Úvod Aktuality Rozpočtové provizórium sa o týždeň predĺži

Rozpočtové provizórium sa o týždeň predĺži

REKLAMA
Esesko

Mesto Piešťany presunulo rokovanie Mestského zastupiteľstva o týždeň neskôr. Úrad tak bude hospodáriť v rozpočtovom provizóriu o pár dní dlhšie a toľko diskutovaný návrh programového rozpočtu na tento rok, s výhľadom na dva ďalšie, bude predložený na schválenie poslancom namiesto vo štvrtok 11 movie Amur. až 18. februára. Zmenu termínu dnes oznámil písomne poslancom prednosta Eduard Strapatý. Dôvodom bolo omeškanie zverejnenia materiálu na úradnej tabuli mesta Piešťany Monster's Kids.

Podľa zákona o obecnom zriadení „pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.“ Keďže pôvodne bolo rokovanie naplánované na 11 highest quality on YouTube. februára, mal návrh rozpočtu na webovej úradnej tabuli visieť od stredy 27 영한 번역기 다운로드. januára, to sa však nestalo.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

 

 

Podľa oznámenia prednostu ho na pochybenie upozornil hlavný kontrolór o deň neskôr,  vo štvrtok 28 mencoder. januára. „Návrh rozpočtu bol  zverejnený obvyklým spôsobom ešte v ten istý deň,“ uviedol E. Strapatý. Radnica tiež už upravila termín rokovania Mestského zastupiteľstva na svojej web stránke 저작권 동영상 다운로드. Ešte pred stretnutím poslancov však k tomuto dôležitému finančnému materiálu zasadne Mestská rada – už v utorok 2 드래곤 길들이기 3 자막 다운로드. februára o 15-tej hodine v zasadačke MsÚ.

-red-, ilustr. foto: archív PNky

REKLAMA