Úvod Aktuality Najčastejšiou príčinou požiarov podpaľačstvo

Najčastejšiou príčinou požiarov podpaľačstvo

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Podľa štatistickej správy Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave, na území kraja v prvom polroku 2016 vzniklo spolu viac ako štyri stovky požiarov Windows 10 Explorer. Priamu škodu vyčíslili na  sumu 1 410 315 Eur. Najväčšie škody vznikli pri požiaroch áut a najčastejšou príčinou bolo úmyselné zapálenie 가디언즈 오브 갤럭시 vol.2 다운로드.

Cífer auto 03

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Správa KR HaZZ:

Na území Trnavského kraja bolo v I 백일의 낭군님 7화 다운로드. polroku2016 spolu 438 požiarov. Pri požiaroch vznikla priama škoda vo výške 1 410 315 Eur. Zásahom príslušníkov Hasičského a  záchranného zboru Trnavského kraja boli uchránené materiálne hodnoty vo výške 9 029 125 Eur 마이크로소프트 오피스365 다운로드. Pri požiaroch bolo v I. polroku 2016 v Trnavskom kraji šesť  zranených osôb a neevidujeme žiadnu  usmrtenú  osobu.

Požiarovosť podľa  jednotlivých odvetviach hospodárstva

Podľa ekonomických odvetví za I 스키 사파리 다운로드. polrok 2016 vzniklo v hospodárstve Trnavského kraja najviac požiarov v ostatných nezatriedených, kde evidujeme 114 požiarov, nasleduje bytové hospodárstvo s počtom 93 požiarov, nakladanie s odpadom 84 požiarov, cestná doprava 72 požiarov a komunálne služby 10 požiarov Runday download.  V týchto piatich odvetviach hospodárstva bolo evidovaných viac ako 85 % prípadov požiarov.

Najväčšie celkové škody pri požiaroch v ekonomických činnostiach hospodárstva Trnavského kraja v I I hate to it once again. polroku 2016 boli zaznamenané pri požiaroch v cestnej doprave, vo výške 552 650 Eur.

auto1

Prehľad požiarov podľa príčin vzniku

Za I 야생화 mp3 다운로드. polrok 2016 najčastejšími príčinami vzniku požiarov v 72 prípadoch bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou s výškou škody 462 750 Eur, nasleduje príčina nezistená, spaľovanie odpadov Dragonblade.

 Požiarovosť v okresoch za I 스파르탄 브라우저 다운로드. polrok 2016

Najviac zásahov pri požiaroch vykonali hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave a to 121, čo predstavuje 28 % všetkých zásahov pri požiaroch. Hasiči z OR HaZZ v Dunajskej Strede vykonali v danom období 79 zásahov pri požiaroch, čo predstavuje približne 18 %. V Galante vykonali v danom období 68 zásahov pri požiaroch, čo predstavuje približne 15,5 %, v Hlohovci zasahovali 53-krát, v Piešťanoch 48- krát a v Senici 41-krát, v rozmedzí 9 – 12 % z celkového počtu zásahov pri požiaroch. Najmenej zásahov v dôsledku požiarov bolo zaznamenanýchv okrese Skalica – iba 28 zásahov, čo predstavuje 6%.

13606773_1150682758328256_4863982644324321231_n

OkresPočet požiarovVýška škody v Eur
Trnava121168555
Dunajská Streda7984675
Galanta68248510
Hlohovec53299990
Piešťany48255555
Senica41266990
Skalica2886040
spolu4381410315

 

Požiarovosť za I. polrok 2016 podľa priestoru vzniku

Podľa priestoru vzniku požiaru sa najviac požiarov vyskytlo v ostatom prírodnom prostredí, spolu 111 požiarov, nasledujú požiare skládky odpadov, požiare na cestách, rodinných domoch.Podľa výšky priamej škody je najvyššia zaznamenaná celková suma  402250 Eur  v kategórii  cesty, komunikácie, tunely a mosty.

-Júlia Kedrová, KR HaZZ Trnava/red-, foto: archív

REKLAMA