Connect with us

Aktuality

Čestnými občanmi Piešťan sa stali Alena Heribanová, Anton Pastírik a Karol Salva

Vo štvrtok 1. júna boli počas slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany odovzdané tituly Čestný občan mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany. Ulialo sa tak pri príležitosti 910. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch. Mesto Piešťany vyzvalo pred časom verejnosť na predkladanie návrhov na udelenie čestného občianstva a Ceny mesta Piešťany. Jednotlivé návrhy boli prerokované v odborných komisiách, následne na zasadnutí Mestskej rady mesta Piešťany a 27. apríla 2023 poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany rozhodli o nových držiteľoch titulu Čestný občan mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany.

Published

on

Reklama
Reklama

 

LAUREÁTI TITULU „ČESTNÝ OBČAN MESTA PIEŠŤANY“

PhDr. Alena HERIBANOVÁ


Piešťanská rodáčka. Televízna moderátorka, organizátorka podujatí, propagátorka Piešťan.
Pracovala v Československej televízii ako hlásateľka. Je autorkou populárnej televíznej relácie Anjeli strážni, zakladateľkou umeleckej agentúry Herial, s.r.o. Moderovala stovky programov, koncertov, relácií. Vo svojom rodnom meste viackrát uvádzala Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, súťaž v aranžovaní kvetov Victoria Regia, jubileum Ligy proti rakovine, niekoľko významných výstav či podujatia v Dome umenia. Pre RTVS moderovala tiež priamy prenos z adventného koncertu konaného v Elektrárni. V rokoch 2013 – 2018 bola riaditeľkou Slovenského inštitútu vo Viedni. Od roku 1998 je tvárou kampane AVON – proti rakovine prsníka. Každoročne podporuje v množstve programov aj ďalšie charitatívne projekty Vo svojich rodných Piešťanoch organizuje viacero propagačných akcií. Sem priviedla mnoho spisovateľov, ale aj vedcov, umelcov, známe osobnosti z rôznych oblastí a rôznych krajín, ktorým ukazuje svoje najobľúbenejšie miesta. Pri mnohých svojich podujatiach organizovaných v Piešťanoch, ostatných mestách na Slovensku i v zahraničí propaguje svoje rodné mesto Piešťany. Svojimi aktivitami a prezentáciou mesta Piešťany sa zaslúžila o šírenie jeho dobrého mena vo svete. Svojou svedomitou a tvorivou prácou obohatila ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany udeľuje titul Čestný občan mesta Piešťany PhDr. Alene Heribanovej za vynikajúce tvorivé aktivity a za propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Piešťany doma i vo svete

Anton PASTÍRIK (1924 – 1986)

Cenu prebral František Glos

Riaditeľ Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany v rokoch 1964 – 1986; publicista, organizátor mnohých významných kultúrnych podujatí.
Počas svojho pôsobenia sa pričinil o povznesenie kultúrneho života v Piešťanoch. Na jeho podnet vznikol informačný bulletin „Kultúra v Piešťanoch“ (1964), neskôr premenované na Revue Piešťany. Dlhé roky s nadšením organizoval Piešťanský hudobný festival či Sochu piešťanských parkov, ktoré sa vďaka jeho invenčnosti stali pojmom v kultúrnom živote celej našej krajiny. V r. 1978 zostavil obrázkovú publikáciu Piešťany. Pre základné a stredné školy organizoval výchovné koncerty. Nezabudnuteľné sú koncerty, operné či baletné predstavenia v amfiteátri v mestskom parku. Počas svojho života získal jediné ocenenie – Pamätnú plaketu Zväzu slovenských výtvarných umení za rozvoj slovenského výtvarného umenia. Aj to svedčí o jeho skromnosti. Pamätníci radi spomínajú jeho osobitný humor.
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany udeľuje titul Čestný občan mesta Piešťany „in memoriam“ Antonovi Pastírikovi za jeho významný podiel na rozvoj kultúry v Piešťanoch, za propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Piešťany doma i vo svete.

Karol SALVA (1915 – 1996)

