Úvod Aktuality Z bytového podniku údajne unikli dokumenty, mesto zlé úmysly popiera

Z bytového podniku údajne unikli dokumenty, mesto zlé úmysly popiera

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Piešťanský týždeň publikoval vo svojom poslednom vydaní a na webových stránkach článok s názvom „Z bytového podniku unikli tisíce dokumentov!“. Šéfredaktor a autor článku Jozef Vojčiniak prináša informácie o skopírovaní desaťtisíc strán obchodnej dokumentácie z mestského podniku a krokoch smerujúcich k privatizácii, pričom sa opiera o kamerový záznam a vyjadrenia nemenovaných odborníkov sapjco3.dll 다운로드. Vo štvrtok 23. februára na článok zareagovala radnica a primátor Miloš Tamajka, ktorý ho rázne odmietli ako lži, nepravdy a konšpiračné teórie. Podľa tlačovej správy má byť cieľom ďalšia diskreditácia vedenia mesta a snaha šíriť poplašnú správu medzi obyvateľov.

Bez názvu„Počas víkendu 4 Sheed it twice. až 5. februára zavítal do objektu bytového podniku Vermeš aj so svojou mladou asistentkou. Podľa našich informácií sa tam zdržal oba dni zhruba sedem hodín a kopírky sa počas ich prítomnosti v budove nezastavili. Len na jednej z nich podľa počítadla vyhotovených kópií Vermeš skopíroval 2500 výtlačkov. Na druhej kopírke bolo vyhotovené obdobné množstvo oracle 10g linux. To však nebolo jediné, čo Tamajkov konateľ mestskej firmy so svojou asistentkou v budove bytového podniku bez prítomnosti zamestnancov robil,“ uvádza v článku s názvom „Z bytového podniku unikli tisíce dokumentov!“ autor Jozef Vojčiniak.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Z textu a kamerového záznamu, ktorý týždenník zverejnil autor článku usudzuje, že konateľ Bytového podniku Pavol Vermeš sa počas vynášania dokumentov dohováral s komplicom a vo svojom rodinnom dome v Dubovanoch vytvára duplicitný archív dôverných dokumentov bytového podniku Instagram profile. Týždenník sa pýta či ide o ponuku na predaj eseročky a naznačuje protizákonnosť konania konateľa na základe vyjadrení nemenovaného odborníka. Autor ďalej naznačuje smerovanie k privatizácii, čo by podľa neho malo za následok zdražovanie cien tepla.

Na zverejnené informácie reagoval primátor Miloš Tamajka vyhlásením, že klienti Bytového podniku môžu byť naďalej pokojní 아발로 왕국의 엘레나 다운로드. “Za môjho pôsobenia na stoličke primátora nedôjde ani k odpredaju ani k privatizácii tejto spoločnosti. Práve naopak. V súčasnosti pripravujeme viacero pozitívnych zmien, či už informatizáciu, ale aj kroky, ktoré by mali viesť k zníženiu poplatkov za teplo,” informoval včera primátor. Vo vyhlásení radnice sa ďalej uvádza, že odpredaj, privatizácia ani ďalšie majetkové zmeny by neboli možné, keďže rozhodovanie o týchto veciach je iba v kompetencii 21 – členného mestského zastupiteľstva 신나는 힙합 다운로드.

IMG_5843_resize

„Z Bytového podniku neunikli žiadne dokumenty. Konateľ spoločnosti je oprávnený narábať s dokumentami a vyhotovovať si z nich záznamy a kópie. Zvlášť v tom prípade, keď mu bývalá konateľka doteraz neodovzdala ani pracovné nástroje ani agendu ie atag image. Konateľ Bytového podniku v súčasnosti študuje všetky sťažnosti a súdne spory, ktoré sa spoločnosti dotýkajú. Informácie zverejnené v Piešťanskom týždni sú účelové, lživé a ich jediným zámerom je osočovanie, ohováranie a vyvolanie strachu u obyvateľstva. Verejne vyzývame tento miestny týždenník, aby začal konečne narábať s pravdivými informáciami a prestal byť len politickým nástrojom na diskreditáciu súčasného vedenia mesta,“ píše sa vo vyjadrení Mesta Piešťany 윈도우10 iso파일 다운로드.Zastupiteľstvo 26 (1)

Situáciou v Bytovom podniku Piešťany sa zaoberalo na svojom januárovom zasadnutí aj mestské zastupiteľstvo. Po dlhej diskusii poslanci schválili uznesenie poslankyne Ivety Babičovej, ktoré hovorilo o tom, čo je možné robiť pri nakladaní s majetkom Bytového podniku až po schválení mestským zastupiteľstvom 포가튼 사가 다운로드. Primátor uznesenie odmietol podpísať, a tak k tejto veci zasadala 20. januára mestská rada. Na nej nebolo schválené odporučenie pozastaviť výkon uznesenia a ďalej bolo prijaté uznesenie poslanca Tomáša Hudcoviča, že mestská rada odporúča aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak, aby mohlo MsZ v zmysle zákona číslo 369/1990 schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom mesta v Bytovom podniku Piešťany a kontrolovať hospodárenie s ním. Na blížiace sa rokovanie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28. februára, takýto materiál zatiaľ podľa zverejnenej pozvánky pripravený nie je 코만도스 확장팩 다운로드.

-lt/Zdroj: Piešťanský týždeň, Mesto Piešťany/Foto: archív, YouTube-

REKLAMA