Úvod Aktuality Viete kde je najsilnejšie elektromagnetické žiarenie v Piešťanoch?

Viete kde je najsilnejšie elektromagnetické žiarenie v Piešťanoch?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Spoločnosť VUJE spolu s Katedrou elektroenergetiky Technickej univerzity v Košiciach robila v období január 2011 až september 2015 rozsiahle merania intenzity elektrického poľa 구글스케치업 다운로드. Na základe realizovaného výskumu elektromagnetických polí v 68 mestách s počtom obyvateľov väčším ako 10 tisíc vedci skonštatovali, že v žiadnom meste nebola prekročená akčná hodnota intenzity elektrického poľa 유니팩 다운로드. Najvyššie hodnoty boli namerané v blízkosti vysielačov mobilných operátorov, pričom najvyššia vypočítaná hodnota 5,5 V/m bola v meste Košice Sweet life download. V Piešťanoch bola zistená intenzita do 2,5 V/m, pričom najvyššie elektromagnetické polia boli na Námestí SNP, v oblasti Díčovej, Brezovej a Nálepkovej ulice a v okolí letiska Jang Wook-jo download.

Merania intenzity elektromagnetických polí sa uskutočnili na viac ako 20 tisíc miestach v rámci Slovenska. Výpočty boli realizované na ploche 3960 kilometrov štvorcových teda približne 8 % územia republiky, na ktorom žije viac ako 2 milióny obyvateľov teda asi 38 % obyvateľstva Windows 10 Explorer 11. Viac ako 90 % vypočítaných hodnôt intenzity elektrického poľa je menších ako 0,5 V/m. Podrobnejšie informácie o výške nameraných a vypočítaných hodnôt v jednotlivých mestách vrátane Piešťan nájdete na mape na webovej stránke emp.vuje.sk Real Music.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Problematika vplyvu elektromagnetických polí (EMP) na obyvateľstvo začala byť aktuálna v dôsledku výrazného zvýšenia počtu zdrojov elektromagnetického žiarenia, najmä prudkým rozvojom telekomunikačných technológií 포켓몬스터 오메가루비 다운로드. Napriek podpore, ktorej sa výskumu vplyvu elektromagnetických polí na zdravie človeka dostáva zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie alebo Európskej únie, v súčasnosti nie je možné jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť škodlivý vplyv dlhodobej expozície EMP na ľudský organizmus node.js 이미지 다운로드. Časť štúdií poukazuje na súvis medzi elektromagnetickým poľom a vznikom ochorení, ako napr. leukémia a rakovina. Výsledky iných štúdií nepreukázali negatívny vplyv elektromagnetických polí na ľudské zdravie v prípade, ak nebudú prekročené v súčasnosti platné limity ShowAppStore. Vzhľadom k súčasnému stavu je nevyhnutné naďalej venovať výskumu vplyvu elektromagnetických polí na ľudský organizmus patričnú a systematickú pozornosť a podporovať výskumné aktivity v oblasti účinkov elektromagnetických polí,“ informuje o vplyvoch elektromagnetického žiarenia a dôležitosti výskumu v tejto oblasti webový portál emp.vuje.sk 유튜브 프리 다운로드.

-lt/Zdroj: emp.vuje.sk/Foto: ilustračné-

REKLAMA