Connect with us

Aktuality

Nový nájomca upravuje „Mliečák“ v súlade s pokynmi pamiatkárov

Published

on

Reklama
Reklama

Priestor bývalého Mliečneho baru nachádzajúci sa v Sade Andreja Kmeťa sa obyvateľom mesta v poslednom čase doslova mení pred očami. Pôvodný kovový plot a terasu prekrytú plachtou nahradilo predčasom drevo a i keď sa poniektorým zmeny nepáčili, väčšina diskutujúcich po našom predchádzajúcom článku reagovala skôr pozitívne. Nový nájomca priestoru Mário Samuhel dočasnú drevenú časť plota po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave odstránil a momentálne prebieha jej nahradenie oplotením podľa požiadaviek úradu.

„Mesto nemá k dispozícii vypracovaný dokument, ktorý by riešil vzhľad objektov v centrálnej mestskej zóne. Územný plán centrálnej mestskej zóny reguluje funkčnú náplň, výškovú hladinu objektov a zastavanú plochu v rámci jednotlivých blokov. V prípade architektonického riešenia objektov a fasád je v povoľovacích konaniach prioritne prihliadané na stanovisko dotknutého orgánu na úseku pamiatkovej starostlivosti – to jest Krajského pamiatkového úradu Trnava,“ napísala nám hovorkyňa mesta Eva Bereczová.

Mário Samuhel po návšteve Krajského pamiatkového úradu v Trnave začal realizovať zmeny v oplotení a s úradmi plánuje spolupracovať v najvyššej možnej miere. Pôvodný kovový plot bol podľa jeho slov odhnitý, stav bol celkovo dezolátny a nebolo možné ho ponechať na mieste. Navrhol aj spätné osadenie pôvodného kovového plota, ale pamiatkári túto možnosť zavrhli, pretože podľa ich stanoviska staré oplotenie a prístrešok nevyhovovali vzhľadu okolitých budov, i keď boli osadené pred približne 35 rokmi. Odmietli aj prípadnú konštrukciu kovového oplotenia, a tak je súčasná podoba oplotenia realizovaná presne podľa požiadaviek Pamiatkového úradu. Po súhlasnom stanovisku má byť oplotenie zlegalizované aj na mestskom úrade a dotknuté strany čaká ešte konanie o správnom delikte.

IMG_3330_resize

Reklama

„Vonkajší drevený plot bol realizovaný len ako dočasné prekrytie dvora. Priestor sa mi vždy veľmi páčil a keď sa uvoľnil, potrebovali sme postupovať rýchlo. Bývalá piváreň prejde výraznou obnovou, chceme skvalitniť hygienu, rekonštruovať toalety a tiež zlepšiť ostatné poskytované služby,“ povedal prevádzkovateľ pripravovaného podniku Mário Samuhel.

Nový nájomca plánuje priestor upraviť tak, aby bol zachovaný kolorit danej časti mesta aj jednota okolitej architektúry v závislosti od pokynov Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Nová fasáda tak má byť ladená do krémovo žltej farby, aby sa prispôsobila okolitým budovám objektu Bezovec, teda bývalej pivárne a kníhkupectva. Vlastník priestoru Juraj Kopány podľa jeho vyjadrenia dúfa, že obyvatelia mesta privítajú zmenu pozitívne a dajú vznikajúcemu podniku šancu ukázať svoje kvality.

-lt-

Populárne články