Connect with us

Aktuality

H. Dupkaničová: Odborníci zo Služieb by mali byť súčasťou tvorby mestského prostredia

Published

on

Reklama
Reklama

Pred pár dňami uplynuli štyri mesiace od jej nástupu do vedenia Služieb mesta Piešťany (SMP). Svojich „sto dní“ i skúšobnú dobu tak už má za sebou a prešla si aj menším hromobitím pri obhajovaní a schvaľovaní rozpočtu na rok 2016. Aké má možnosti a plány pri vedení tejto príspevkovej organizácie, sme sa opýtali novej riaditeľky SMP, Hany Dupkaničovej. Ciele, ktoré si kladie, sú náročné. Okrem fungovania služieb „po novom“, plánuje zlepšiť vzhľad mestského prostredia tak, aby aj odborníci zo Služieb mesta boli spoločne s mestom jeho tvorcami.

H. Dupkanicova

Pri predstavovaní na Mestskom zastupiteľstve po výberovom konaní ste okrem iného hovorili, že Vašou prioritou je nielen venovať sa starostlivosti o zeleň, ale spomenuli ste možnosť kultivácie nábrežia Váhu, či doriešenie, čo s pozemkami, ktoré  nepatria mestu a sú zanedbané vlastníkmi. Tých pár mesiacov je na realizáciu týchto plánov asi málo, ale podarilo sa Vám aspoň  začať na nich pracovať?

Áno, jednania s majiteľmi pozemkov, ktoré sú verejne prístupné, ale sú súkromné, začali prebiehať a ďalšie plánujeme. Komunikujeme s majiteľom pozemku, ktorý sa nachádza pred vstupom na železničnú stanicu. Ide o predstaničný priestor, ktorý by mal vyzerať inak, ako vyzerá teraz. Táto zelená plocha by mala byť reprezentatívna, upravená a nie zaburinená a neobhospodarovaná. Čo sa týka nábrežia Váhu, so Slovenským vodohospodárskym podnikom sme ešte nerokovali. Ale určite ich oslovíme. Lokalitu pri Váhu od Krajinského mosta až po Lodenicu Piešťanci využívajú na rôzne voľnočasové a športové aktivity a tomu musí zodpovedať i údržba zelene.

Reklama

Ďalej sa budeme snažiť odkomunikovať s VUC-kou, s cestármi vzhľad kruhových objazdov na obidvoch vstupoch mesta, na Krajinskej aj pri Tescu. Chceli by sme ich zatraktívniť pre návštevníkov, ktorí vstupujú do Piešťan. Ale zatiaľ sme ešte len pri rozhovoroch, pri komunikácii s vedením mesta.

V týchto prípadoch ide skôr o dlhodobé vízie, lenže na Služby mesta sa často znáša kritika aj za takú „drobnú“ každodennú prácu, či už sú to nepokosené plochy, štrk na komunikáciách, neorezané stromy. Skúšate tu nastaviť nejaký nový systém?

Zmeniť existujúci systém a najmä zmeniť pohľad ľudí je veľmi ťažké. To sa nedá urobiť za tri, štyri mesiace. Nejaké organizačné zmeny nastávajú už v tomto čase. Napríklad odchádza z SMP na vlastnú žiadosť vedúci strediska zelene  Andrej Cimbalík a s ním niekoľko zamestnancov, včleňuje sa Stredisko parkovísk a trhovísk do Strediska budov a objektov, vytvárame novú pracovnú pozíciu.

A ako definovať to, že či stíhame kosiť alebo stíhame zametať po zime štrk na cestách? Je druhá polovica februára, zatiaľ čisto zimné obdobie. Príroda má síce v Piešťanoch už jar, ale, bohužiaľ, na najbližšie dni ešte hlásia ochladenie, možno aj primrzne a my musíme mať techniku nastavenú na zimnú údržbu. Meniť stroje a techniku zo zimnej na jarnú údržbu sa nedá stále, jeden deň tak, druhý onak. Jednoducho zimné obdobie je nastavené en bloc celé. Zimná služba je vyhlásená riaditeľom organizácie a stále trvá.  Takzvaná jarná údržba preto zatiaľ de facto nemôže začať.

Dva veľké zametače máme v servisoch. Systém je naplánovaný tak, že cez zimu je táto technika servisovaná. Nový zametací stroj, zase čaká na dodanie špeciálnych kief.  Na naše mestské komunikácie musia byť mäkké kefy, ktoré dokážu zachytiť špinu aj z nerovného povrchu. Malý zametač na chodníky už začal s údržbou.

