Úvod Aktuality Najtransparentnejšou verejnou firmou je Tepláreň Košice. Ako je na tom Bytový podnik...

Najtransparentnejšou verejnou firmou je Tepláreň Košice. Ako je na tom Bytový podnik Piešťany?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Transparency Ineternationl pripravila po tretí raz hodnotenie transparentnosti stovky verejných firiem. Najransparentnejšou sa stala Tepláreň Košice. V hodnotení boli zaradené aj dve firmy z Piešťan. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., sa umiestnil na 49 deviatom mieste a Bytový podnik Piešťany s.r.o 천로역정 더빙판 다운로드. na 62 mieste zo stovky hodnotených.

Podľa realizátorov hodnotenia sa otvorenosť štátnych, mestských či župných firiem voči verejnej kontrole sa za posledné štyri roky zvýšila len mierne, hoci dovedna hospodária s miliardami eur, pričom činnosť mnohých ich manažérov je pod menším dohľadom, ako je to pri starostoch malých obcí. „V rebríčku sme hodnotili 100 firiem v 100% verejnom vlastníctve, z toho 48 štátnych, 47 mestských (vrátane 14 vodárenských vlastnených viacerými mestami a obcami), 3 župné a 2 univerzitné spoločnosti Microsoft Office 2007 download. Dovedna hospodária ročne s takmer 10,5 miliardami eur, čo je suma, ktorá by sa dala prirovnať k dvom tretinám príjmov štátneho rozpočtu. Zamestnávajú aj desaťtisíce ľudí, štyri z nich – Železnice Slovenskej republiky, Slovenská pošta, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s lrc 다운로드. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. patria medzi top 10 najväčších zamestnávateľov v krajine,“ informovala organizácia Transparency International.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Najtransparentnejšou verejnou firmou v roku 2019 sa stala Tepláreň Košice, a.s. Štátna akciovka dosiahla v hodnotení 89 percent a ako jediná aj rating A+ Download the Canon Service Tool. Celkovo druhé Mestské lesy Košice a.s. so 75 % sú zároveň najtransparentnejšou spoločnosťou spomedzi mestských firiem. Na opačnom konci rebríčka sa umiestnili mestské firmy prevádzkujúce kúpaliská THERMALPARK DS, a.s. z Dunajskej Stredy so ziskom 11 % a TERMÁL s.r.o. z Veľkého Medera s 15-percentným skóre.

Firmy z Piešťan dosiahli skóre pod 40%

Z firiem so sídlom v Piešťanoch bol hodnotený Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., a Bytový podnik Piešťany. 

Technický skúšobný ústav Piešťany je štátnym podnikom, ktorý v roku 2018 dosiahol výnosy takmer 4,2 milióna eur aws ami. V hodnotení získal najlepšie skóre 54 percent za komunikáciu a zverejňovanie. Hospodárske ukazovatele mu priniesli 53 percent, obstarávanie a majetok 41, dotácie a charita 40 percent. Výrazne horšie skóre získala táto firma za oblasť personalistiky (20 percent) a etiky (5 percent). V priemere to znamenalo zisk 39 percent v hodnotení, známku D+ a celkovú 49 Jingle bell mp3 download. pozíciu medzi stovkou slovenských firiem.

Horšie dopadol Bytový podnik Piešťany, ktorý vlastní Mesto Piešťany. Najhoršie hodnotenie dosiahol v transparentnosti hospodárskych ukazovateľov, kde dostal iba 5 percent. Dôvodom je, že na svojej webovej stránke výročné správy ani súvahy a výkazy ziskov a strát. Spoločnosť na stránke rovnako nezverejňuje  plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či nefinančné ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie, ale i ďalšie utorrent pro apk 다운로드.

Hodnotenie komunikácie a zverejňovania dosiahlo pri tejto mestskej firme 47 percent. Najlepšie výsledky získala  spoločnosť pri hodnotení obstarávania a majetku, konkrétne 65 %. Pozitívne bolo ohodnotené, že Bytový podnik má pravidlá pre predaj a prenájom majetku, ktoré poskytol Transparency International Windows 7 Defender. Rovnako mestská sro zverejňuje na svojej stránke ponuky na predaj a prenájom majetku. Body v tejto časti hodnotenia stratila firma napríklad za to, že na stránke nemá zverejnený odkaz na profil na portáli  Úradu pre verejné obstarávanie a nevyužíva elektronické aukcie pri predaji alebo prenájme majetku.

V oblasti personalistiky získal Bytový podnik 33 percent, hodnotení etiky 20 percent a pri dotáciách a grantoch 38 percent.

V celkovom súčte získala v rámci hodnotenia transparentnosti spoločnosť Bytový podnik Piešťany 34 percent a známku D 잭스미스 게임 다운로드. Medzi stovkou slovenských verejných firiem jej tak patrí 62. pozícia. V redukovanom poradí 47 mestských firiem skončil Bytový podnik Piešťany na 21. mieste. 

Aký bol spôsob hodnotenia?

Rebríček celkovo meral 57 indikátorov rozdelených do šiestich oblastí, dáta pochádzajú predovšetkým z webových stránok firiem, ich výročných správ a účtovných závierok, z Centrálneho registra zmlúv, údajov na portáli Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj z dotazníkov zasielaných v mene Transparency a infožiadostí od bežných občanov One Fun Man 2 5.

Najvyššie skóre dosiahli firmy v priemere v oblasti Hospodárske ukazovatele (47 %). Najmä vďaka zverejňovaným výročným správam a účtovným závierkam má dnes verejnosť pomerne veľké množstvo údajov o činnosti i finančnej situácii spoločností. Napriek tomu platí, že stále takmer polovica firiem nezverejňuje žiadne plány svojich výkonnostných kritérií na ďalší rok a spätne nezverejňuje ani ich plnenie. Verejnosť si tak len veľmi ťažko môže vytvoriť relevantnú mienku o výkonnosti a efektívnosti štátnych či mestských manažérov.

Naopak, najnižšie priemerné skóre získali firmy v oblasti Etika (32 %), kde aj napriek strojnásobeniu spoločností s etickým kódexom oproti roku 2015, až dve tretiny z nich takéto pravidlá zverejnené na webstránke stále nemá. Štandardom zatiaľ nie je ani protikorupčná stratégia či dôveryhodný systém riešenia ohlásených nekalých praktík.

Súčasťou hodnotenia v tejto oblasti bol aj test, v ktorom sme sa na firmy anonymne obrátili s informáciou, že jeden z jej zamestnancov mohol pri výkone svojich povinností prijať dar vyššej hodnoty. V priebehu dvoch týždňov prejavilo ochotu zaoberať sa anonymným podnetom iba 46 zo 100 spoločností.Problémy s nízkou transparentnosťou pretrvávajú aj v ďalších oblastiach. Mnohé firmy stále nadužívajú výnimky z Infozákona a odmietajú zverejňovať údaje o dôležitých zmluvách alebo sprístupňovať platy manažérov.

Až 84% spoločností nezverejňuje výsledky z rokovaní žiadneho z ich orgánov, výsledky výberových konaní zverejňuje spomedzi 100 verejných firiem iba Tepláreň Košice a Slovenská pošta.

-red- Zdroj: TS Transparency International

REKLAMA