Úvod Aktuality Rúška sú od štvrtka pri osobnom kontakte povinné aj vonku

Rúška sú od štvrtka pri osobnom kontakte povinné aj vonku

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Papago voice download

Slovensko zaznamenalo ďalší rekord v počte nových prípadov koronavírusu za jeden deň. V utorok 29. septembra ich pribudlo 567, z toho tri v okrese Piešťany 닌자 가이덴 블랙 다운로드. V tejto súvislosti začínajú od 1. októbra platiť nové pravidlá pri nosení rúšok.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové protiepidemické opatrenie, na základe ktorého platí od štvrtka 1 Photoshop patterns. októbra až od odvolania zákaz pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál a šatka, s výnimkou:
– detí do 3 rokov veku,
– osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
– osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
– žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
– žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
– deti v interiéri materskej školy a jaslí,
– osoby pri výkone športu,
– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
– osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
– výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
– osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
– účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
– zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám Seoul National University Lifelong Education Institute.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

-red-

유튜브 거울모드 다운로드
REKLAMA