Connect with us

História

50 rokov vodného motorizmu v Piešťanoch

Published

on

Reklama
Reklama

Pre Klub vodného motorizmu a vodných športov v Piešťanoch bol 17.marec 2011 významným dňom. Pred 50-timi rokmi dňa 17.marca 1961 veľká skupina zanietených zväzarmovských motoristov založila Klub branno-vodných športov v Piešťanoch. Dá sa povedať, že temer v predvečer 50-teho výročia, zomrel prvý predseda KBVŠ v Piešťanoch Imrich Sobota ako posledný mohykán zo zakladajúcich a aktívnych členov.

[singlepic id=11991 w=320 h=240 float=left]História vodného motorizmu v Piešťanoch siaha do obdobia rokov 1940 – 1950, keď niekoľko nadšencov z radu motoristov už stavali lode a motory, avšak 17.marca 1961 sa začína história organizovaného vodného motorizmu, kedy bol založený klub branno-vodných športov a bol zvolený pracovný výbor z osvedčených zväzarmovských pracovníkov, ako boli Fabián, Sobota, bratia Balážovci (Aladár a Alojz), Horňák, Ondris, Grácz, bratia Habánovci, Anderle a Hadviga. Prvým predsedom bol zvolený Imrich Sobota.

Prvou akciou klubu bolo usporiadanie Veľkej letnej slávnosti na vode (Benátska noc) 16.9.1961, po ktorej už nasledovali prvé oficiálne preteky motorových člnov a klzákov, ale pretekali aj pramice, útočné člny, športové člny a tým bol založený pretek o Modrú stuhu Piešťan 24.9.1961. Oddiel VoMo od jeho vzniku, v roku 1961 až do roku 1992, bol aktívny, usporiadal 17 ročníkov Modrej stuhy Piešťan, v rámci ktorej sa konali aj M ČSSR, M SSR a M SR, Memoriál Karola Thýra a prvý Medzinárodný pretek v Piešťanoch, v roku 1972.

[singlepic id=11993 w=320 h=240 float=right]V roku 1987 usporiadali Piešťanci Medzinárodný pretek o Pohár priateľstva vo vodnom motorizme, za účasti 60-tich pretekárov zo šiestich štátov. V roku 1983, 1985 a 1986 oddiel organizoval Dni rekordov na našej vode, boli prekonané všetky dosiaľ platné československé rekordy. Najhodnotnejší výkon z roku 1983 drží pretekár Libor Jelínek z TJ Baník Ostrava, v kategórii O-500 ccm výkonom 173,54 km/hod.

Reklama

Od začiatku organizovaného VoMo v Piešťanoch, od roku 1961 v oddieloch KBVŠ vo Zväzarme a od roku 1967 v TJ Spartak, od roku 1970 v TJ ŠK, od roku 1976 v TJ Družba, od roku 1982 z rozhodnutia nadriadeného orgánu OV ČSZTV a MsNV Piešťany boli preradené z TJ Družba do TJ Sĺňava a od 30.3.1995 prestúpili do občianskeho združenia s názvom Klub vodného motorizmu a vodných športov Piešťany.

Členovia oddielov VoMo sa zamerali hlavne na pretekársku činnosť, ale vytvárali podmienky aj na rekreačnú činnosť pre ostatných členov oddielov, taktiež plnili podmienky odznaku zdatnosti a získali titul Vzorný kolektív mládeže v roku 1978 a titul Vzorný oddiel v roku 1986.

V oddieloch a kluboch pretekalo 19 pretekárov na športových člnoch a rýchlostných motorových klzákoch, hlavne do roku 1967. Od roku 1967 pretekalo v rýchlostných kategóriách 15 pretekárov a získali na M ČSSR a SSR 30 medailí. Z toho 15 medailí na podujatiach MČSSR a SSR získal pretekár Jozef Kráľ, ktorý pretekal v kat. OJ-175 ccm, [singlepic id=12000 w=320 h=240 float=left]OA-250 ccm, OB-350 ccm, OC-500 ccm a pri 25-tom výročí organizovaného VoMo v Piešťanoch bol vyhodnotený ako najúspešnejší pretekár klubu v jeho doterajšej histórii. Bol držiteľom československého rekordu v kat. OB-350 ccm z roku 1976 z Trenčína výkonom 118,64 km/hod. A ešte stále je držiteľom slovenských rekordov v kat. OB-350 ccm z roku 1983 z Piešťan výkonom 137,28 km/hod a rekordu z roku 1979 z Trenčína v kat. OC-500 ccm výkonom 135,20 km/hod.

