Connect with us

Aktuality

Viskupič v polovici funkčného obdobia: Chceme urýchliť výstavbu cyklotrás

Published

on

Reklama

Vedenie Trnavského samosprávneho kraja, ktoré občania zvolili koncom roka 2017, je v polovici funkčného obdobia. Župa prostredníctvom tlačovej správy informovala o doterajších aktivitách aj plánoch do budúcnosti. Prinášame ju v plnom znení, bez redakčných úprav.

Prvá polovica funkčného obdobia trnavského župana Jozef Viskupiča bola v znamení reštartu. Za dva a pol roka sa novému vedeniu podarilo kraj finančne ozdraviť. Vďaka správaniu sa ako rozumný hospodár, v dobrých časoch bola vytvorená finančná rezerva, ktorá je pripravená zmierniť finančné dopady pandémie. Trnavská župa mala ešte v roku 2018 jeden z najnižších rezervných fondov zo všetkých krajov.

Reklama

„Podarilo sa nám urobiť veľa dobrých vecí. Spomedzi najväčších úspechov, určite musím spomenúť otvorenie nového centra sociálnych služieb v Galante. Od decembra minulého roka slúži ľuďom a vzniklo v neslávne známych priestoroch po bývalom Čistom dni,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V oblasti dopravy župa zvolila systematický prístup k oprave a modernizácii ciest z vlastných kapitálových výdavkov aj eurofondov. S tým súvisí aj prebiehajúca radikálna obmena zastaranej techniky určenej na správu a údržbu ciest.

Reklama

Na prilákanie študentov do systému duálneho vzdelávania pripravila župa atraktívny balík výhod, ktorý zahŕňa štipendiá alebo bezplatné cestovanie v prímestských autobusoch. Obyvateľom odľahlých obcí v okrese Senica zas župa ponúka jedinečnú službu „autobus na zavolanie,“ s ktorého rozšírením sa počíta aj do vybraných obcí v okresoch Hlohovec, Piešťany či Skalica.

Po dlhých rokoch sa rozvoj kultúry dostal medzi priority trnavského kraja. Zásluhou novej riaditeľky sa z Divadla Jána Palárika v Trnave znovu stáva širokospektrálne centrum kultúry. Už rozbehnutým je projekt kultúrneho a kreatívneho centra ARTA v Piešťanoch, ktorý je v spolupráci s tretím sektorom realizovaný v priestoroch, pre ktoré kraj hľadal novú verejnú funkciu v rámci politiky pozastavenia predaja župného majetku.

Ďalším symbolom resuscitácie župného majetku je Letisko Piešťany. Po záchrane pred likvidáciou v poslednej chvíli začína plniť funkciu regionálneho letiska. Minulý rok sa z letiska uskutočňovali historicky prvé charterové lety a na letisko sa vrátil Festival letectva Piešťany.

„V druhom polčase sa zameriame na zmieňovanie dopadov koronakrízy. V maximálnej miere však chceme pokračovať v rozbehnutých projektoch. Prioritne sa zameriame na rozvoj sociálnej infraštruktúry, vrátane športovísk, alebo rozširovania služieb v oblasti zdravotníctva. Nezdedili sme po predošlom vedení žiadne pripravené projekty, a preto sme museli venovať čas ich príprave. Ak nás koronakríza výrazne nespomalí, župa sa bude v najbližšom období dynamicky rozvíjať. Máme pred sebou ešte dva a pol roka a som presvedčený, že sa nám podarí realizovať veľa užitočných projektov pre ľudí,“ doplnil Viskupič.

Župa plánuje zefektívniť riešenie veľkých výziev v oblasti cestnej infraštruktúry, čo si nevyhnutne vyžaduje spoluprácu so štátom. Ide napríklad o riešenie dopravy v Hlohovci, či výstavbu obchvatov Senice a Jablonice, centrami ktorých dnes prechádza dôležité dopravné spojenie s Českou republikou. Zároveň chceme urýchliť výstavbu cyklotrás, jedného z predpokladov rozvoja cestovného ruchu a zelenej mobility, s ktorou súvisí aj zámer prilákania cestujúcich do autobusovej dopravy.

Text: Tlačová správa TTSK

Populárne články