Connect with us

Aktuality

Autobusová autobusová stanica dostala nový šat. Slávnostne ju otvorili vo štvrok

Autobusová stanica v Piešťanoch prešla počas dvoch rokov rozsiahlou rekonštrukciou. Po období stavebných prác, dokončenia parkoviska a reorganizácii autobusových nástupíšť bola nová piešťanská autobusová stanica slávnostne otvorená 8. decembra 2022.

Published

on

Reklama

 

Obnova autobusovej stanice v Piešťanoch bola rozdelená do dvoch etáp. V rámci prvej etapy trvajúcej od septembra 2020 do apríla 2021 sa rekonštruovala samotná autobusová stanica. V druhej etape prebiehala od októbra 2021 výstavba obslužného parkoviska pre osobné autá. Všetky stavebné práce boli zavŕšené kolaudáciou v novembri 2022 a projekt bol celkovo úspešne ukončený.

Reklama

Zlepšil sa komfort návštevníkov. Nainštalovali i takmer stovku hniezd

Autobusová stanica bola navrhnutá tak, aby spĺňala všetky kritériá funkčnosti a účelnosti. Dokazujú to nové priestory prispôsobené bezbariérovému prístupu, rozšírené parkovisko, či vybudovaná čakáreň so sociálnymi zariadeniami. „Pri rekonštrukcii sa predovšetkým bral na zreteľ komfort a bezpečnosť návštevníkov. Dobudované boli chodníky, špeciálne osvetlenie znižujúce smog v meste, kamerový či rampový systém, vďaka ktorému sme docielili zamedzenie prístupu cudzích vozidiel do priestoru autobusovej stanice. Vzhľad a nadväznosť stavby s okolitým priestranstvom bol aktívne komunikovaný s predstaviteľmi mesta. Na základe ich podnetov vznikli napríklad stojiská pre bicykle v nadštandardnom počte, ktoré sú obyvateľmi Piešťan veľmi využívané,“ hovorí Peter Gavorník, zástupca investora. Počas prípravných prác sa na autobusovej stanici identifikovali významné aktívne, nie však úplne bezpečné hniezdiská chránených vtákov (prehrievanie hniezd od rozpálenej strešnej krytiny, v niekoľkých hniezdach uhynuté jedince). Investor preto v spolupráci s odborníkmi v danej oblasti nechal vypracovať ornitologický posudok. Jeho výsledkom je osadenie až 98 umelých hniezd. Vtáky tu tak majú vytvorené bezpečné a trvalé prístrešky.

Reklama

Investor sa snažil vytvoriť nadčasový projekt s bohatými zelenými plochami. Pôvodný návrh vytvorili Ing. arch. Krušinský a Ing. arch. Vitko, následne návrh prepracoval: Ing. arch. Loj a finálny projekt vypracoval: IBR Consulting, s. r. o.

Moderný vzhľad celej piešťanskej autobusovej stanice prispeje ku krajšiemu dojmu návštevníkov mesta, a tiež im spríjemní čakanie na spoj. „Teší nás, že môžeme po dvoch rokoch intenzívnej práce otvoriť autobusovú stanicu, a tak obohatiť Piešťany o ďalšie miesto na vysokej úrovni. Zámerom architekta Ing. arch. Loja bolo odkázať z uzatvoreného priestoru stanice na Kolonádový most a históriu kúpeľníctva v meste Piešťany. Myslím, že táto idea sa úspešne podarila pretaviť v hmatateľný výsledok,“ uzatvára Peter Gavorník, zástupca investora.

TS    Foto: PRime time, th

 

Populárne články