Ewa-640x427Hovorili ste, že odchádza manažér strediska verejnej zelene a poslankyňa Eva Wernerová ohlásila, že má u vás nastúpiť do práce, uchádza sa o túto funkciu?

Nie, pani Wernerová sa neuchádza o túto pozíciu, ale o novovytvorené miesto záhradného architekta, ktoré sme vytvorili po konzultáciách s mestským úradom, s pánom prednostom. Ide o správu údržby zelene, kde zamestnanec bude spolupracovať a fungovať ako styčný dôstojník medzi nami a mestom Piešťany,  investičným oddelením, projektantmi, bude pripomienkovať či dohliadať na projekty. Bude navrhovať riešenia pri tvorbe a údržbe mestského prostredia.

Pôjde teda o vysoko odbornú pozíciu?

Áno, ide o vysoko odbornú pozíciu. Eva Wernerová už dlho pre Piešťany pracuje. Či už z postu poslanca alebo ako odborník – autorizovaný záhradný a krajinný architekt.

Zeleň a a starostlivosť o ňu je blízka aj Vám, či už v rámci Vášho štúdia alebo bývalého pôsobenia, ale ako riaditeľka Služieb mesta sa musíte venovať množstvu iných záležitostí. Čo bolo také horľavé, s čím ste sa museli po nástupe do funkcie popasovať?

Horľavé ani nič, nečakala ma tu žiadna výbušnina, skôr drobnosti.  Musela som pochopiť celý systém práce jednotlivých stredísk, systém zimnej údržby, prebiehali práce a rozhovory na príprave rozpočtu.

Náročné bolo iste aj prerokovávanie rozpočtu, niektoré položky Službám mesto zoškrtalo…

Rozpočet je, našťastie, schválený mestským zastupiteľstvom, to, že s ním nie sme spokojní, som prezentovala na každom stretnutí so zástupcami mesta aj s poslancami, lebo došlo k výraznému zoškrtaniu položiek, najmä na úseku zelene. A pritom nároky obyvateľov na údržbu a kvalitu stúpajú. Okrem toho máme staršie stromy, trávniky, nastávajú klimatické zmeny, je väčšie sucho, teplejšie počasie, a pokiaľ nám bude rozpočet zoškrtávaný a naše požiadavky nebudú akceptované, napríklad v personálnej oblasti ani zákonom stanovená 4-percentná valorizácia miezd, tak naozaj nebudeme mať už kde hľadať rezervy. Potom sa dostaneme do situácie, že buď nepôjdeme každý deň zametať alebo budeme menej kosiť alebo prepúšťať ľudí. Lenže potom zostaneme na tej istej úrovni,  nebudeme mať dostatok ľudí, alebo za čo stroje do parku pustiť.

sluzby mesta1Sú mestá, ktoré prešli so službami na rôzne eseročky alebo na inú právnu formu obchodnej spoločnosti, ktorá sa môže živiť aj podnikateľskou činnosťou, pretože u príspevkovej organizácie, akou sú SMP, je táto možnosť obmedzená. Prechod na eseročku plánoval urobiť aj Váš predchodca Miroslav Procháska, ktorý v tom videl potenciál. Skúšali ste si preverovať takúto možnosť alebo je ešte skoro o tom uvažovať?

Myslím, že je ešte skoro uvažovať o téme mestskej eseročky. Samozrejme, zisťovala som si údaje, rozprávala som sa aj s ekonómami. Výhodnosť mestskej eseročky v niektorých oblastiach je a v iných oblastiach zasa nie. Zatiaľ tu máme zabehnutú príspevkovú organizáciu, ktorá je fungujúca. S istými zmenami, zmenami v ľuďoch, v štruktúre spoločnosti si viem predstaviť skvalitnenie a zefektívnenie činnosti SMP. Zmeniť prístup zamestnancov, zobudiť ich, aby boli príjemnejší, ochotnejší, aby svoju prácu brali aj ako hobby, nie iba ako nutné zlo.

Rozumiem, starajú sa o verejné priestory, a keď to robia dobre, môžu byť hrdí na svoju prácu, lebo je aj ich vizitkou…

Presne tak, preto som vytvorila aj miesto záhradného architekta, aby tu ľudia nefungovali len ako zametači, upratovači, údržbári. Ale, aby sme si vedeli napríklad za rok – za dva, povedať, nie len toto sme upratali, ale aj vytvorili, tento priestor je našou vizitkou, za ktorou si stojíme, čosi sme spolu s mestom vybudovali. Aby naši ľudia boli aj tvorcami mestského prostredia, pretože sú tu naozaj odborníci, ktorí vedia presne povedať, čo a akým spôsobom treba urobiť a aby boli vypočutí.

