Úvod Aktuality Mestu chýbajú ľudia, voľné sú viaceré pozície

Mestu chýbajú ľudia, voľné sú viaceré pozície

REKLAMA
GM Dental Zubar

Po hovorcovi, či hovorkyni hľadá Mesto Piešťany ďalších zamestnancov. Aktuálne sú vypísané pohovory na tri pozície. Hľadá sa referent, ktorý bude mať na starosti eurofondové projekty, človek na realizáciu investičných akcií a pracovník realizujúci verejné obstarávanie toad for oracle 12 다운로드.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici

Na všetky tri pohovory je možné prihlásiť sa do 27 vk 동영상 다운로드. februára. Požadované doklady treba odovzdať osobne na Klientskom centre, alebo poslať poštou. Ponúkaná mzda závisí od konkrétneho miesta a dĺžky praxe, pričom minimálne má byť 720 až 830 eur Download Chrome NewTab.

Referent Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta má mať na starosti činnosť projektového riadenia v súvislosti s prípravou a realizáciou projektov EÚ.  Požadované je vysokoškolské vzdelanie II 웰컴 투 사우스 다운로드. stupňa, odborná prax minimálne 2 roky v oblasti prípravy a implementácie projektov, aktívna komunikácia v anglickom jazyku, bezúhonnosť, znalosť legislatívy v požadovanej oblasti, pokročilá práca s PC (Word, Excel, internet), 
výhodou je prax v oblasti samosprávy Download chrome flash files.

Ďalšou pozíciou je referent Oddelenia IT a majetkových služieb so zameraním na investičnú výstavbu.  Ten má v rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečiť samostatné riešenie odborných úloh v oblasti investícií, pripraviť podklady pre vypracovanie zadaní, štúdií, projektových dokumentácií stavieb, ale aj zabezpečovať realizáciu investičných akcií vrátane preberacie konania man who became the King of the Light Sea. Referent má vykonávať činnosť technického dozoru stavieb investora a vítané je ak má príslušné oprávnenie na výkon stavebného dozoru Download The Browman. Zoznam úloh je ešte širší a je zverejnený vo vypísaní pohovoru.  Požiadavky sú podobné ako v prvom prípade, avšak požaduje sa prax minimálne 3 roky a výhodou je ovládanie programu CENKROS Hancom Taza Practice 2019.

Treťou aktuálne obsadzovanou pozíciou je referent Oddelenia IT a majetkových služieb so zameraním na správu agendy v oblasti verejného obstarávania departure. Jeho úlohou bude samostatne riešiť úlohy v oblasti agendy verejného obstarávania, ale aj usmerňovať zamestnancov mestského úradu v tejto oblasti 후쿠오카 다운로드. Rovnako má plniť povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie vyplývajúce zo zákona. Požadované je stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa, 
odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti verejného obstarávania, bezúhonnosť a 
znalosť legislatívy v požadovanej oblasti, pričom sú vítané kurzy a certifikáty v danom odbore.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

-red-

REKLAMA