Úvod Aktuality Riaditelia piešťanských stredných škôl svoje posty obhájili

Riaditelia piešťanských stredných škôl svoje posty obhájili

REKLAMA

Minulý týždeň odovzdal župan Jozef Viskupič menovacie dekréty dvadsiatimšiestim riaditeľom stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja. Výberové konania sa na troch desiatkach škôl v kraji konalo po uplynutí päťročného funkčného pôsobenia ich riaditeľov. Piešťanskí svoje posty obhájili.

Soltec Job

Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú bude viesť aj ďalších piatich rokoch Jozef Kolník. Podobná situácia je i na Strednej odbornej škole technickej, kde sa riaditeľom stal znovu Jozef Porubčan. Strednú odbornú škola obchodu a služieb povedie po úspešnom výberovom konaní jej doterajšia riaditeľka Anna Zálešáková.

Výberové konanie sa uskutočnilo aj na post riaditeľa Školského hospodárstva Piešťany. Obhájil ho Jozef Sedlačko. Školské hospodárstvo je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje praktické vyučovanie na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch. Školské hospodárstvo plní tiež úlohy v oblasti výroby ovocia, zeleniny a okrasných drevín a vykonáva služby v oblasti revitalizácie zelene, sadovníckych úprav v zariadeniach Trnavského samosprávneho kraja v rámci Trnavskej ekologickej iniciatívy „Mladé stromy pre Slovensko“.

-th- Foto: FB Trnavský samosprávny kraj

REKLAMA