Úvod Aktuality Kone na ranči Cawalero budú mať i tento rok smutné Vianoce

Kone na ranči Cawalero budú mať i tento rok smutné Vianoce

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Prípad odobratia koní z ranča Cawalero rezonoval v Piešťanoch ešte začiatkom roka 2016. Pracovníci Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava prišli na ranč 27. januára na základe opakovaných podnetov prešetriť situáciu, pričom im asistovali pracovníci piešťanského útulku a štátna i mestská polícia spss 25. Člen veterinárnej správy Ján Šiška vtedy skonštatoval, že zdravotný stav troch kontrolovaných koní a rovnakého počtu psov je veľmi zlý, na základe čoho došlo k odobratiu zvierat z farmy. Netrvalo dlho a kone sa pre formálnu chybu a intervenciu advokátky na farmu vrátili. V polovici septembra prišli pracovníci veterinárnej správy skontrolovať stav zvierat, no obhliadku nedokončili, pretože sa im začal fyzickým útokom vyhrážať muž z ranča resident registration copy. Majiteľka zvierat v uplynulých mesiacoch prestala s veterinármi komunikovať a tak kone budú i tento rok tráviť Vianoce v nevyhovujúcich podmienkach. 

IMG_0539

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava v prípade postupuje v zmysle zákona. Majiteľku sme opakovane žiadali o zabezpečenie nápravy týkajúcej sa ohradenia, zabezpečenia krmiva a prístrešku, čo neurobila a už sme jej v tejto súvislosti udelili dve pokuty. V súčasnej dobe s nami prestala komunikovať, čo nás samozrejme mrzí, najmä kvôli zvieratám, ktoré naďalej trpia,“ povedal riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava Ľuboslav Lorinčák Free Sdoku.

Už pri kontrole z konca januára mali kone poškodené kopytá, boli značne podvyživené, bez prístupu k vode a priviazané na reťaziach. Zvieratá boli po intervencii Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava odvezené do náhradnej starostlivosti na farmu pri Hlohovci. V polovici mája bola jedna kobyla z dôvodu nevyliečiteľnej choroby a veku utratená. Podľa vyjadrenia Ľuboslava Lorinčáka sa s podobným prípadom, pri ktorom by museli byť odobraté kone doteraz nestretol 모탈컴뱃4 다운로드.

IMG_0653IMG_0595

Prípad odobratia koní pre zlé podmienky ich chovu ojedinelý a možnosti postupu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sú značne obmedzené. Zákon o ochrane zvierat je značne problematický a na zviera sa v našej legislatíve stále pozerá iba ako na vec. I keď mimovládne organizácie zaoberajúce sa ochranou zvierat už roky volajú po zmene zákona, Slovensko naďalej zostáva jednou z posledných krajín Európskej únie, v ktorých nie sú jasne vymedzené pravidlá ochrany a jej vymožiteľnosti 인디자인 다운로드.

Prípad ranča Cawalero pritom nenecháva pokojnými nielen veterinárov, ale aj ľudí príkladne sa starajúcich v priestoroch Vážskeho ostrova o svoje kone, ale aj okoloidúcich.

„Na políciu v Piešťanoch sa doposiaľ nik neobrátil s trestným oznámením pre podozrenie z týrania zvierat, ani nebol prijatý podnet z Regionálnej veterinárnej správy appscan. V prípade, že by tak niekto urobil, polícia sa ním bude zákonným spôsobom zaoberať. V prípade týrania zvierat hrozí v zmysle trestného zákona strata slobody až na dva roky, v závažnejších prípadoch je trestná sadzba v rozpätí od jedného do piatich rokov,” informovala krajská hovorkyňa polície Mária Linkešová.

IMG_0701

Kone boli minulú zimu z ranča odobraté, ale kvôli formálnej chybe iniciovala advokátka majiteľky zvierat ich návrat do priestorov ranča Cawalero 직쏘 랜섬웨어 다운로드.

„Kone boli na ranč vrátené na základe procesného zlyhania,“ informovala MVDr. Zuzana Büchlerová z Odbornej sekcie ŠVPS SR. RVPS Trnava vo svojom stanovisku uvádza: „Dňa 16. 5. 2016 bolo na RVPS Trnava doručené zo ŠVPS Bratislava rozhodnutie o odvolaní, v ktorom odvolací orgán naše rozhodnutie zrušil. Dňa 17. 5 hanyoung hymn sheet music. 2016 bola na RVPS Trnava doručená od advokátskej kancelárie zastupujúcej chovateľku žiadosť o vrátenie zhabaných zvierat.“

Komunikácia RVPS Trnava s majiteľkou bola od pojednávania vo februári problematická. Navyše, ako uvádza Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, pri kontrole v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat sa zistilo, že chovateľka nedodržala zákon, ktorý jej prikazuje zabezpečiť na vlastné náklady identifikáciu a registráciu zvierat 향수 영화 다운로드.IMG_0706IMG_0530

Cez leto vykonali pracovníci veterinárnej správy na ranči kontrolu, ktorá bola zameraná na nedostatky v evidencii koní, zanedbanie starostlivosti o zvieratá a na nezabezpečenie zvierat proti úniku. Majiteľka vtedy odmietla záznam podpísať. O dva dni neskôr vydala RVPS Trnava opatrenia, podľa ktorých je majiteľka povinná nahlásiť zvieratá do evidencie, zabezpečiť ich voľný pohyb len na vlastných pozemkoch, zabezpečiť úpravu kopýt, čistenie v ustajňovacích boxoch a zásobu krmiva. V polovici septembra vykonali pracovníci veterninárnej správy kontrolnú obhliadku, slovne ich pri nej vtedy napadol muž, ktorý sa v priestoroch ranča zdržoval 레디부스트 다운로드.

Pracovníci Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava aj naďalej pokračujú v monitorovaní situácie, ale vzhľadom na to, že zvieratá sú podľa slovenských zákonov považované za majetok, ich odobratie nie je pri dodržaní zákonných postupov vôbec jednoduché. Zarážajúce je, že požiadavky RVPS Trnava nie sú ničím nezrealizovateľným a mali by zabezpečiť len úplne štandardnú starostlivosť o zvieratá. Navyše ak by o kone bolo normálne postarané, ranč Cawalero by mohol úplne normálne fungovať a vyhnúť sa tak opletačkám s úradmi.

IMG_0556-red/text: vv, foto: vv-

REKLAMA