Úvod Aktuality Mesto aj tento rok ocení výnimočných pedagógov

Mesto aj tento rok ocení výnimočných pedagógov

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany bude aj v roku 2018 oceňovať pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovnom a vzdelávacom procese Centos svn. Cieľom je spoločensky a morálne vyzdvihnúť učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách, v základných umeleckých školách a v centrách voľného času na území mesta 활기찬 배경음악 다운로드. Prínos výchovy a vzdelávania je pre našu budúcnosť nepostrádateľný a práve pedagógovia sprostredkovávajú deťom nenahraditeľné vedomosti s3 데이터 다운로드. Nominácie môžu zasielať samotní obyvatelia mesta do 15. februára.

Návrhy je potrebné zaslať na Mestský úrad Piešťany na adresu OSaŠS, Námestie SNP 3921/45, Piešťany, prípadne na emailovú adresu elena.skovajsova@piestany.sk 오버쿡 다운로드. V nominácii musí byť uvedené meno a priezvisko pedagóga, adresa jeho bydliska, dĺžka pedagogickej praxe, pracovné zaradenie, pracovisko i meno a priezvisko navrhovateľa 슈퍼마리오 선샤인 다운로드. Dôležitým bodom je dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberať pedagógov, pričom obsah musí byť výpovedný a je kritériom pre výber ocenených Download Detective Conan's Nightmare of Pure Black. Zástupcovia mesta uprednostnenia doteraz neocenených učiteľov a vychovávateľov, dôležitými faktormi budú dosiahnuté výsledky v predchádzajúcich rokoch, včasnosť a úplnosť podania požadovaných informácií a kontaktov 아이폰 펌웨어 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Ocenené môžu byť inovačné, pozoruhodné a inšpirujúce aktivity učiteľa, medzi ktorými by mali figurovať dlhoročná osobná angažovanosť, organizovanie netradičných aktivít, kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi a verejnosťou 두둥실 내 새끼 다운로드. Dôležitými faktormi sú aj dlhoročné úspechy vo výchovno – vzdelávacom procese, vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom, ale aj ďalšie prínosná činnosť 미니언 즈 파라다이스 다운로드. Nominácie na ocenenie primátorom mesta nie sú záväzné k realizácii ocenenia, budú predmetom posúdenia hodnotiacej komisie. Ďalšie informácie nájdete tu 히오스 백그라운드 다운로드.

-red/Zdroj a foto: Mesto Pieťany-

REKLAMA