Úvod Aktuality Zamestnanci mesta sedia doma a poberajú plat, poslanci sa obávajú aj dopadu na...

Zamestnanci mesta sedia doma a poberajú plat, poslanci sa obávajú aj dopadu na rozpočet

REKLAMA
GM Dental Zubar

Dôvodom organizačných zmien na Mestskom úrade je podľa prednostky Dáše Rehákovej efektivita práce a vynaložených prostriedkov 유오기 다운로드. Zatiaľ však situácia vyzerá tak, že kvalifikovaní zamestnanci kvôli „prekážkam v práci na strane zamestnávateľa“ poberajú mzdu a nemajú čo robiť – sedia doma, alebo „odovzdávajú agendu“ fixedsys fonts.

mestský úrad_resizeNiektorým ľuďom s vysokoškolským vzdelaním pri zrušení pracovných miest poverení pracovníci úradu oznámili, že jedinými voľnými pracovnými pozíciami na úrade sú: kurič či upratovačka v Lumene 카라 큐피드 다운로드. Z ekonomického odboru odchádzajú pred koncom roka, kedy sa tvorí rozpočet a uzávierky, kľúčoví pracovníci a viacerí poslanci sa obávajú, že postup, ktorý mesto zvolilo, bude mať dopad na rozpočet – nielen na jeho tvorbu, ale aj na verejné zdroje Forced php files.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl

Zamestnancom tiež prekáža spôsob, akým organizačné zmeny prebiehajú. V liste vedeniu mesta, ktorý poslal na vedomie i všetkým poslancom a poskytol ho tiež našej redakcii, ho hodnotí bývalý vedúci referátu majetku mesta Igor Kováč takto: „Prepáčte, pán primátor, to nie ste schopný povedať sám čosi a pozrieť sa do očí dlhoročnému zamestnancovi dropbox videos? Zastávam názor, že z Vašej strany ide o absolútnu ignoranciu zamestnancov MsÚ Piešťany, ktorí vykonávajú svoju prácu v prospech Mesta Piešťany, bez žiadnych pochybností dlhšie ako Vy a dovolím si povedať, aj zodpovednejšie.“ Primátorovi tiež vyčíta, že dôležité dokumenty podpísal bianco a zápis o rokovaní mal podpísať bez príloh, ktoré boli uvádzané ako jeho súčasť 연극 대본 다운로드. Na záver svojho listu upozorňuje, že keďže mu zamestnávateľ nepridelil prácu zodpovedajúcu platnej pracovnej zmluve, zostáva doma.
vyjadrenie001-1600

vyjadrenie002-1600

Situácia znepokojuje aj poslancov, Peter Jančovič (nezávislý) uviedol na svojom FB profile, že požiadal primátora o zvolanie stretnutie so zástupcami poslaneckého zboru Ring of Elysium. Predsedníčka Komisie pre financie a podnikanie, poslankyňa Zita Bruncková (nezávislá – klub Spoločne pre Piešťany), má obavy zo zmien na ekonomickom odbore, z ktorého odchádzajú dvaja kľúčoví zamestnanci: vedúca odboru a rozpočtárka segoe ui font. „V mene členov Komisie pre financie a podnikanie vyslovujem  nesmierne znepokojenie nad organizačnými zmenami, ktoré prebiehajú na Mestskom úrade ai suite 3. Neberieme vedeniu mesta snahu o zvýšenie  efektivity práce zamestnancov úradu, ale sme toho názoru, že sa organizačné zmeny majú uskutočniť tak, aby „nosné“ odbory zostali plne funkčné, aj po týchto  zmenách,“ píše v liste, ktorý poslala vedeniu mesta SketchUp7. „Obávam sa teda, že nezostavíme nielen optimálny Rozpočet na rok 2016, ale neurobíme ani účtovnú závierku k 31.12.2015, ani Konsolidované závierky a tobôž nie vypracovanie Záverečného účtu mesta,“ myslí si Z. Bruncková.

IMG_0815_resizePrimátor Miloš Tamajka na ich požiadavky reagoval písomne. V liste, ktorý dostali poslanci a ktorý poskytol našej redakcii Ján Jánošík (nezávislý – Spoločne pre Piešťany) poslancov ubezpečuje, že chod úradu nie je ohrozený a tiež to, že vedením jednotlivých odborov boli už poverení vybraní zamestnanci. Vedenie Oddelenia finančných služieb podľa vyjadrenia primátora dostala na starosť prednostka Dáša Reháková. Jána Jánošíka však takéto ubezpečenia neuspokojili a vo svojej odpovedi na primátorov list uviedol: „Rozhodnutie urobiť štrukturálne zmeny je samozrejme vo Vašej kompetencii, avšak spôsob ako tieto zmeny robíte, a čo sa pri tom na úrade deje, nie je iba Vašou vecou, pretože za chod mesta zodpovedáme spoločne a taktiež som presvedčený, že uvedená zmena bude mať dopad na rozpočet za ktorého čerpanie taktiež zodpovedáme spoločne. Mne osobne Vaše ničím nepodložené ubezpečenia o funkčnosti úradu nestačia a dovoľujem si tvrdiť, že prechod na novú organizačnú štruktúru nezvládate.“

O vyjadrenie k poskytnutým materiálom sme požiadali aj Mesto Piešťany a zástupcov odborovej organizácie SLOVES.

-ad/red-

REKLAMA