Úvod Aktuality Mesto stále hľadá vedúceho odboru životného prostredia. V predošlých štyroch kolách nikto...

Mesto stále hľadá vedúceho odboru životného prostredia. V predošlých štyroch kolách nikto nesplnil podmienky

REKLAMA
Knebl

Mesto Piešťany vyhlásilo už piate kolo výberového konania na pozíciu vedúceho odboru životného prostredia. Z predošlých štyroch kôl nový vedúci nevzišiel v4pc version.

Ilustr 캐시워크 다운로드. foto

Do aktuálneho výberového konania je možné prihlásiť sa do 3. marca. Podmienkou účasti je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa zamerania na prírodné vedy, poľnohospodárstvo, alebo environmentalistiku Task Manager. Uchádzač musí mať minimálne 3 roky praxe v oblasti životného prostredia a ovládať legislatívu v oblasti zelene, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, vôd a pôd 7공주. Musí ovládať prácu s PC, konkrétne programy Microsoft Word, Excel a Outlook. Ďalšou požiadavkou je bezúhonnosť. 

REKLAMA
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany

Samospráva hľadá nového vedúceho odboru už od septembra 2019.  Podľa vyjadrenia Martina Ričányho, referenta pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu mestského úradu Piešťany, sa do každého kola prihlásili záujemcovia  avšak nikto nesplnil požadované podmienky. „Aktuálna situácia chod MsÚ to neohrozuje, pretože na MsÚ je pracovník poverený vedením odboru,“ uviedol M. Ričány. 

-th-

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba