Connect with us

Vaše PNky

Poďakovanie alma mater

Published

on

Reklama
Reklama

Na budúci týždeň má každý školák a jeho rodič v kalendári významný dátum – 30. január. Je to deň, kedy nám naše ratolesti prinesú polročné vysvedčenia. Možno nie všetci rodičia budú s výsledným hodnotením dieťaťa absolútne spokojní. Nie, neobávajte sa, neplánujem žiadnu ťažkú úvahu , chcela som sa tematicky presunúť do školských lavíc…

fit_top304x228tradministrativa[1]Mám štrnásťročnú dcéru. Po zimných prázdninách nás na jej alma mater – Základnú školu na Holubyho ulici priviedla účasť v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, kde sa umiestnila na peknom druhom mieste. Dcéra chodí na 8 – ročné Gymnázium, do triedy pani učiteľky Papcunovej, ktorá ju učí anglický a slovenský jazyk. Od momentu, kedy sme po piatom ročníku opustili bránu tejto školy, kontakty s učiteľmi, ktorí dcére sprostredkovali všetky základné vedomosti, ostali iba sporadické. Celkom iste to poznáte. Ocitnúc sa v známych priestoroch, stretajúc známe tváre som si uvedomila, že to boli práve títo učitelia, ktorí svojou každodennou prácou a láskavým prístupom pomohli dcére nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré využíva v živote i štúdiu.

S týmto pocitom bolo pre mňa príjemné v ten deň opäť stretnúť pána riaditeľa Viléma Vrbu a ostatných pedagógov tejto školy. Rada by som poďakovala najmä pani učiteľke Márii Kostkovej, ktorá dcéru viedla od prvého ročníka ZŠ. Taktiež veľká vďaka patrí pani učiteľke Zuzane Krajčírovej, ktorá moju dcéru učila anglický jazyk od 1. triedy. Dala jej tie najlepšie základy v tomto jazyku, ktoré teraz dcéra zúročuje. Taktiež vďačím pani učiteľke Eve Hluchovej, ktorá jej vedomosti z angličtiny dopĺňala. Na Gymnáziu je už pod vedením pani profesorky Ivany Papcunovej, ktorá ju aj pripravila na olympiádu, spolu s pani profesorkou Kurtiovou. Všetkým pedagógom ďakujem. Týmito riadkami som len chcela všetkým pripomenúť, aby sme nezabúdali na svoju alma mater. Pretože tam sme dostali základy vedomostí, a bolo len na nás ako ich ďalej zužitkujeme a rozvinieme. Podporujme svoje deti v každej školskej i mimoškolskej činnosti. O pár rokov nám to vrátia.

Ak by som si mala vybrať pre svoje dieťa ešte raz Základnú školu, bola by to ZŠ na Holubyho ulici.

Reklama

Ďakujeme

Mirka Orviská (mama Petry Orviskej )

Foto: http://zsholubyhopn.edupage.org

Populárne články