IMG_5189_resizeIste, všetko nie je len o peniazoch, ale aj o ľuďoch, ktorí svojím prístupom dokážu ostatných strhnúť, motivovať, veď Piešťany boli kedysi vychýrené kultivovanosťou zelene a verejného priestoru. Ako hovoríte, stromy i zeleň starnú, aj sa viac stavia, ale zasa máme tu povinnosť náhradnej výsadby mladých stromov, trávnikov… No často sa stáva, že subjekt, ktorý dostane úlohu vysadiť náhradnú zeleň a o mladé stromy by sa o mal prvé roky starať, to nerobí. Stromy vysychajú, tráva poriadne nerastie. Aký je tam kontrolný mechanizmus, viete mi povedať?

Pravdupovediac, vzťah mestský úrad a služby mesta mi v niektorých prípadoch tiež nie je úplne jasný. Kto nastavoval a akým spôsobom oddozoroval investičné akcie? Prečo sa stávalo, že sme prevzali trávniky okamžite po výseve? A kto potom zaručí, že ten trávnik naozaj vyrastie? Poviem príklad. Bola uskutočnená investičná akcia na časti potoka Dubová. Mesto to prevzalo, služby nie a nebolo jasné, či sa o zeleň má starať SMP alebo vodohospodársky podnik. Medzitým sa stalo, že tam zmizla tráva, vyrástla burina a mladé stromy začali vysychať. Ide možno len o drobné vyjasnenia v systéme, ale často s veľkými následkami. V tomto systéme treba urobiť poriadok, aby fungoval na sto percent. Aj tieto veci by teda mal na starosti človek na spomenutej novovytvorenej pozícii.

DubováTak sa zdá, že styčný dôstojník a krajinný architekt bude mať stále čo robiť aj kvôli týmto „drobnostiam“, ktoré sú ale vo svojej podstate dôležité, lebo ide o vynakladanie verejných financií.

Presne tak, všetko spolu súvisí. Krajinná architektúra nie sú len stromy, kvety, kríky, či záhony, to je aj mestský mobiliár, chodníky, osvetlenie… Napríklad mesto by malo mať jednotný mobiliár, nejaké typické piešťanské lavičky, charakteristické doplnkové prvky mobiliáru. A návštevník, ktorý sem príde by postrehol – aha, tak toto k Piešťanom patrí. Prípadne na sídliskách jeden typ, v parku druhý, v meste tretí. V súčasnosti ich máme xy druhov, od rôznych dodávateľov, niečo je chránené značkou. V údržbe potom máme problém vymeniť jednu dosku za inú, lebo má iný odtieň, lebo je to iný druh dreva a pod.

Ale časť lavičiek už je opatrená piešťanským znakom, takže niekto už zrejme v tom videl potenciál…

Áno. Ale niekde sa to zastavilo.

zberny dvor1Ešte by mal zaujímalo, čo si myslíte o petícii za premiestnenie zberného dvora, vedeli ste o tom, že ju občania podali na mesto?

O petícii som nevedela. O tom, že existuje tlak ľudí, ktorí tam bývajú, na jeho odstránenie respektíve presunutie, som vedela.

Myslíte si, že je reálne presunúť zberné stredisko niekam inam? Iste to nebude jednoduché aj z hľadiska všetkých druhov odpadu, ktoré sa tu zbierajú…

Reálne presunúť inam, hm, mesto musí mať v prvom rade pozemok, kam ho bude môcť presunúť. Následne mesto musí zabezpečiť projekt, povolenie EIA (posúdenie vplyvov na životné prostredie, pozn, red.), stavebné povolenie. Až potom, čo sú horizonty tak dva roky, bude môcť začať vôbec uvažovať o presúvaní mestského zberného dvora. V neposlednom rade musíme mať na to všetko v mestskom rozpočte financie.

A tu sme už museli končiť, lebo na riaditeľku čakala ďalšia návšteva. Tém na debatu s Hanou Dupkaničovou by sme však mali určite oveľa viac. Uvidíme, možno nabudúce…

-ad-, foto: A. Drahovská, T. Hudcovič, L. Turňa

Populárne články