Úvod Aktuality Rezort Piešťany reprezentuje Trnavský kraj na podujatí samitu EÚ

Rezort Piešťany reprezentuje Trnavský kraj na podujatí samitu EÚ

REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Rezort Piešťany bude reprezentovať Trnavský kraj na akcii DANUBE UP 2016, ktorá sa koná v bratislavskom centre EUROVEA od piatku 8 위너 센치해 다운로드. do soboty 9. júla pri príležitosti 7. Európskeho samitu regiónov a miest, aj v súvislosti s predsedníctvom SR v EÚ. Nosnou témou je voda:  inovácie v oblasti vody a ochrana vôd, ale súčasťou programu sú aj prezentácie v oblasti cestovného ruchu 아이클라우드 사진 다운로드.


Ako uvádzajú organizátori v oficiálnom sprievodcovi podujatím, Európsky výbor regiónov organizuje každé dva roky Európsky samit regiónov a miest, na ktorom sa schádzajú politici zo všetkých úrovní verejnej správy v Európe – miestnej, regionálnej, národnej aj európskej – spolu expertmi a zainteresovanými stranami, aby diskutovali o politických opatreniach, ktoré ovplyvňujú každodenný život a podnikanie vo všetkých regiónoch EÚ 환경 스페셜 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

V roku 2016 sa siedmy samit bude konať 8.a 9. Júla v Bratislave a jeho hlavnou témou bude potreba investícií a lepších cezhraničných spojení, aby sa mohol uvoľniť potenciál rastu, ktorý ponúka bohatú rôznorodosť európskych regiónov Download aix 7.1. Tohtoročný samit je oficiálnym podujatím slovenského predsedníctva Rady EÚ a jeho hostiteľmi sú Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava 셜록 시즌4 3화 다운로드. Samit bude mať výrazný stredoeurópsky a najmä slovenský rozmer, ktorý sa prejaví aj v kultúrnych podujatiach a verejných diskusiách.

Celý charakter podujatia DANUBE UP 2016, ktoré je sprievodným podujatím Samitu, sa nesie v znamení vody, ktorá sa odráža aj v hlavnej téme podujatia: voda, inovácie v oblasti vody a ochrana vôd 아름다운강산 다운로드. Subtémami sú:  voda a urbánne prostredie, zmena klímy a jej dopad na zdroje pitnej vody, protipovodňová ochrana, efektívne využívanie vodných zdrojov v poľnohospodárstve, recyklácia a čistenie vody,  minerálne vody a ich vplyv na zdravie človeka finale 2009.

Zo zahraničných vystavovateľov sa predstaví 14 krajín: Srbsko, Ukrajina, Čierna Hora, Rakúsko, Nemecké Bavorsko, Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Malta a Holandsko aio. Za Slovensko sa odprezentujú Bratislava, Bratislavský región, ďalej Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky, Prešovský región, Banská Bystrica, Košice, Žilina ako regióny, ďalej je tu sekcia Inovátorov, či Minerálnych vôd Slovenska Free download. Trnavský kraj bude na podujatí zastupovať Rezort Piešťany, ako delegát jeho riaditeľ Štefan Šiška, ďalšou delegátkou je Martina Minarechová zo Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s 디즈니월드잉글리쉬 다운로드. Súčasťou programu sú aj prezentácie cestovného ruchu, regiónov a samosprávnych krajov, vedecké prednášky a kultúrne akcie. Vstup je zdarma. Viac info na oficiálnej stránke samitu tu.

-red-, Zdroj a ilustr. foto: DANUBE UP GUIDE 2016, Rezort Piešťany, cor.europa.eu, bratislava.sk

REKLAMA