Úvod Aktuality Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo súťaž na „koncept“ mestskej plavárne a...

Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo súťaž na „koncept“ mestskej plavárne a letného kúpaliska

REKLAMA
Skola Rakovice

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom je komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie scanner app.

Záujemcovia majú prísť s návrhmi športovo-rekreačnej zóny pre potreby obyvateľov mesta vo väzbe na prevažne obytnú zónu novorealizovanú na časti bývalých kasární Vegas 16 Kizen. Zámerom mesta je návrh a realizácia areálu prevažne letnej rekreačnej a športovej vybavenosti. Súčasťou riešenia je aj priestor verejného parku so zameraním na oddych a rekreačný šport 2fa 다운로드. Areál letnej rekreácie kúpaliska by mal zodpovedať požiadavkám obyvateľov mesta a kapacite 1 000 návštevníkov/deň.

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
Knebl

Pre celoročné využitie plánuje novomestská samospráva pre vybudovať tiež krytú plaváreň v rámci riešeného areálu s požiadavkou na vytvorenie možnosti vzájomného prepojenia oboch zariadení v čase prevádzky letného kúpaliska header file. Tým sa má vytvoriť zástupnosť a širšia škála služieb pre obyvateľov, rekreantov a športovcov.

Víťaza má určiť odborná porota, pričom ten získa 15000 eur rtmp 다운로드. Projekt na druhom mieste by mal dostať 9000 eur a autorom tretieho návrhu, by sa malo ujsť 6000 eur.

Architekti a ich tímy musia prihlásiť a zaslať svoje návrhy do 17. septembra.

Poklady k súťaži nájdete tu.
-red- Foto: FB Nové Mesto nad Váhom

REKLAMA