Connect with us

Aktuality

Najčastejšiou príčinou požiarov podpaľačstvo

Published

on

Reklama
Reklama

Podľa štatistickej správy Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave, na území kraja v prvom polroku 2016 vzniklo spolu viac ako štyri stovky požiarov. Priamu škodu vyčíslili na  sumu 1 410 315 Eur. Najväčšie škody vznikli pri požiaroch áut a najčastejšou príčinou bolo úmyselné zapálenie.

Cífer auto 03

Správa KR HaZZ:

Na území Trnavského kraja bolo v I. polroku2016 spolu 438 požiarov. Pri požiaroch vznikla priama škoda vo výške 1 410 315 Eur. Zásahom príslušníkov Hasičského a  záchranného zboru Trnavského kraja boli uchránené materiálne hodnoty vo výške 9 029 125 Eur. Pri požiaroch bolo v I. polroku 2016 v Trnavskom kraji šesť  zranených osôb a neevidujeme žiadnu  usmrtenú  osobu.

Reklama

Požiarovosť podľa  jednotlivých odvetviach hospodárstva

Podľa ekonomických odvetví za I. polrok 2016 vzniklo v hospodárstve Trnavského kraja najviac požiarov v ostatných nezatriedených, kde evidujeme 114 požiarov, nasleduje bytové hospodárstvo s počtom 93 požiarov, nakladanie s odpadom 84 požiarov, cestná doprava 72 požiarov a komunálne služby 10 požiarov.  V týchto piatich odvetviach hospodárstva bolo evidovaných viac ako 85 % prípadov požiarov.

Najväčšie celkové škody pri požiaroch v ekonomických činnostiach hospodárstva Trnavského kraja v I. polroku 2016 boli zaznamenané pri požiaroch v cestnej doprave, vo výške 552 650 Eur.

auto1

Prehľad požiarov podľa príčin vzniku

Za I. polrok 2016 najčastejšími príčinami vzniku požiarov v 72 prípadoch bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou s výškou škody 462 750 Eur, nasleduje príčina nezistená, spaľovanie odpadov.

 Požiarovosť v okresoch za I. polrok 2016

Najviac zásahov pri požiaroch vykonali hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave a to 121, čo predstavuje 28 % všetkých zásahov pri požiaroch. Hasiči z OR HaZZ v Dunajskej Strede vykonali v danom období 79 zásahov pri požiaroch, čo predstavuje približne 18 %. V Galante vykonali v danom období 68 zásahov pri požiaroch, čo predstavuje približne 15,5 %, v Hlohovci zasahovali 53-krát, v Piešťanoch 48- krát a v Senici 41-krát, v rozmedzí 9 – 12 % z celkového počtu zásahov pri požiaroch. Najmenej zásahov v dôsledku požiarov bolo zaznamenanýchv okrese Skalica – iba 28 zásahov, čo predstavuje 6%.

13606773_1150682758328256_4863982644324321231_n

Okres Počet požiarov Výška škody v Eur
Trnava 121 168555
Dunajská Streda 79 84675
Galanta 68 248510
Hlohovec 53 299990
Piešťany 48 255555
Senica 41 266990
Skalica 28 86040
spolu 438 1410315

 

Požiarovosť za I. polrok 2016 podľa priestoru vzniku

Podľa priestoru vzniku požiaru sa najviac požiarov vyskytlo v ostatom prírodnom prostredí, spolu 111 požiarov, nasledujú požiare skládky odpadov, požiare na cestách, rodinných domoch.Podľa výšky priamej škody je najvyššia zaznamenaná celková suma  402250 Eur  v kategórii  cesty, komunikácie, tunely a mosty.

-Júlia Kedrová, KR HaZZ Trnava/red-, foto: archív

Populárne články