Úvod Aktuality Kraj hľadá šéfa „svojich ciest“

Kraj hľadá šéfa „svojich ciest“

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja Download The Cemetery of Horrors. Požadované je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním. Víťaza konania čaká plat do 1153 eur plus príplatky v zmysle zákona Mokpo Hero Download. Termín podávania žiadostí je do 24. mája.

Kvalifikačným predpokladom pre účasť vo výberovom konaní je vysokoškolské vzdelanie II 계춘할망 다운로드. stupňa ekonomického zamerania. Ďalšími kritériami a požiadavkami sú odborná prax v oblasti ekonomiky, správy alebo výstavby cestnej infraštruktúry minimálne 6 rokov, riadiaca prax, znalosť ekonomiky a rozpočtovania v stavebníctve, bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť, praktické a analytické myslenie, komunikatívnosť, počítačové znalosti MS Office, MS Excel, či Cenkros 에오스 다운로드. Nový riaditeľ by mal mať samozrejme riadiace a organizačné schopnosti.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Tarifný plat pre toto miesto je od 883,50 Eur do 1 153,50 eur, plus príplatky v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 회사 소개서 다운로드.

Uchádzač musí doručiť písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom), čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise a čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti Dossana Download.

Ďalšie detaily nájdete tu 윈도우10 1703 다운로드.

REKLAMA