REKLAMA
Anna bal 2021

V noci zo soboty 25. na 26. augusta sa v obci Banka uskutočnilo 11. kolo Západoslovenskej hasičskej ligy. Súťaž, ktorej sa zúčastnilo spolu 28 ligových aj neligových tímov, pripravil Dobrovoľný hasičský zbor Lúka v spolupráci s obcou Banka Hangul 2017 Free Installation - Download.

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

Nočná hasičská súťaž bola súčasťou podujatia Rozlúčka s letom minecraft 1.14.4. Pretekanie v takmer absolútnej tme komplikoval hasičom dážď. Spomedzi ženských tímov boli najrýchlejšie dobrovoľné hasičky zo Sládkovičova s časom 17,36 sekúnd na ľavom prúde a 17,07 sekúnd na pravom prúde Sims 4 Hair. Najrýchlejším mužským tímom bol Dobrovoľný hasičský zbor Pavlice s časom 13,81 sekúnd na ľavom prúde a 13,27 sekúnd na pravom prúde. Najlepšie tímy si odniesli pohár hasičov Lúka nad Váhom a starostky obce Banka Free spss Hangul edition.

Pozrite si fotoreportáž z celého dňa:

Bananský hlásnik

REKLAMA