Connect with us

Aktuality

Jódové tablety pre prípad jadrovej havárie začnú v Piešťanoch vymieňať od polovice augusta

Slovenské elektrárne už pred pár dňami spustili informačnú kampaň o výmene jódových tabliet v blízkosti elektrárne Jaslovské Bohunice. Ich nákup obstarali SE, ale výdaj zabezpečujú prevažne samosprávy. V Piešťanoch sa s ním začne v pondelok 15. augusta popoludní.

Published

on

Reklama
Reklama

 

„Výdaj jódových tabletiek (profylaktík) sa v našom meste začne v pondelok 15. augusta 2022 o 12.30 hod. v budove na Kukučínovej ul. č 1672/21, na prízemí, v miestnosti č. 6 a 7 (bývalá ambulancia ORL – MUDr. Krúpa ). Výdaj bude prebiehať v pracovných dňoch v pondelok 12.30 – 15.00 h, v utorok 08.00 – 11.30 h, v stredu 12.30 – 17.00 h, vo štvrtok 8.00 – 15.00 h a v piatok 12.30 – 14.00 h,“ informovalo prostredníctvom svojej webovej stránky Mesto Piešťany

Tablety si môžu prísť prevziať obyvatelia s trvalým aj registrovaným prechodným bydliskom v Piešťanoch a tiež osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko v Piešťanoch a preukážu sa dokladom totožnosti.

Dospelým a deťom, ktoré sa ku dňu 1. 8. 2022 dovŕšili 8 rokov sa vydáva celé balenie na osobu, teda 4 tablety. Deťom mladším ako 8 rokov vydá úrad pol balenia, teda dve tablety.

Reklama

Samospráva bude vydávať profilaktiká aj právnickým subjektom. Ide o materské, základné a stredné školy (gymnáziá, internáty, špeciálne školy), kde každému zamestnancovi a každému registrovanému žiakovi je určeného ½ balenia (2 tablety) podľa počtu zamestnancov a žiakov zapísaných v danom školskom roku. Domovy sociálnych služieb a domovy seniorov si prevezmú pre zamestnancov stálych klientov (teda nie klientov denného stacionáru) po 2 tablety. Rovnaké množstvo tabliet je určené pre ubytovacie zariadenia na každé lôžko a zdravotnícke zariadenia pre každého zamestnanca. Prevádzky podnikov nad 50 zamestnancov si prevezmú pre každého zamestnanca ½ balenia, teda 2 tablety.

Právnické subjekty majú v zmysle usmernenia samosprávy zaslať písomné požiadavky na počet profylaktík podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti na MsÚ, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, referát BOZP, CO, KR, HM alebo na e- mail: dusan.bugan@piestany.sk. „Jódové tabletky pre organizácie – právnické subjekty prevezme na výzvu MsÚ Piešťany oprávnená osoba za organizáciu na základe splnomocnenia. Profylaxia bude uložená v sklade organizácie a vydávať sa bude až v prípade potreby,“ približuje D. Bugan.

Pri výdaji nových profylaktík je možné odovzdať staré s expiračnou dobou august 2022.

ČO JE JÓDOVÁ PROFYLAXIA ?

V ľudskom organizme sa nachádza od 20 do 50 mg jódu, denná spotreba je 0,15 ž 0,2 mh jódu, pričom vychytávanie jódu štítnou žľazou je 80-násobne vyššie proti iným orgánom. Z celkového množstva 50 mg jódu v tele sa v štítnej žľaze nachádza 10 – 15 mg (t.j. 20 – 30 %). Jód je potrebný pre produkciu hormónov štítnej žľazy.

Jodid draselný sa užíva v prípadoch jadrovej havárie alebo havárie jadrového reaktora na ochranu pred vychytávaním rádioaktívneho jódu štítnou žľazou. Vysokým dávkam v štítnej žľaze z koncentrovaného rádioaktívneho jódu sa dá predísť tým, že sa štítna žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom. Tým sa zabráni vychytávaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze, ktorý sa do tela dostáva z kontaminovaného vzduchu, vody, mlieka a inej potravy.

Jodid draselný je v prípade jadrovej havárie potrebné podať čo najskôr, najlepšie do 2 hodín od úniku rádioaktívneho jódu.

KEDY SA ZAVÁDZA ?

Jódové tabletky sú určené výhradne pre použitie v prípade havárie jadrovej elektrárne. Ich podanie sa viaže len na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu. Užijú sa na výzvu, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií.

Užitie vyšších dávok jodidu draselného, ako je predpísané v príbalovej informácii k tabletkám, nezvyšuje ochranný efekt. Užitie tabliet počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt.

„Ak to radiačná situácia bude vyžadovať, obyvateľom sa oznámi, aby po 24 alebo 48 hodinách užili ďalšiu dávku jodidu draselného. Jeho užitie nie je univerzálnym opatrením proti účinkom rádioaktívneho žiarenia,“ upozornilo Ministerstvo vnútra SR.

TS Mesto Piešťany / minv.sk / -red- Ilustr. foto: Mesto Piešťany

Populárne články