Connect with us

Aktuality

Rezort Piešťany reprezentuje Trnavský kraj na podujatí samitu EÚ

Published

on

Reklama

Rezort Piešťany bude reprezentovať Trnavský kraj na akcii DANUBE UP 2016, ktorá sa koná v bratislavskom centre EUROVEA od piatku 8. do soboty 9. júla pri príležitosti 7. Európskeho samitu regiónov a miest, aj v súvislosti s predsedníctvom SR v EÚ. Nosnou témou je voda:  inovácie v oblasti vody a ochrana vôd, ale súčasťou programu sú aj prezentácie v oblasti cestovného ruchu.


Ako uvádzajú organizátori v oficiálnom sprievodcovi podujatím, Európsky výbor regiónov organizuje každé dva roky Európsky samit regiónov a miest, na ktorom sa schádzajú politici zo všetkých úrovní verejnej správy v Európe – miestnej, regionálnej, národnej aj európskej – spolu expertmi a zainteresovanými stranami, aby diskutovali o politických opatreniach, ktoré ovplyvňujú každodenný život a podnikanie vo všetkých regiónoch EÚ.

Reklama

V roku 2016 sa siedmy samit bude konať 8.a 9. Júla v Bratislave a jeho hlavnou témou bude potreba investícií a lepších cezhraničných spojení, aby sa mohol uvoľniť potenciál rastu, ktorý ponúka bohatú rôznorodosť európskych regiónov. Tohtoročný samit je oficiálnym podujatím slovenského predsedníctva Rady EÚ a jeho hostiteľmi sú Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava. Samit bude mať výrazný stredoeurópsky a najmä slovenský rozmer, ktorý sa prejaví aj v kultúrnych podujatiach a verejných diskusiách.

Celý charakter podujatia DANUBE UP 2016, ktoré je sprievodným podujatím Samitu, sa nesie v znamení vody, ktorá sa odráža aj v hlavnej téme podujatia: voda, inovácie v oblasti vody a ochrana vôd. Subtémami sú:  voda a urbánne prostredie, zmena klímy a jej dopad na zdroje pitnej vody, protipovodňová ochrana, efektívne využívanie vodných zdrojov v poľnohospodárstve, recyklácia a čistenie vody,  minerálne vody a ich vplyv na zdravie človeka.

Reklama

Zo zahraničných vystavovateľov sa predstaví 14 krajín: Srbsko, Ukrajina, Čierna Hora, Rakúsko, Nemecké Bavorsko, Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Malta a Holandsko. Za Slovensko sa odprezentujú Bratislava, Bratislavský región, ďalej Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky, Prešovský región, Banská Bystrica, Košice, Žilina ako regióny, ďalej je tu sekcia Inovátorov, či Minerálnych vôd Slovenska. Trnavský kraj bude na podujatí zastupovať Rezort Piešťany, ako delegát jeho riaditeľ Štefan Šiška, ďalšou delegátkou je Martina Minarechová zo Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. Súčasťou programu sú aj prezentácie cestovného ruchu, regiónov a samosprávnych krajov, vedecké prednášky a kultúrne akcie. Vstup je zdarma. Viac info na oficiálnej stránke samitu tu.

-red-, Zdroj a ilustr. foto: DANUBE UP GUIDE 2016, Rezort Piešťany, cor.europa.eu, bratislava.sk

Populárne články