Connect with us

Aktuality

Kraj nasmeruje cez participatívny rozpočet do piešťanského okresu 28-tisíc eur. Rozhodovať o nich môžete aj vy

Published

on

Reklama

Trnavský samosprávny kraj spúšťa tento rok po prvý raz projekt participatívneho rozpočtu. Prostredníctvom neho budú môcť obyvatelia kraja, ako aj občianske združenia a neziskové organizácie, navrhovať a rozhodovať, ktoré projekty sa v rámci kraja v roku 2019 budú realizovať. Séria stretnutí s občanmi odštartovala pred pár dňami v Skalici. Dnes 22. januára o 17:00 h sa prvé uskutoční aj v Piešťanoch, v priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina na Námestí SNP 9.

„Máte plno nápadov ako zmeniť Vaše okolie k lepšiemu? Podeľte sa o ne v rámci prvého kola verejných stretnutí Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy a spolu ich pretransformujeme do reálnych projektov. Trnavský samosprávny kraj v pilotnom ročníku participatívneho rozpočtu v roku 2019 vyčlenil celkovo 250 tis. eur, ktoré prerozdelil pre jednotlivé okresy podľa počtu obyvateľov. Pomôžte nám robiť náš kraj lepším. Spolu tvoríme kraj,“ pozývajú na stránke tvorimekraj.sk zástupcovia kraja a OZ Utópia, ktoré bude participáciu občanov zabezpečovať.

Reklama

Participatívny rozpočet je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia mesta rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov mesta. Participatívny rozpočet vznikol v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre a postupne sa rozšíril na všetky kontinenty. Dnes je súčasťou niekoľkých tisícov samospráv po celom svete. Mesto Piešťany v predošlých rokoch rovnako časť prostriedkov svojho rozpočtu využívalo na základe rozhodovania širokej verejnosti. Kraj pre okres Piešťany vyčlenil v tomto roku 28-tisíc eur.

Pre podanie projektov participatívneho rozpočtu TTSK sú prípustné všetky tematické okruhy smerujúce k zlepšeniu života občianskych komunít, napríklad voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity, aktivity v oblasti športu, aktivity v oblasti kultúry, aktivity zamerané na zlepšenie životného prostredia a zveľadenie prostredia komunít, komunitná infraštruktúra, ale aj iné.

Reklama

Projekt je investičná alebo neinvestičná akcia realizovaná na území kraja. Prípustné nie sú projekty propagujúce produkty, služby, činnosť či stanoviská subjektov komerčného charakteru alebo politických strán a hnutí. Projekty nesmú zahŕňať priame poskytovanie finančných prostriedkov (napr. formou dotácií, výhier či darov).

Navrhovateľom projektu participatívneho rozpočtu je fyzická osoba, alebo skupina fyzických osôb, ktorí v čase podania projektu participatívneho rozpočtu dosiahli vek 18 rokov. Navrhovateľom projektu môže byť aj občianske združenie alebo nezisková organizácia. Ak je navrhovateľom občianske združenie alebo nezisková organizácia, predkladajú dokumenty stanovené vo výzve.

HARMONOGRAM PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Vyhlásenie a zverejnenie výzvy 10.01.2019
Verejné stretnutia (1. kolo) – informačné stretnutia 15.01.2019 – 07.02.2019
Stanovenie deliberačných kritérií 05.03.2019
Podávanie projektov žiadateľmi 22.03.2019
Verejné stretnutia (2. kolo) – prezentácia + deliberácia projektov 09.04.2019 – 07.05.2019
Hlasovanie o projektoch 10.05.2019 – 23.05.2019
Zverejnenie výsledkov rozhodovania 27.05.2019
Realizácia projektov 01.06.2019 – 24.11.2019
Vyúčtovanie projektov do 13.12.2019

Rozhodovanie prebieha dvoma spôsobmi, a to elektronicky online hlasovaním (váha 50%) a deliberáciou (váha 50%). Deliberácia sa skladá z dvoch častí. Prvou je vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberačné fóra hodnotiť jednotlivé projekty. Za týmto účelom sa uskutoční verejné stretnutie členov a členiek jednotlivých deliberatívnych fór na Úrade TTSK. Druhou je hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií, ktoré sa uskutoční v druhom kole verejných stretnutí vo vybraných obciach a mestách kraja.

Deliberačné fóra pre jednotlivé okresy sa skladajú z členov, ktorých vymenuje predseda TTSK. Tvoriť ich bude jeden poslanec zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu, dvaja pracovníci z Úradu TTSK a dvaja zástupcovia občianskej spoločnosti.

Pre podporu projektov môžu obyvatelia hlasovať elektronicky online  prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke PR, a to minimálne za tri projekty. Hlasovať môže každý obyvateľ kraja vo veku nad 15 rokov.

-red-/TTSK

Populárne články