Connect with us

Aktuality

Nenechávajte oheň bez dozoru, hasiči varujú pred zvýšeným rizikom požiarov v prírode

Published

on

Reklama
Reklama

V súvislosti s pretrvávajúcim horúcim počasím hrozí na celom území Slovenskej republiky zvýšené riziko požiarov, a to najmä v prírodnom prostredí. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobím, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celý okres alebo časť jeho územia. Dôvodom je najmä suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, prípadne zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní. Dôvodom môže byť aj vyhlásené vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Hasičský a záchranný zbor odporúča v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nepoužívať v prírode otvorené zdroje ohňa a počas extrémne suchého i veterného počasia nezakladať ohne. Nie je vhodné ani grilovať v prírodnom prostredí a horiaci oheň či gril nechávať bez dozoru. Ak už sme použili ohnisko, je dôležité ho vždy uhasiť vodou alebo zasypať pieskom. Neodporúča sa ani spaľovanie biologického odpadu na miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu ohňa. Treba tiež dávať väčší pozor na skladovanie a manipuláciu s horľavými kvapalinami, akými sú benzín, nafta, olej, riedidlá, farby a podobne. Požiar by ale mohol spôsobiť aj zapaľovač, mobilný telefón, notebook, tablet, či podobné zariadenie ponechané bez dozoru v aute.

Zoznam Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každodenne aktualizovaný na webovej stránke www.hasicisr.sk v sekcii dôležité oznamy.

-lt/Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Foto: archív-

Reklama

Populárne články