Úvod Aktuality Rúška sú od štvrtka pri osobnom kontakte povinné aj vonku

Rúška sú od štvrtka pri osobnom kontakte povinné aj vonku

REKLAMA
Papago voice download

Slovensko zaznamenalo ďalší rekord v počte nových prípadov koronavírusu za jeden deň. V utorok 29. septembra ich pribudlo 567, z toho tri v okrese Piešťany 닌자 가이덴 블랙 다운로드. V tejto súvislosti začínajú od 1. októbra platiť nové pravidlá pri nosení rúšok.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové protiepidemické opatrenie, na základe ktorého platí od štvrtka 1 Photoshop patterns. októbra až od odvolania zákaz pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál a šatka, s výnimkou:
– detí do 3 rokov veku,
– osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
– osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
– žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
– žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
– deti v interiéri materskej školy a jaslí,
– osoby pri výkone športu,
– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
– osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
– výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
– osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
– účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
– zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám Seoul National University Lifelong Education Institute.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
PN Taxi

-red-

유튜브 거울모드 다운로드
REKLAMA