Úvod PR Články OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu ďakuje za podporu

OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu ďakuje za podporu

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Far East Broadcasting

Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany úprimne ďakujeme všetkým sponzorom, dobrovoľníkom, darcom a sympatizantom, ktorí akýmkoľvek spôsobom (finančne, materiálne, morálne) podporili jeho činnosť 사뿐사뿐 mp3 다운로드.

OZ POD
V roku 2015 sme realizovali nasledovné projekty:
Nízkoprahový klub pre deti a mládež Place 4U
„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Minv

Projekt Nízkoprahový klub pre deti a mládež Place 4U podporilo aj Mesto Piešťany

Predaj časopisu Nota Bene
Projekt podporilo Mesto Piešťany a Trnavský samosprávny kraj

Klub rodičov závislých detí

Mgr Tea Story video. Anna Glossová
Štatutárna zástupkyňa
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany

REKLAMA