Connect with us

Šport

Mesto Piešťany vyhlásilo výzvu na dotácie pre šport a podporu zamestnanosti

Mesto Piešťany vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2023. Zatiaľ pre oblasť rozvoja telesnej výchovy a športu a pre služby na podporu zamestnanosti.

Published

on

Reklama

Pre oblasť športu je v mestskom rozpočte vyčlenených 125-tisíc eur. Na služby na podporu zamestnanosti je to 30-tisíc eur. Iné tradičné oblasti, ktoré samospráva podporuje dotáciami, musia zatiaľ čakať. Zatiaľ pre ne neboli schválené prostriedky v rozpočte, keďže samospráva tvorila veľmi oklieštený rozpočet pre obavy z nedostatku prostriedkov.

Formulár žiadostí o dotáciu je prílohou VZN č. 5/2023 a záujemcovia ho nájdu na webovej stránke Mesta Piešťany. Vyplnený formulár spolu s požadovanými prílohami treba doručiť poštou na adresu mestského úradu, vložiť do schránky na budove MsÚ, alebo zaslať elektronicky cez www.slovensko.sk v termíne najneskôr do 18. mája 2023. Na obálku je potrebné uviesť „Žiadosť o dotáciu – názov oblasti“. Pokiaľ žiadosť vložíte do schránky na budove MsÚ (do 18. mája 2023 do 15.00 h), uveďte e-mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslané potvrdenie o zaevidovaní Vašej žiadosti.

Reklama

Žiadateľ môže v rámci jedného vyhláseného kola podať iba jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii MsZ. Neúplné alebo v stanovenom termíne nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi. Viac informácií nájdete tu.
TS Mesto Piešťany / red

Reklama

Populárne články