Connect with us

Aktuality

V Trnave začala generálna rekonštrukcia plavárne. Investujú do nej viac ako 2,5 milióna eur

V pondelok 8. augusta sa oficiálne začala generálna rekonštrukcia plavárne Materiálovotechnologickej fakulty STU, jedinej s krytým bazénom vhodným na súťažný plavecký šport v krajskom meste Trnava. Investícia bola vyčíslená na približne 2,6 milióna eur a náklady si podelili MTF STU, Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj a najvyššou sumou prispel Fond na podporu športu. Dielo by malo byť dokončené v júli budúceho roka.

Published

on

Reklama
Reklama

Plaváreň bola pre havarijný stav zastaraných konštrukcií a technológií už tretí rok zatvorená. Šesťdesiatročnému športovisku, ktoré je súčasťou areálu MTF STU, vráti generálna rekonštrukcia život – fakulta bude prevádzkovať plaváreň tak, aby bola okrem študentov a zamestnancov MTF STU, vrátane Plaveckého klubu STU, prístupná miestnym školám a širokej verejnosti. Počas letných mesiacov bude neskôr sprístupnená aj jej vonkajšia časť ako letné kúpalisko.

Rekonštrukciou prejde bazénová hala a priestor pod bazénmi. Do jestvujúcich monolitických bazénových vaní sa vložia antikorové bazény, súčasne sa zníži hladina vody vložením výplne do najhlbšej priehlbne. Odstránia sa príčiny prasklín v betónových konštrukciách, výmenou prejde stropná konštrukcia okolo bazénov. Prelivové žľaby budú umiestnené na úrovni podlahy, vymení sa zastaraná bazénová technológia i vzduchotechnika za modernú energeticky úspornú s účinným spätným získavaním tepla, kompletná výmena čaká elektroinštaláciu a osvetlenie haly zabezpečia svietidlá LED. Zmení sa spôsob dezinfekcie vody chlórom i zateplenie strechy a obvodových stien, stabilné tribúny pre divákov nahradia vysúvateľné a iné.

Celkové náklady na rekonštrukciu plavárne sú 2 583 596,22 eur. Pokryjú ich financie, ktoré poskytli Fond na podporu športu (1 170 654,45 eur), Trnavský samosprávny kraj vyčlenil na modernizáciu plavárne z daňových príjmov 400 000 eur, Mesto Trnava podporí rekonštrukciu vo výške 400 000 eur na základe Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava a MTF STU. Slovenská technická univerzita vyčlenila z vlastných zdrojov 570 773,79 eur.

Reklama

„Plaváreň MTF STU v Trnave slúžila viac ako 50 rokov nielen študentom fakulty, profesionálnym športovcom, ale aj širokej verejnosti. Bola dejiskom významných plaveckých pretekov, tréneri v nej vychovali plavcov, ktorí reprezentovali Slovensko aj na významných medzinárodných podujatiach. Verím, že do roka a do dňa bude plaváreň opäť naplno slúžiť svojmu účelu. Podariť sa to môže iba vďaka v našich podmienkach unikátnemu spojeniu síl mesta Trnava, Trnavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Fondu na podporu športu a MTF STU,“ povedal pri začatí rekonštrukcie dekan MTF STU v Trnave Miloš Čambál.

„Som veľmi rád, že vďaka spolupráci spomínaných subjektov môžeme začať s rekonštrukciou plavárne MTF STU v Trnave. Podobný model partnerstva by sme radi využili aj pri rekonštrukciách ďalších univerzitných športovísk, ktoré majú potenciál kvalitne slúžiť študentom, športovcom i verejnosti – napríklad atletického areálu Mladá garda alebo plavárne Bernolák,“ povedal prorektor STU pre informatizáciu a šport Štefan Stanko.

Zrekonštruovaná plaváreň MTF STU sa stane integrálnou súčasťou moderného campusu fakulty, v ktorom popri výučbových priestoroch, moderných laboratóriách a internátoch budú mať študenti k dispozícii aj viaceré interiérové i vonkajšie športoviská a zóny na voľnočasové aktivity a relax. Spolupráca s mestom a krajom na rekonštrukcii plavárne umožní využívanie vynovených bazénov aj plavcom a verejnosti z Trnavy a okolia. Plavecký bazén bude aj po rekonštrukcii spĺňať podmienky Európskej plaveckej ligy (LEN) i podmienky súťažného poriadku Slovenskej plaveckej federácie.

TS MTF STU / red Foto: MTF STU

Populárne články