Úvod Aktuality Viskupič v polovici funkčného obdobia: Chceme urýchliť výstavbu cyklotrás

Viskupič v polovici funkčného obdobia: Chceme urýchliť výstavbu cyklotrás

Župan Jozef Viskupič
REKLAMA

Vedenie Trnavského samosprávneho kraja, ktoré občania zvolili koncom roka 2017, je v polovici funkčného obdobia. Župa prostredníctvom tlačovej správy informovala o doterajších aktivitách aj plánoch do budúcnosti hbase. Prinášame ju v plnom znení, bez redakčných úprav.

Prvá polovica funkčného obdobia trnavského župana Jozef Viskupiča bola v znamení reštartu 노을 꿈 다운로드. Za dva a pol roka sa novému vedeniu podarilo kraj finančne ozdraviť. Vďaka správaniu sa ako rozumný hospodár, v dobrých časoch bola vytvorená finančná rezerva, ktorá je pripravená zmierniť finančné dopady pandémie 인스톨 쉴드 다운로드. Trnavská župa mala ešte v roku 2018 jeden z najnižších rezervných fondov zo všetkých krajov.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

„Podarilo sa nám urobiť veľa dobrých vecí Tigan download. Spomedzi najväčších úspechov, určite musím spomenúť otvorenie nového centra sociálnych služieb v Galante. Od decembra minulého roka slúži ľuďom a vzniklo v neslávne známych priestoroch po bývalom Čistom dni,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič 교육방송 다운로드.

V oblasti dopravy župa zvolila systematický prístup k oprave a modernizácii ciest z vlastných kapitálových výdavkov aj eurofondov. S tým súvisí aj prebiehajúca radikálna obmena zastaranej techniky určenej na správu a údržbu ciest.

Na prilákanie študentov do systému duálneho vzdelávania pripravila župa atraktívny balík výhod, ktorý zahŕňa štipendiá alebo bezplatné cestovanie v prímestských autobusoch. Obyvateľom odľahlých obcí v okrese Senica zas župa ponúka jedinečnú službu „autobus na zavolanie,“ s ktorého rozšírením sa počíta aj do vybraných obcí v okresoch Hlohovec, Piešťany či Skalica.

Po dlhých rokoch sa rozvoj kultúry dostal medzi priority trnavského kraja. Zásluhou novej riaditeľky sa z Divadla Jána Palárika v Trnave znovu stáva širokospektrálne centrum kultúry. Už rozbehnutým je projekt kultúrneho a kreatívneho centra ARTA v Piešťanoch, ktorý je v spolupráci s tretím sektorom realizovaný v priestoroch, pre ktoré kraj hľadal novú verejnú funkciu v rámci politiky pozastavenia predaja župného majetku.

Ďalším symbolom resuscitácie župného majetku je Letisko Piešťany. Po záchrane pred likvidáciou v poslednej chvíli začína plniť funkciu regionálneho letiska. Minulý rok sa z letiska uskutočňovali historicky prvé charterové lety a na letisko sa vrátil Festival letectva Piešťany.

„V druhom polčase sa zameriame na zmieňovanie dopadov koronakrízy. V maximálnej miere však chceme pokračovať v rozbehnutých projektoch. Prioritne sa zameriame na rozvoj sociálnej infraštruktúry, vrátane športovísk, alebo rozširovania služieb v oblasti zdravotníctva. Nezdedili sme po predošlom vedení žiadne pripravené projekty, a preto sme museli venovať čas ich príprave. Ak nás koronakríza výrazne nespomalí, župa sa bude v najbližšom období dynamicky rozvíjať. Máme pred sebou ešte dva a pol roka a som presvedčený, že sa nám podarí realizovať veľa užitočných projektov pre ľudí,“ doplnil Viskupič.

Župa plánuje zefektívniť riešenie veľkých výziev v oblasti cestnej infraštruktúry, čo si nevyhnutne vyžaduje spoluprácu so štátom. Ide napríklad o riešenie dopravy v Hlohovci, či výstavbu obchvatov Senice a Jablonice, centrami ktorých dnes prechádza dôležité dopravné spojenie s Českou republikou. Zároveň chceme urýchliť výstavbu cyklotrás, jedného z predpokladov rozvoja cestovného ruchu a zelenej mobility, s ktorou súvisí aj zámer prilákania cestujúcich do autobusovej dopravy.

Text: Tlačová správa TTSK

REKLAMA