Connect with us

Aktuality

Na N. Teslu pri Tescu plánujú postaviť McDonald´s

Spoločnosť McDonald´s Slovakia chce v Piešťanoch postaviť svoju prevádzku rýchleho občerstvenia. Vyrásť by mala na ulici N. Teslu na parkovisku obchodného domu Tesco. Piešťanský stavebný úrad začal územné konanie o umiestnení stavby prostredníctvom verejnej vyhlášky.

Published

on

Reklama

Navrhovateľom je spoločnosť McDonald´s Slovakia v zastúpení firmou ambiente SK so sídlom v Trnave, ktorá podala návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 30. marca. Podľa stavebného úradu však predložený návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie, preto 3. mája úrad konanie prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu. Ten návrh ďalšími štyrmi podaniami podľa úradu čiastočne doplnil.

Stavebný úrad stanovil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 8. septembra (štvrtok) o 9.00 hod. Uskutočniť sa má na mieste stavby na ul. N. Teslu. Účastníci konania si môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na neskôr podané námietky sa nebude podľa úradu prihliadať.

Reklama

Stavebný úrad v oznámení pomenoval ešte ďalšie dokumenty, ktoré má navrhovateľ doručiť najneskôr na ústne pojednávanie. Ide napríklad o stanoviská Železníc SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR (dráhový stavebný úrad). Rovnako tak do projektovej dokumentácie má doplniť doriešenie všetkých vyvolaných investícií investorom – vybudovanie preložky chodníkov, vjazdov, vrátane evakuačného vjazdu, pešieho prepojenia na autobusovú zastávku, zabezpečenie dopravného značenia, organizácie dopravy v novovytvorených dopravných uzloch, preložky prístreškov pre nákupné vozíky a pod. V rámci povoľovacieho procesu má navrhovateľ deklarovať ich vybudovanie na svoje náklady.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade.

Reklama

O otvorení McDonald´s v Piešťanoch sa hovorilo už takmer pred desiatimi rokmi

V roku 2013 informácie o tom, že pobočku svetoznámej siete rýchleho občerstvenia otvoria pri Tescu, zástupca spoločnosti pred rokmi nepotvrdil, avšak v dlhodobom pláne sa s tým počítalo.
Rozvojový manažér McDonald´s Slovakia Richard Boháč pred deviatimi rokmi povedal, že v dlhodobejších plánoch rozmýšľajú aj nad otvorením prevádzky v Piešťanoch.

Svetoznáma sieť rýchleho občerstvenia bola založená v roku 1940 a v súčasnosti funguje vo väčšine krajín na princípe franchisingu. McDonald’s vyberá lokalitu, kde na vlastné náklady postaví svoju pobočku. Franchisista si kúpi licenciu, celé vybavenie reštaurácie a know-how. Za to musí platiť dohodnutý podiel z obratu a dodržiavať štandardy v oblasti kvality.

-th- Foto: Google Maps

 

Populárne články