Cenu prebrala dcéra Libuša Komárková

Účastník SNP, riaditeľ kúpeľov, podporovateľ športu, propagátor Piešťan.
Po skončení 2. svetovej vojny sa s rodinou presťahoval do Piešťan. Od februára 1948 bol ustanovený za riaditeľa štátnych kúpeľov. Rozbieha opravu vojnou zničeného Kolonádového mosta a rekonštrukciu objektov kúpeľov. Pričinil sa o jeden zo symbolov kúpeľov – kvet victoria regia, keď si z Botanického ústavu Karlovej univerzity vyžiadal sadenice tejto rastliny na jej pestovanie na Kúpeľnom ostrove. Zabezpečoval propagáciu kúpeľov vydávaním vlastného časopisu. Po Winterovi obnovil požehnanie prameňov, ale i zastúpenia kúpeľov v krajinách Európy a Ameriky. Za veľmi krátky čas dosiahol prosperitu kúpeľov, ktoré po vojne dosahovali hospodársku stratu, avšak za desať mesiacov jeho riadenia v roku 1948 už dosiahli zisk 3 mil. korún. Zásluhu mal na vzniku automotoklubu v Piešťanoch v roku 1948, ako i na organizácii prvých motocyklových pretekov „Piešťanský trojuholník“ v roku 1949. Bol tiež zakladateľom kajakárskych pretekov „Pohár SNP“. V 50. rokoch 20. storočia bol obeťou politickej perzekúcie a bol väznený. Súdny proces v r. 1951 síce vyhral, ale bol odsunutý na vedľajšiu koľaj. Pracoval ako robotník na výstavbe kanála VE Horná Streda, kde utrpel ťažký úraz. Potom bol úradníkom v Kovovýrobe. V r. 1964 prevzal pamätnú medailu k 20. výročiu SNP za priamu účasť v Povstaní. Vykonával funkciu predsedu MO Zväzu protifašistických bojovníkov v Piešťanoch.
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany udeľuje titul Čestný občan mesta Piešťany „in memoriam“ Karolovi Salvovi za jeho zásluhy spojené s prosperitou kúpeľov, za rozvoj športu v Piešťanoch a propagáciu Piešťan doma i v zahraničí.

Reklama

LAUREÁTI CENY MESTA PIEŠŤANY

PhDr. Edita BJELOŠEVIČOVÁ


V Dome umenia v Piešťanoch pôsobí od roku 1985, vo funkcii riaditeľky od r. 1996. Do činnosti Domu umenia priniesla viacero nových projektov, ktoré významnou mierou skvalitňovali kultúrny život v meste, regióne i na Slovensku. Okrem dramatických predstavení sa vďaka nej obohatila ponuka o hudobné programy, festivaly, výstavy i filmové predstavenia. Veľkú popularitu a tým aj vysokú návštevnosť majú viaceré festivaly, ktoré sú svojím charakterom ojedinelé na Slovensku, napr. festival českého a slovenského umenia „Piešťanské randezvous“, Music Festival Piešťany, Piešťanské organové dni. Svoje miesto v Dome umenia má roky aj Medzinárodný filmový festival Cinematik. Dom umenia Piešťany pod vedením riaditeľky dr. Bjeloševičovej sa vypracoval medzi najvýznamnejšie kultúrne stánky na Slovensku.
Cena mesta Piešťany sa udeľuje za dlhoročný významný rozvoj kultúry v Piešťanoch.

Ing. Margita GALOVÁ


Riaditeľka Mestskej knižnice v Piešťanoch od r. 1990. Je autorkou viacerých projektov (festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe; Keď čítanie je čtení, Piešťanské chodníčky, Vitajte v našom svete a iné). Pod jej vedením knižnica organizuje mnoho podujatí. Sú to najmä besedy so spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi kníh, výstavy, tvorivé dielne, prezentácie kníh, čitateľské a výtvarné súťaže, divadelné stretnutia – a to pre všetky vekové kategórie. Za bohatú činnosť bola Mestská knižnica pod jej vedením ocenená Ministerstvom kultúry SR titulom Knižnica roka 2018. Súčasťou knižnice je aj Piešťanské informačné centrum.
Cena mesta Piešťany sa udeľuje za dlhoročný významný rozvoj kultúry v Piešťanoch a knihovníctva na Slovensku vôbec..

Ing. Dušan GUĽÁŠ


Konateľ spoločnosti Respect Slovakia, bol predsedom Správnej rady Nadácie SOV. Popri svojej profesii výraznou mierou podporuje rozvoj športu nielen na území mesta Piešťany, podporuje miestne talenty, podujatia i športové kluby. Bol riaditeľom Slovenskej agentúry na podporu zdravotne postihnutých umelcov a občianskeho združenia Juvame . Od roku 2015 je konateľom firmy Stasin prevádzkujúcej športové priestory HS Centrum v Piešťanoch, kde sa počas celého roka koná množstvo zaujímavých podujatí pre celé rodiny.
Cena mesta Piešťany sa udeľuje za významné aktivity v podpore rozvoja športu v Piešťanoch a propagáciu mesta.

Ing. Roman KIŠŠ


Legenda československej mikropočítačovej histórie. Konštruktér prvých slovenských osobných 8-bitových mikropočítačov PMI 80, PMD 85 a 16-bitového osobného počítača PC 88 v podniku Tesla Piestany a taktiež školského počítača Didaktik Alfa (klon PMD 85) vyrábaného v Didaktik Skalica. Od roku 1990 pôsobil v Kanade, neskôr v Kalifornii v rôznych IT firmách. Desaťkrát po sebe získal ocenenie Microsoft Most Valuable Professional (MVP), ktoré sa v komunite používateľov technológií Microsoftu považuje za počítačového „Oscara“. Svoju profesionálnu kariéru IT guru-kontraktora postupne ukončil a v súčasnosti spolupracuje so Strednou priemyselnou elektrotechnickou školou v Piešťanoch, kde odovzdáva svoje skúsenosti a vedomosti v pilotnom internom projekte SmartSchool.
Cena mesta Piešťany sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej a technickej činnosti, ako aj za propagáciu Piešťan doma i v zahraničí.

