Úvod Aktuality Čo bude ďalej? Letisko má podľa najnovších informácií peniaze približne do konca...

Čo bude ďalej? Letisko má podľa najnovších informácií peniaze približne do konca júla

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany informovalo v stredu 17. mája prostredníctvom svojich webových stránok o stretnutí týkajúcom sa budúcnosti letiskovej spoločnosti, na ktoré neprišli zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja a ani Ministerstva dopravy Slovenskej republiky 캐시워크 다운로드. Týkať sa malo najmä záverov z ekonomickej analýzy, ktorú si nechala piešťanská radnica vypracovať a zástupcovia mesta ich chceli prezentovať akcionárom ešte pred plánovaným mimoriadnym valným zhromaždením Task Manager. Zisťovali sme, prečo sa stretnutie nakoniec neuskutočnilo a ako vidia budúcnosť letiska akcionári. Podľa vyjadrenia hovorcu Trnavského samosprávneho kraja Patrika Velšica disponuje letisková spoločnosť finančnými zdrojmi len do konca júla 7공주.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Výsledky tejto analýzy plánovalo Mesto Piešťany prezentovať na spoločnom stretnutí všetkých akcionárov aj členov manažmentu letiska, ktoré bolo zvolané na deň 16.5.2017 a na ktorom sa mali zúčastniť aj autor štúdie a odborní garanti when you want to go crazy. Nakoľko sa na pripravovanom stretnutí zástupcovia ostatných dvoch akcionárov, Trnavského samosprávneho kraja ani ministerstva dopravy, nezúčastnili, Mesto Piešťany im predmetnú analýzu zaslalo poštou a navrhlo ďalší termín spoločného stretnutia na termín 29.5.2017,“ informovala včera hovorkyňa Eva Bereczová prostredníctvom webu mesta Sony Vegas trial.

„Ministerstvo dopravy a výstavby SR bolo o plánovanom stretnutí 16. mája informované, ale vzhľadom na iné urgentné povinnosti, zástupca ministerstva ospravedlnil svoju neúčasť na stretnutí, o čom informoval primátora mesta Piešťany. V súčasnosti ministerstvo analyzuje materiály, ktoré mu boli predložené akcionárom Mesto Piešťany v rámci prípravy rokovania valného zhromaždenia zvolaného na 31.05.2017, aby sme následne zaujali stanovisko,“ uviedla Karolína Ducká, riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky google files.

Úrad Trnavského samosprávneho kraja potvrdil prijatie materiálu týkajúceho sa návrhu ďalšieho postupu pri stabilizácii prevádzky spoločnosti Letisko Piešťany 오디널 스케일 다운로드. Ekonomickú analýzu od spoločnosti L&L.com dostal podľa hovorcu Patrika Velšica úrad TTSK vo štvrtok 18. mája ráno. O dôvodoch, kvôli ktorým sa zástupcovia akcionára TTSK nezúčastnili plánovaného stretnutia, krajský hovorca neinformoval 신구미호 다운로드. Uviedol, že TTSK zatiaľ nedostal písomne žiadnu pozvánku na 29. mája. Podľa jeho vyjadrenia by sa v tomto termíne malo uskutočniť MVZ, ktoré bude zvolané na podnet akcionára – mesta Piešťany, pravdepodobne s rovnakým obsahom spss 25.

„Letisko disponuje finančnými zdrojmi zhruba do 31. 7. 2017. Je zbytočné baviť sa o plánoch na roky 2018/19, prípadne o tendroch na výber strategického partnera (v trvaní zhruba jeden rok), ak nebude premyslený systém financovania letiska vzhľadom na doterajšiu nemožnosť vyfinancovať jeho existenciu z letovej prevádzky a komerčnej činnosti resident registration copy. Rovnako nie je možné rokovať po dvoch neúspešných kolách s bankami o poskytnutí úveru, nakoľko celý majetok mimo infraštruktúry je zablokovaný v prospech akcionára Mesto Piešťany,“ uviedol vo vyjadrení hovorca TTSK Patrik Velšic.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako minoritný akcionár Letiska Piešťany, vlastní približne 20-percentný balík akcií, nemá však zastúpenie ani v dozornej rade a ani v predstavenstve letiskovej spoločnosti. Nemôže tak rozhodovať o aktivitách letiska, odmenách na riadiacich postoch a do veľkej miery ani ovplyvňovať strategické rozhodnutia. V obdobnej situácii je i Mesto Piešťany. Finančné prostriedky na prevádzku letiska od roku 2008 poskytujú iba dvaja akcionári, konkrétne Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj, v roku 2017 štát pomohol sumou 258 122 eur a TTSK poskytol cez spoločnosť SMS TTSK pôžičku vo výške 400 000 eur.

„Vo všeobecnosti možno konštatovať, že letiskovým spoločnostiam prevádzkujúcim malé letiská by pomohlo zlepšiť súčasnú situáciu zvýšenie prevádzkových výkonov, či už zavedením pravidelných leteckých spojení alebo sezónne nepravidelné lety do rôznych dovolenkových destinácií. Taktiež by zlepšilo ich situáciu aj zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na ich prevádzku, či investície do infraštruktúry. Avšak otázka zvýšenia prevádzkových výkonov a zlepšenia hospodárenia je predovšetkým úlohou manažmentov jednotlivých letiskových spoločností,“ dopĺňa Karolína Ducká.

Manažment spoločnosti tvorí trojčlenné predstavenstvo. Jeho členmi sú  predseda TTSK Tibor Mikuš,  vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov, protokolu a komunikácie TTSK Juraj Štaffa a Michal Merga, ktorý pôsobí aj v strojárenskej spoločnosti Way Industries v portfóliu Slavia Capital.

„Máme za to, že o riešeniach, ktoré analýza ponúka, je potrebné debatovať ešte pred konaním samotného mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré je zvolané na 31.5.2017. Veríme, že ostatní akcionári naše pozvanie na stretnutie príjmu a pripoja sa tak k našej ambícii ozdravenia spoločnosti a záchrany letiska,“ informovala Eva Bereczová.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Trnavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky/Foto: archív-

REKLAMA