude spoplatné sumou 2 eurá za hodinu. 

 

 • Parkovanie na parkovisku pri futbalovom štadióne bude spoplatné od 7:00 do 16:30 h.

 

 • Parkovať s platnou parkovacou kartou nie je možné na parkovisku Rázusova, parkovisku pri hoteli EDEN, parkovisku Nálepkova – okrem soboty a nedele a okrem parkovacej karty obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania.

 

 • Parkovanie bude spoplatnené v čase od 7.00 do 19,00 hod. a na parkovisku Nálepkova v čase od 7.00 hod. do 21.00 hod. celoročne, teda nie len od 1.6 do 15.9. ako to bolo doteraz.

 

 • Na Pribinovej ulici už nebude možné parkovať, stane sa z nej pešia zóna s prístupom zásobovania v čase od 5:00 h do 10:00 h.

 

 • Pred hotelom Magnólia má byť zriadené miesto na nástup a výstup zo zájazdových autobusov na 15 minút. Záchytné parkovisko pre autobusy má byť zriadené pri zimnom štadióne. Parkovisko na Nálepkovej bude len pre osobné automobily.

 

 • Na vydanie neprenosnej parkovacej karty uvedenej v sadzobníku v bode 2. pod písm. a) má nárok:  a) každá fyzická osoba s pracovným pomerom na území mesta Piešťany. K žiadosti o vydanie parkovacej karty musí predložiť k nahliadnutiu potvrdenie zamestnávateľa a technický preukaz od motorového vozidla, b) fyzická osoba podnikateľ s miestom podnikania prípadne prevádzkarňou na území mesta Piešťany. K žiadosti o vydanie parkovacej karty je potrebné predložiť k nahliadnutiu výpis zo živnostenského registra (postačí z internetu) prípadne z inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom (napr. osoby, podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia) a technický preukaz od motorového vozidla, c) právnická osoba so sídlom na území mesta Piešťany. K žiadosti o vydanie parkovacej karty je potrebné predložiť k nahliadnutiu výpis z obchodného registra (postačí z internetu) a technický preukaz od motorového vozidla.

 

 • Na vydanie neprenosnej parkovacej karty pre obyvateľa mesta Piešťany uvedenej v sadzobníku v bode 2. pod písm. b) má nárok každý obyvateľ s trvalým bydliskom na území mesta Piešťany. K žiadosti o vydanie karty je potrebné doložiť k nahliadnutiu doklad o trvalom pobyte a technický preukaz od motorového vozidla. Toto neplatí pre vozidlá, ktoré používajú obyvatelia na podnikanie.

 

 • Jednotná platba za parkovanie pokiaľ nie je definované inak je 0,60€/hod.

 

 • Jednotná sadzba za parkovanie parkovisko Nálepkova 1,00€/hod.

 

 • Neprenosná parkovacia karta ročná pre podnikateľov bude stáť 70,00€.

 

 • Neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa 50,00€.

 

 • Spoplatnenie parkovania na uliciach Winterova pred nemocnicou až po hotel Slovan, Teplická, Meštianska, Sládkovičova, Pod Párovcami, parkovisko pri futbalovom štadióne bude účinné až od 1.11.2019, keď mesto nakúpi nové parkovacie automaty.

-th-

Populárne články