Úvod Aktuality Budú materské školy v auguste zatvorené? Záleží od záujmu rodičov, tí však...

Budú materské školy v auguste zatvorené? Záleží od záujmu rodičov, tí však dostali skreslené informácie

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Situácia sa opakuje. Niektorým rodičom v materských školách v Piešťanoch opäť oznámili, že v auguste budú všetky zatvorené. Pýtajú sa, čo majú robiť Spss Hangul edition. Zriaďovateľ, ktorým je Mesto Piešťany, však tvrdí niečo iné. Podľa vyjadrenia hovorkyne Drahomíry Moretovej, pokiaľ bude záujem rodičov o materskú školu aj v auguste, zriaďovateľ určí, ktorá bude v prevádzke ts conversation translator download.

„V škôlke sa nás pýtali, či máme záujem mať deti v škôlke počas prázdnin, ale, že v auguste budú všetky zatvorené, kvôli nejakým hygienickým prázdninám 프레지 넥스트 다운로드. Deti vraj musia mať tiež aspoň jeden mesiac oddych,“ napísala nám jedna z mamičiek, ktorá by však mala záujem o materskú školu aj počas augusta 공공기관 내pc지키미 다운로드. Nezdalo sa jej, ako rodičov v materskej škole informovali. Podobné informácie dostávali rodičia aj v minulosti Silent Hill download.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Podľa materiálu na webovej stránke ministerstva školstva školské prázdniny sú určené pre školy, okrem materských škôl. Z uvedeného dôvodu materské školy nemôžu kopírovať školské prázdniny tak, ako ich určuje vyhláška, ale môžu v priebehu školského roka, pred jednotlivými školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v tomto čase polaris office.

„Táto možnosť vyplýva z potreby včas aktuálne reagovať (zmenou organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, vykurovania atď.) na prípadný znížený záujem zákonných zástupcov o materskú školu v danom čase maven library 다운로드. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov,“ píšu ministerskí úradníci

Zriaďovateľ hovorí iné, ako sa dozvedeli rodičia

Podľa vyjadrenia hovorkyne Mesta Piešťany Drahomíry Moretovej, ktorá je zároveň poverená vedením kancelárie primátora, v súčasnom období vo všetkých materských školách prebieha prieskum záujmu o prevádzku materských škôl počas letných mesiacov, u zákonných zástupcov detí, na mesiac júl a august Download The Bucks Player.

„V mesiaci júl, podľa počtu prihlásených detí, každý právny subjekt materskej školy otvorí zodpovedajúci počet tried (aj v rámci elokovaných pracovísk), ktorý pokryje požiadavku rodičov 크로니클 영화 다운로드. Záujem sa zisťuje i na mesiac august, kde podľa počtu prihlásených detí Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ, určí materskú školu, ktorá bude v prevádzke za dodržania všeobecne platných právnych predpisov,“ hovorí D 블리자드 앱 다운로드. Moretová. 

Podľa vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole sa cez letné prázdniny prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. To však neznamená, že všetky materské školy by mali byť v auguste zavreté súčasne a obyvatelia by nemali žiadnu možnosť umiestniť svoje dieťa do materskej školy.

Minimálne v jednej materskej škole sa teda evidentne rodičom dostala skreslená informácia, keďže zriaďovateľ hovorí iné,  ako sa dozvedeli rodičia. Ak majú záujem o materskú školu i počas augusta, mali by sa dožadovať o zaznamenanie tejto požiadavky, prípadne sa obrátiť priamo na Mesto Piešťany ako zriaďovateľa.

-th-

REKLAMA