Úvod Aktuality Napätá situácia na letisku pretrváva: Kraj medializuje exekúciu, mesto sa bráni

Napätá situácia na letisku pretrváva: Kraj medializuje exekúciu, mesto sa bráni

Aktualizované – Letisko Piešťany trápia aj po nedávnom valnom zhromaždení problémy, Trnavský samosprávny kraj vo štvrtok 9 베트남사전 다운로드. decembra medializoval informácie o výzve Mesta Piešťany na zaplatenie vysokého nedoplatku. V stanovisku sa spomína v súvislosti s neuhradením týchto prostriedkov aj exekúcia Google Photos. Naša samospráva sa naopak bráni tým, že ide o ničím nepodložený mediálny útok. V súvislosti s dlhom neplánuje exekúciu, ale uplatnenie záložného práva na pozemky za nezaplatenú daň Kakao Music. Následne chce mesto prostriedky z ich odpredaja použiť pre účely záchrany piešťanského letiska.

20161129_100041_resize

REKLAMA
Knebl
Sheriff Taxi Piešťany
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici

Spoločnosť Letisko Piešťany prežíva v uplynulých týždňoch mimoriadne búrlivé obdobie, po reálnej hrozbe jeho likvidácie, medializácii, petičnej akcii a poslaneckom prieskume sa zdalo, že sa situácia upokojí Oracle 11g. Opak je však pravdou a napätá situácia pretrváva. Trnavský samosprávny kraj prišiel s informáciou, že Mesto Piešťany dva dni po konaní valného zhromaždenia poslalo spoločnosti výzvu na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti 다음 영어 사전 다운로드.

„V rozpore s týmto očakávaním poslalo Mesto Piešťany iba dva dni po mimoriadnom valnom zhromaždení výzvu na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností Download 15 times of gentleman's dignity. Ide teda o jasnú dvojtvárnosť v konaní zástupcov mesta Piešťany. Na jednej strane voči médiám a verejnosti, na druhej strane voči letisku. Táto výzva obsahuje upozornenie, že ak daňový nedoplatok na dani z nehnuteľnosti spoločnosť Letisko Piešťany, a.s 7zip. v stanovenej lehote nezaplatí, správca dane pristúpi k vymáhaniu daňového nedoplatku. Z uvedeného sa dá predpokladať, že doručením tejto výzvy a po uplynutí 15 dní na zaplatenie, pristúpi mesto Piešťany v súlade s ustanovením § 98 a násl Drama Friends. Zák. č. 563/2009 Z.z. k vykonaniu daňovej exekúcie niektorým z možných spôsobov,“ uviedol v stanovisku Trnavského samosprávneho kraja Patrik Velšic Silent Hills download.

20161129_112719_resize

Mesto Piešťany naopak pokladá vyjadrenia zástupcu Trnavského samosprávneho kraja za mediálny útok, ktorý realizoval Trnavský samosprávny kraj bez toho, aby si overil skutočnosti u minoritného akcionára 12 솔져스 다운로드. Mesto zároveň upozornilo na to, že takýto postup, rovnako ako to, že doteraz neboli znížené odmeny predstavenstvom spoločnosti, ani reštrukturalizované pôžičky nie je dobrým signálom. Problematické bude údajne aj uhradenie výplat a ďalších záväzkov spoločnosti Letisko Piešťany v najbližších mesiacoch.

Podľa vyjadrenia Patrika Velšica boli odmeny členov orgánov spoločnosti Letisko Piešťany doteraz znížené dvakrát a to naposledy na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti 15. decembra v 2015. Znížený bol aj počet členov orgánov spoločnosti, teda predstavenstva a dozornej rady, z pôvodných 5 členov na súčasných 3 členov. Zo stanov spoločnosti boli úplne vypustené ustanovenia týkajúce sa odstupného v prípade ukončenia ich funkcie. Zároveň doplnil, že Mesto Piešťany založilo nehnuteľný majetok spoločnosti zhruba v objeme 18 miliónov eur, čo znamená, že realizáciu záložného práva môže vykonať na akýkoľvek nehnuteľný majetok.

„Mesto Piešťany zaslalo Letisku Piešťany štandardnú výzvu tak ako všetkým dlžníkom na dani a len si plní svoje zákonné povinnosti. Nikde v nej nie je napísané, že by posielalo exekútora, je to len konštrukcia vedenia TTSK, bez toho aby si overilo fakty u zástupcov mesta Piešťany. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo okrem iného dve uznesenia 81/2016 a 193/2016, kde odporúča uplatniť si záložné právo na pozemky za nezaplatenú daň z nehnuteľností a pri splnení uznesením definovaných podmienok odporúča vložiť prostriedky získané z odpredaja pozemkov do spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.,“ uviedla v reakcii na informácie zverejnené Trnavským samosprávnym krajom hovorkyňa Mesta Piešťany Eva Bereczová.

O problémoch spoločnosti Letisko Piešťany, ktorého akcionármi sú Trnavský samosprávny kraj, Mesto Piešťany a Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky nie je pochybností. Ak sa akcionári budú snažiť naplniť mnohokrát deklarovanú snahu o záchranu, v najbližších mesiacov ich čaká množstvo práce na reštukturalizácii spoločnosti, najdôležitejšia pri nej bude súčinnosť a vzájomná spolupráca.

-lt/Zdroj: TTSK, Mesto Pieťany/Foto: archív(Aktualizované 12. decembra na základe vyjadrenia Patrika Velšica)-

REKLAMA