Úvod Aktuality Obyvateľov Vážskej ulice čakajú obmedzenia, chystá sa stavba parkovísk

Obyvateľov Vážskej ulice čakajú obmedzenia, chystá sa stavba parkovísk

Obyvateľov a návštevníkov Vážskej ulice čakajú v období od 38. týždňa dopravné obmedzenia, v úseku pred bytovými domami 23 až 31, teda v lokalite križovatky so Slnečnou ulicou 젠 메이트 다운로드. Na pláne sú výruby drevín, búracie a výkopové práce, stavebné práce súvisiace s vybudovaním parkovacích miest, obnovou chodníkov a s tým spojené sadovnícke úpravy website. Privyknutie na ruch stavebných strojov čaká obyvateľov mesta v termíne od 18. septembra do 30. októbra, v prípade nepriazne počasia bude nutné kvôli technologickému postupu prerušiť činnosť a možno očakávať predĺženie stavebných prác o nevyhnutne nutný čas 1987 free download.

Činnosť stavebníkov bude prebiehať v jednej etape bez uzávierky komunikácie s obmedzeniami podľa dočasného dopravného značenia a pokynov generálneho dodávateľa. Zástupcovia Mesta Piešťany prosia motoristov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a obyvateľom mesta v zmieňovanej lokalite sa ospravedlňujú za obmedzenia počas stavby 윈도우 10 아이튠즈 다운로드.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Knebl
Chlapci na panvici

Predpokladaná doba trvania prác je do 60 kalendárnych dní podľa nasledovného harmonogramu:
od 18.09.2017 – prípravné práce a výruby drevín, búracie a výkopové práce vrátane vyrovnania a zhutnenia pláne
od 02.10.2017 – osádzanie obrubníkov a príprava podkladných vrstiev, kladenie dlažby
od 16.10.2017 – výsadba drevín a terénne úpravy
od 23.10.2017 – asfaltérske práce, dopravné značenie
od 30.10.2017 – dokončovacie práce

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

REKLAMA