Ing. Alexander MURÍN


Dlhoročný kronikár mesta Piešťany, ktorý sa písaniu kroniky popri pedagogickej činnosti začal venovať po náhlej smrti svojho otca, kronikára. Bol riaditeľom na SOU v Piešťanoch. V mladosti bol úspešný atlét – bežec, dodnes drží piešťanský rekord na stredné trate. Dlhé roky sa podieľal na spoluorganizovaní Silvestrovského behu v Piešťanoch. Kroniku píše od roku 1985 – 2022 (37 rokov). Je autorom niekoľkých seriálov o histórií Piešťan, ktoré boli uverejnené v tlači, napr. Zaujímavosti z kroniky mesta, či seriál o významných osobnostiach Piešťan pod názvom Písali našu históriu. V Revue Piešťany publikoval seriál Dejiny Piešťan od najstarších čias po súčasnosť a tiež úryvky z kroniky mesta pod názvom Kronika uvádza.
Cena mesta Piešťany sa udeľuje za dlhoročnú významnú verejno-prospešnú činnosť, dokumentovanie histórie a propagáciu svojho mesta.

Ing. Viktor NIŽŇANSKÝ, PhD


Zakladajúci člen Rotary Clubu v Piešťanoch a bol jeho prvým prezidentom (1992). Aj pod jeho vedením sa táto organizácia podieľala na realizácii množstva pozoruhodných projektov humanitárneho, vzdelávacieho a kultúrneho zamerania, na výmenných pobytoch študentov v rôznych krajinách, príprave benefičných koncertov, vianočných punčov, reprezentačných plesov, z ktorých výťažky šli na humanitárnu činnosť. V r. 2000 spolu s Viliamom Vavrom založil piešťanskú neziskovú organizáciu Pro Polis. Bol koordinátor tvorby strategického plánu mesta Piešťany do r. 2020. Významnou mierou sa pričinil o rozvoj džezu v Piešťanoch, je spoluzakladateľom n. o. International Jazz Piešťany, jeden z hlavných organizátorov Festivalu Doda Šošoka a ďalších džezových projektov v meste. Je spoluautorom publikácie Piešťany 2034 Mesto bez stresu (2018). Je držiteľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti územnej samosprávy.
Cena mesta Piešťany sa udeľuje za dlhoročnú významnú verejno-prospešnú činnosť, podporu a rozvoj umenia v Piešťanoch, propagáciu mesta doma i v zahraničí.

Miroslav RIČÁNY

Cenu prebral syn Martin Ričány

Zakladateľ a spoluorganizátor triatlonových pretekov, priekopník tohto vytrvalostného športu v bývalom Československu na začiatku 80. rokov. Bol prvým a jediným Slovákom na prvých Majstrovstvách Európy v dlhom triatlone v holandskom Almere-Haven. Svoj prvý dlhý triatlon absolvoval ako 31-ročný v Českom Jičíne v r. 1982. Ďalšie prvenstvo na Slovensku získal udelením titulu „Železný muž 1. stupňa“ za absolvovanie dlhého triatlonu. Svoje športové úspechy prezentoval pod hlavičkou TJ Tesla Piešťany. Bol tiež účastníkom mnohých maratónov (napr. v Moskve, Košiciach), polmaratónov a behov alebo pretekov v bežeckom lyžovaní. Zomrel náhle 2. júna 2022.
Cena mesta Piešťany „in memoriam“ sa udeľuje za rozvoj triatlonu na Slovensku, za významné výsledky v športovej činnosti a propagáciu svojho mesta doma i v zahraničí.

Ing. Eva WERNEROVÁ


Autorizovaná záhradná a krajinná architektka. Bola pri obnove skautingu na Slovensku a v Piešťanoch, spolupracuje s Ochranou prírody a krajiny. Je autorkou viacerých odborných publikácií, prednáša na rôznych odborných akciách, spolupracuje s Mestom Piešťany, so Službami mesta Piešťany. Venuje sa najmä verejným priestorom miest, obytným zónam a zeleným priestorom obcí, pracuje ale aj v historickej a ekologickej oblasti. Jej rukopis je možné nájsť v revitalizácii vodného toku Dubová v Piešťanoch, v obnovenom vzhľade barokovej záhrady na Bratislavskom hrade, v revitalizovanom parku Apponyiho kaštieľa v Oponiciach, ale aj v unikátnom projekte sídliskového bývania v zeleni v bratislavskej Petržalke, zelene v okolí komplexu Eurovea v Bratislave atď. Je viacnásobnou držiteľkou Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR
Cena mesta Piešťany sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti záhradnej a krajinárskej tvorby, za prínos o kultúrny rozvoj mesta – skvalitnenie mestského životného prostredia.

Zdroj: Mesto Piešťany Foto: Dom umenia – Martin Palkovič

Populárne články