Prvý predseda oddielu VoMo Imrich Sobota vyhral 2.ročník Modrej stuhy Piešťan v roku 1962 a Jozef Kráľ vyhral 8.ročník Modrej stuhy Piešťan v roku 1980 a 15.ročník Modrej stuhy Piešťan v roku 1987. Obaja v kategórii O-350 ccm. Oddiel VoMo organizoval školenia pre vodcu malého plavidla (34 preukazov) a tiež aj tréningový kurz pre vznášadlárov za účelom osvojenia si ovládania vznášadiel a získania licencie (8 pretekárov) v roku 1987. Od roku 1986 začali v Piešťanoch ako prví na Slovensku a aj bývalej ČSSR usporadúvať preteky vznášadiel a od roku 1987 ako Veľkú cenu Slovenska a vždy ako jedno kolo ME vznášadiel, do roku 1992 šesť ročníkov VC Slovenska. Ďalšie ročníky VC Slovenska a Modrej stuhy Piešťan sa stretli s veľkou nepriazňou tzv. ochrancov prírody (obmedzenie činnosti oddielu VoMo na vode Sĺňavy, nemožnosť konania pretekov) a ostatné podujatia od roku 1992 oddiel usporiadal mimo Piešťan. Tak ako VC Slovenska vznášadiel jej 7.ročník v roku 2007 a 8.ročník v roku 2008, ktoré boli zároveň Majstrovstvami Európy, musel oddiel usporiadať v Námestove na Oravskej priehrade.

[singlepic id=12013 w=320 h=240 float=right]Napriek týmto všetkým obmedzeniam, pretekári na vznášadlách získali na ME od roku 2002 do roku 2010 sedem medailí, z toho Jaroslav Baláž ml. v kat. FS získal dve zlaté, dve strieborné medaily. Mário Bartoš v kat. F1 v roku 2009 získal zlatú medailu. Jaroslav Baláž st. v kat. FN získal bronzovú medailu v roku 2009. Ivan Štefánik v kat. FN získal zlatú medailu v roku 2010. A Jaroslav Baláž ml. získal bronzovú medailu na Majstrovstvách sveta v kat. FS v roku 2010.

Oddiel od začiatku svojej existencie kotvil pod Krajinským mostom. Ale keď sa pri revízii a oprave pri vypustení Sĺňavy v roku 1968 vytvoril stavebný priestor na vybudovanie návažky a bazénu pre oddiely vodného lyžovania a vodného motorizmu Povodím Váhu, pustili sa aktivisti v oddieloch do akcie Z – budovania Lodenice. V roku 1982 bol daný do prevádzky objekt Lodenica I. pre vodných lyžiarov a v roku 1985 boli sprevádzkované bungalovy a v roku 1987 Lodenica II. vodných motoristov.

Od začiatku vzniku vodného motorizmu v Piešťanoch členovia klubu svojou činnosťou, čiže organizáciou podujatí na domácej úrovni alebo medzinárodnej, či pretekaním v zahraničí, veľmi úspešne hájili farby mesta Piešťany. Svedčí o tom ich veľká návštevnosť na všetkých podujatiach ako aj ich následné kladné hodnotenie nielen u laickej verejnosti, ale aj vyšších telovýchovných orgánov, médií a správnych orgánov mesta.

Do ďalšej 50-tky treba veriť, že Klub vodného motorizmu bude mať možnosť usporiadať podujatia aj na domácej vode na ešte vyššej športovej úrovni, čo od nich očakáva široká športová verejnosť a „fandovia“ vodného motorizmu.

[nggallery id=616]

Spracoval: Jozef Kráľ   Foto: archív J. Kráľa

Populárne články