Úvod Aktuality Stane sa ZŠ F. E. Scherera dočasne súkromnou školou s novým zriaďovateľom?

Stane sa ZŠ F. E. Scherera dočasne súkromnou školou s novým zriaďovateľom?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Zástupcovia Deutsch – Slowakische Akademien prezentovali ešte koncom júna záujem prevziať zriaďovateľské práva nad niektorou zo základných škôl v Piešťanoch 마이링크 펌웨어 24.5 다운로드. Mesto si spomedzi škôl vo svojej správe vybralo F. E. Scherera, ktorá by sa tak mohla stať súkromnou školou bez poplatkov s garantovanou rozšírenou výučbou jazykov a nadštandardným vybavením učební. Všetky podmienky sú vecou dohody medzi DSA, radou školy a mestom, dočasný prevod zriaďovateľských práv na 15 rokov by v prípade dohody muselo ešte odobriť Mestské zastupiteľstvo. 

ZŠ F.E (1)

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Stretnutie medzi zástupcami rady školy i pedagogickou radou ZŠ F.E 베트남사전 다운로드. Scherera a Deutsch – Slowakische Akademien je na pláne 21. novembra o 15:00, následne po ňom o 17:00 je na pláne prezentácia zámeru pred rodičmi žiakov. DSA už pôsobí ako zriaďovateľ napríklad v Humennom, Trebišove, Žiari nad Hronom, ale aj v Považskej Bystrici a v Trnave Google Photos. Škola by v prípade dohody zostala v majetku mesta, jej priestory by boli dočasne prenajaté nemecko-slovenskej spoločnosti DSA a pedagogického zboru by sa nemali dotknúť žiadne personálne zmeny Kakao Music. Mestu Piešťany by mali odbudnúť zriaďovateľské povinnosti a na škole by mala byť rozšírená výučba v nemeckom jazyku a  zachované hodiny anglického jazyka. Podľa slov riaditeľky Gizely Talačovej je momentálne otázne v akej podobe by pokračovala činnosť školského klubu, centra voľného času, materskej školy a školskej jedálne, všetko je však vecou rokovaní a vzájomnej dohody Oracle 11g.

ZŠ F.E (2)

„Škola zostane naďalej mestu a spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien si ju dočasne prenajme na obdobie 15 rokov 다음 영어 사전 다운로드. Zástupcovia DSA sa napríklad zaväzujú, že škola bude fungovať tak ako doteraz a spoločnosť bude zabezpečovať bežnú údržbu i investície do majetku Download 15 times of gentleman's dignity. Škola by sa po zmene zriaďovateľa stala vlastne súkromnou školou, rodičia by však nehradili žiadne nové poplatky, zmeny by sa nedotkli zamestnancov a žiaci by mali garantovanú rozšírenú výučbu jazykov a nadštandardné vybavenie učební 7zip. Pribudli by aj výmenné jazykové pobyty a rôzne stáže pre študentov aj učiteľov. Všetko je samozrejme vecou rokovaní a samozrejme aj toho, ako sa k celej veci postavia rodičia našich žiakov,“ informovala riaditeľka Základnej školy F Drama Friends. E. Scherera Gizela Talačová.

Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36 škôl a vzdelávacích centier. Filozofiou DSA je vytvoriť žiakom tvorivé prostredie, v ktorom získajú vzťah k učeniu sa jazyka, nadobudnú základy logického myslenia a vzťah k technike, ktorý neskôr budú môcť zúročiť počas štúdia na strednej odbornej škole alebo gymnáziu. Spoločnosť ponúka profesionalitu manažmentu školy, férový prístup medzi učiteľom a žiakom, kvalitné a moderné učebné prostriedky, rovnosť šancí medzi žiakmi a flexibilitu v individuálnych požiadavkách Silent Hills download.
dsa-zakladne-skoly-1024x682

„Majetok naďalej ostáva samospráve, my ako nový zriaďovateľ sa zaväzujeme do neho počas doby nájmu investovať a zveľaďovať, aby bol vždy v lepšom stave ako pri prevzatí. Školné zostáva bezodplatné, takže ponechávame rovnaké podmienky ako doteraz. Vytvárame ponuku pre regionálne stredné školstvo, aby vznikali spoločné projekty spolupráce, a tým aj zabezpečujeme dostatočné informácie pre končiacich žiakov na škole, aby sa vedeli lepšie rozhodnúť, na ktorej škole budú pokračovať. Preberáme existujúce pracovno-právne záväzky ako aj dodávateľsko-odberateľské. Pre žiakov sa otvárajú nové programy na podporu jazykového vzdelávania (exkurzie, pobyty, letné campy), technického vzdelávania (dielne, exkurzie), na podporu talentovaných detí (reprezentácia školy, sociálny program), príspevky na dochádzku a podobne,“ píšu o vzdelávaní na školách Deutsch – Slowakische Akademien zástupcovia spoločnosti.

-lt/Zdroj: F. E. Scherera, Deutsch – Slowakische Akademien/Foto: archív, Deutsch – Slowakische Akademien-

REKLAMA